Refleksionsspørgsmål til minibogen ’Ansvar’ af Anette Prehn

Velkommen til online-siden med refleksionsspørgsmål og eksperimenter i relation til teenage-minibogsserien Menneskekender!

Udgivet på forlaget Dafolo i 2020. Minibogen er på 24 sider og kan ligge i en baglomme. Den anbefales brugt i udskolingen, til spejdermøder og i konfirmandundervisningen. ‘Ansvar’ er første bog i serien Menneskekender, der er skrevet med det formål at stimulere en markant etisk refleksion med afsæt i socialpsykologiens forskning og ahaoplevelser. 

Spørgsmålene nedenfor kan bruges i forbindelse med undervisningsforløb i udskolingen, konfirmandforberedelse eller til at stimulere nye tanker hos den enkelte læser.

Alle er velkomne til at sende yderligere idéer til refleksioner eller eksperimenter til Anette Prehn på info@hjernesmart.dk

 

Udgivet på forlaget Dafolo i 2020. Minibogen er på 24 sider og kan ligge i en baglomme. Den anbefales brugt i udskolingen, til spejdermøder og i konfirmandundervisningen. ‘Ansvar’ er første bog i serien Menneskekender, der er skrevet med det formål at stimulere en markant etisk refleksion med afsæt i socialpsykologiens forskning og ahaoplevelser. 

Spørgsmålene nedenfor kan bruges i forbindelse med undervisningsforløb i udskolingen, konfirmandforberedelse eller til at stimulere nye tanker hos den enkelte læser.

Alle er velkomne til at sende yderligere idéer til refleksioner eller eksperimenter til Anette Prehn på info@hjernesmart.dk

Refleksionsspørgsmål til minibogen ’Ansvar’ af Anette Prehn

Udgivet på forlaget Dafolo i 2020. Minibogen er på 24 sider og kan ligge i en baglomme. Den anbefales brugt i udskolingen, til spejdermøder og i konfirmandundervisningen. ‘Ansvar’ er første bog i serien Menneskekender, der er skrevet med det formål at stimulere en markant etisk refleksion med afsæt i socialpsykologiens forskning og ahaoplevelser.

Spørgsmålene nedenfor kan bruges i forbindelse med undervisningsforløb i udskolingen, konfirmandforberedelse eller til at stimulere nye tanker hos den enkelte læser.

Alle er velkomne til at sende yderligere idéer til refleksioner eller eksperimenter til Anette Prehn på info@hjernesmart.dk

Refleksion 1

 • Har du oplevet at være i en situation, hvor du reagerede med apati eller flød med strømmen (se f.eks. Ansvar, side 3 eller 22-23) ?
 • Hvad skete der?
 • Hvad gjorde/sagde du?
 • Hvad ville du gerne have gjort/sagt, hvis du kunne gøre det om?

Refleksion 2

 • Tænk på situationer fra dit liv, hvor du er lykkedes med at udvise ansvar. Enten overfor nogle du kendte, eller overfor nogle du ikke kendte (på gaden f.eks.).
 • Hvad skete der?
 • Hvad gjorde/sagde du?
 • Hvordan reagerede de andre, der var en del af situationen?
 • Hvordan føltes det at være dig bagefter, efter du havde taget ansvar?
 • Hvordan vil denne/disse erfaringer fra dit liv kunne inspirere dig fremover?

Refleksion 3

 • Tænk på situationer fra dit liv, hvor en anden (eller nogle andre) har taget ansvar og måske endda er stået op for dig – eller har hjulpet dig – og du har været taknemmelig for, at de gjorde det.
 • Hvad skete der?
 • Hvad gjorde eller sagde vedkommende/de?
 • Hvad gjorde det ved dig, at personen eller personerne valgte at handle i stedet for at være apatiske?

Refleksion 4

I marts 2020 bredte den såkaldte corona-virus sig hurtigt i Danmark. Regeringen og myndighederne opfordrede til at udvise samfundssind, individuelt ansvar og hensyntagen til hinanden, ikke mindst til de med svagt immunsystem, syge og ældre. Man forsøgte først at inddæmme virusset ved at sætte mennesker i karantæne, der havde været i berøring med eller nærheden af smittede. Senere blev samfundet lukket ned – med undtagelse af kritiske funktioner – og grænserne blev lukket.

Det samfundssind, der blev appeleret til, krævede at vi tog ansvar for hinanden og for helheden – også selvom det betød tab for os personligt og begrænsning af vores personlige frihed. Diskuter med hinanden:

 • Hvad ville konsekvenserne være, hvis mennesker ikke var klar til at tage ansvar for at begrænse udbredelsen af corona-virus? Hvad nu, hvis mange (eller bare en del) havde lukket ører og øjne, og undladt at handle ansvarligt … lidt ligesom tilfældet var med Kitty?
 • Kender du nogen, der er/var særligt nervøse for corona-virus, f.eks. fordi de har lavt immunsystem? Hvordan ser/så verden ud med deres øjne i de dage? Hvad frygtede de?
 • Hvordan føltes det for dig at være med til at ’løfte i flok’ og stå sammen om den fælles sag; at passe på hinanden og især på de svageste?
 • Kan vi mon på længere sigt som samfund nyde godt af, at vi på denne måde i 2020 har stået sammen og rettet ind efter myndighedernes instruktioner? Kan det have lært os noget, som vi måske vil kunne få gavn af senere? Drøm gerne stort her.

