Mental sundhed

Læs forskellige refleksioner omkring mental sundhed og fællesskabets betydning.

INVITATION: BIDRAG TIL STRESSPANELETS ARBEJDE

INVITATION: BIDRAG TIL STRESSPANELETS ARBEJDE

I slutningen af juni blev jeg udpeget til formand for Det Nationale Stresspanel. Det har kastet forskellige interview af sig med journalister. I den forbindelse – og i forhold til hele måden vi diskuterer stress på – slår det mig, hvor dominerende ”væk-fra” temaet er...