MØD ANETTE PREHN

Anette Prehn er iværksætter, videnskabsformidler, foredragsholder og “mor” til HJERNESMART-universet, bl.a. bøgerne Hjernesmart ledelse og Hjernesmarte børn. Hun er forfatter til mere end 20 bøger og minibøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil, læring, præstation og mental sundhed. Derudover er hun indehaver af virksomheden ‘Centre for Brain-based Leadership and Learning’.

Som sociolog af uddannelse er hun trænet i at opdage mønstre og sammenhænge, der er skjult for mange, men som har en enorm betydning. Oplev Anette Prehns mission og gennemslagskraft i denne video – eller læs mere på siden.

Find fotos af Anette Prehn ved at klikke på dette link.

”Hvis forskning ikke når ud til og gavner almindelige mennesker, Hvad er så pointen?”

Anette Prehn, www.hjernesmart.dk

Anette Prehn opsummerer sin mission med ordene: “FORSKNING TIL FOLKET”. Hun interesserer sig uendeligt lidt for traditionelt castede gladiator-debatter eller ren og skær sniksnak om samfundets og menneskers problemer. Til gengæld er hun iværksætter i hjertet og bygger bro mellem videnskab og praktisk handling.

For år tilbage opdagede Anette Prehn, at hjernen følger bestemte spilleregler, logikker, men at stort set ingen kender dem. Og at selv de mennesker, der vist nok havde hørt om dem, ikke vidste hvordan de kunne bruges. Det vakte hendes trang til at lave fremragende, jordnær videnskabsformidling, der gør hjerneforskning og socialpsykologi let at forstå, huske og anvende. Den treenighed står hun på tæer for at praktisere – både i bøger, foredrag og kurser, der alle er præget af stor alsidighed, samskabelse og energi.

Den røde tråd i Anette Prehns formidling er at styrke menneskers praktiske evne til at håndtere livets mange situationer og sociale samspil. Det gør hun bl.a. i sin bestseller Hjernesmart-trilogi – Hjernesmart ledelse, Hjernesmart pædagogik og Hjernesmarte børn – samt i Hjernevenner-serien, der består af syv minibøger på 24 sider, som enkelt og eksempelbåret forklarer hjernens spilleregler og kan læses fra 10 år og opefter.

Hendes formidling inspirerer og begejstrer på tværs af landet, fag, industrier, aldre og hverdagsudfordringer. Hun har kunder som Grundfos, Danfoss, Maersk, Bosch, Danske Bank, Ericsson, Novo Nordisk, Man Diesel & Turbo, Novozymes, Siemens, Nordea, en lang række offentlige arbejdspladser i kommuner og regioner – heriblandt Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital – samt Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School og Saïd Business School/Oxford University.

Desuden bidrager Anette Prehn på skoler, specialskoler og børneinstitutioner, hvor såvel lærere, pædagoger, forældre samt børn og unge får glæde af at blive introduceret til hjernens spilleregler på en forståelig måde, der let smitter af på deres hverdag.

I 2018 blev hun af 6 ministre betroet hvervet som formand for “Det Nationale Stresspanel”. Ministrene ønskede – med afsæt i viden om, hvad der kan skabe stress – at blive rådgivet om mulige relevante tiltag, der kunne knække den opadgående stresskurve. Desuden ønskede de et panel, der kunne ”skabe debat og bevidsthed i befolkningen, så færre oplever stress”. Find Stresspanelets rapport her: bit.ly/40nQoSh

 

Tilbage i 2009/10 var Anette Prehn den første i Danmark til at undervise i NeuroLeadership, det vil sige anvendt hjerneforskning for ledere. I 2009 blev hun tildelt prisen “Årets underviser – ledelse og coaching” af den store norskejede konferenceudbyder Confex.

Som sociolog er Anette Prehn trænet i at opdage mønstre, sammenhænge og dét, der står “mellem linjerne” i en tidsalder, en organisation eller menneskeligt samspil. Hun bor hverken i den ene eller i den anden ”silo” men arbejder på tværs af discipliner, grupper og industrier. I stedet for at opfatte hende som tilhørende én bestemt kasse, kan man snarere se hende som en art ”investor”. Men hvor investorer som i ”Løvens Hule” investerer deres økonomiske kapital i en isforretning den ene dag, en digital markedsplads den anden dag og en renserivirksomhed den tredje dag, så tilbyder og investerer Anette Prehn sin kreative-analytiske kapital på en række forskellige felter, der betyder noget for mennesker: ledelse, håndtering af forandringer, vaneændring, læring, pædagogik, forældreskab, børneliv og mental sundhed. Det er sigende for hendes formidlingsmæssige spændstighed, at hun igennem årene både har skrevet analyser for Mandag Morgen, udviklet konkrete værktøjer for 5-6 årige og skriver fællessange til Danmark.

For at tilbyde nogle af de kraftfulde, hjernesmarte metoder til verden – herunder til mennesker, der ikke har mulighed til at tage på offline uddannelse hos hende eller har råd til at købe hendes bøger – har Anette Prehn lavet det “håndholdte” online kursus The Neuroscience of Reframing – and How to Do It. Det har mere end 85.000 studerende på verdensplan fra 178 forskellige lande gjort brug af. Hun er både blevet sammenlignet med Stephen Covey og Johan Cruyff, men mest af alt er hun bare … sig selv.

Bookning:

– Hvis I ønsker at booke Anette Prehn til foredrag, workshops eller længerevarende kompetenceudviklingsforløb, så skriv til Athenas, Danmarks største foredragsbureau

– Ved internationale opgaver repræsenteres Anette Prehn af foredragsbureauet A-Speakers.

– Hvis I ønsker at booke Anette Prehn til andet eller har spørgsmål af en hvilken som helst art, så skriv til info@hjernesmart.dk

Anette Prehns bøger er til dato udkommet på engelsk, kinesisk, russisk, tysk, svensk og norsk foruden dansk. I perioden 2008 til 2013 boede Anette Prehn med mand og børn i England og Schweiz. I dag bor hun i Danmark.

I 2001 tog Anette Prehn sin kandidatgrad i sociologi med en særlig interesse for socialpsykologi. Såvel psykologi, socialpsykologi og sociologi studerer de ydre tegn på hjerneaktivitet, og i tiden omkring 2005 blev Anette Prehns interesse for hjernens indre funktioner og spilleregler for alvor vakt. Men da hun gik til felter, som forsøger at hjælpe mennesker med at ændre tanke- og følelsesmønstre, savnede hun imidlertid hard core videnskab (“hvad sker der derinde?”). Og da hun gik til videnskaben, savnede hun evnen til at ville (og kunne) formidle i øjenhøjde til almindelige mennesker (“hvordan kan denne viden bruges?”). Hendes engagement i anvendt hjerneforskning og socialpsykologi lå derfor lige for.

Anette Prehn har været selvstændig siden 2005 og forfølger missionen “FORSKNING TIL FOLKET”; et ambitøst folkeoplysningsprojekt. Som hun siger: ”Hvis forskning ikke når ud til og gavner almindelige mennesker, hvad er så pointen?” og ”Stil krav om jordnær oversættelse af forskningsresultater – og se så at komme ud af starthullerne også i forhold til den større verden. Vi har og skaber masser af viden her i Danmark, som verden behøver!”