Refleksionen her giver også muligheder for at trække tråde tilbage i historien:

 • Der findes talrige eksempler fra historiebøgerne på, at det ikke altid ubetinget er godt at adlyde autoriteter: Hvilke overvejelser kan man gøre sig for at finde en fornuftig balance mellem at adlyde autoriteter og bevare sin selvstændige tankevirksomhed, sådan så man rent faktisk agerer mest hensigtsmæssigt?

Refleksion 5

 • Hvad er forskellen på at leve i et samfund, hvor mange forstår, at ’mennesker behøver mennesker’ – i modsætning til at leve i et samfund, hvor man er sig selv nok og lukker sig inde i sin egen lille verden?
 • Hvad kan du gøre allerede i dag for at vise andre mennesker, at du ’er’ der? Og måske ligefrem er klar til at hjælpe? Hvad kan du f.eks. gøre i det offentlige rum, ift. mennesker du ikke kender?
 • Hvordan viser forbundethedsfølelse sig? Hvis et kamerahold gik på gaden og filmede, hvordan mennesker er i forhold til hinanden, hvad ville de så filme, når to, der følte sig menneskeligt forbundet mødtes, talte sammen eller gik forbin hinanden? Og hvad ville blive optaget, når to der var ligeglade med hinanden mødtes eller gik forbi hinanden?

Refleksion 6

 • På side 10-11 i ’Ansvar’ er der et eksempel på en ung kvinde, der havde brug for hjælp i nattelivet, men som – i stedet for at blive hjulpet af nogle andre unge, der kom forbi – blev filmet, ’delt’ og latterliggjort på sociale medier. Har du oplevet en situation, hvor andres (eller din egen) trang til at få likes på sociale medier gjorde, at du handlede på en mindre ansvarlig måde – måske endda en måde, som du fortryder i dag?
 • Hvad skal der egentlig til for at handle ansvarligt på sociale medier? Eller på internettet i det hele taget?

Refleksion 7

 • Hvem opfatter du som en ansvarlig person? Hvad gør/siger vedkommende? Lav gerne en liste med eksempler på forskellige personer, du synes handler ansvarligt.
 • På hvilke måder kan deres adfærd og ord inspirere dit eget liv?
 • Hvis du kunne ’låne’ et eksempel fra personens liv og gøre til dit eget, hvad skulle det så være for et?
 • Gad vide, hvad personen ville sige, hvis du spurgte lidt ind til, hvad der hjælper vedkommende til at handle ansvarligt? Spørg (hvis du tør)!

Refleksion 8 & eksperiment

 • Hvordan kan man tage ansvar som elev?
 • Hvordan kan man tage ansvar som lærer?
 • Udnævn for hver uge i en periode 2-3 ansvarsdetektiver, som har til opgave at opdage ansvarstagen i klassens liv og samspil og fremlægge det, når ugen er omme – og/eller lav en væg, hvor alle kan dele gode eksempler på ansvarstagen i skrift, tegning, collage el.lign.

Refleksion 9

En mand til et selskab – vi kalder ham her Per – beskrev, hvordan han var kommet gående igennem en parkeringskælder. Her så han en mand forsøge at lirke låsen til en bil op vha. ståltråd gennem et åbent vindue. Mange andre så det og gjorde intet, men Per følte sig kaldet til i det mindste at undersøge, om der var tale om bilens ejermand: “Vi har jo alle et personligt Ansvar, og jeg synes, det er for dårligt, at så mange er ligeglade,” sagde han indigneret. Snakken om bordet gik videre. Og kort tid efter skiftede emnet til at handle om ulovlig kopiering af musik fra internettet. “Ja, det har jeg altså ikke spor imod, det gør vi også hjemme hos os,” sagde Per. “De musikere er alligevel så overbetalte, det er kun rimeligt, at vi har adgang til deres musik.”

Han kunne også have fokuseret på de mange musikere, der lever for små penge, og fremhæve det Ansvar, vi forbrugere har for at sikre dem penge for det arbejde, de leverer. Men i Pers verden er den handling “at kopiere musik ulovligt” åbenbart ikke relateret til værdien personligt Ansvar, men til noget helt andet; nemlig Retfærdighed (eller uretfærdighed).

Med andre ord kan to mennesker dele samme værdi – f.eks. Ansvar – men have forskellige opfattelser af, hvordan den leves ud i livet. Diskuter andre lignende situationer. Eller lav/skriv nogle cases, som viser denne pointe.

Refleksion 10 (specifikt til konfirmandundervisningen)

I konfirmandundervisning kan I læse lignelsen om Den barmhjertige samaritan før eller efter at have læst minibogen Ansvar:

 • Hvilke paralleller ser I?
 • Hvad er de forskellige menneskers grunde til at handle, som de gør? Brug gerne begreberne fra minibogens ordforklaring til at forstå lignelsen og dens relevans på nye måder.
 • Skriv jeres egen, nutidige version af Den barmhjertige samaritan.
 • I hvilke andre fortællinger fra Bibelen ser I “ansvar” behandlet?

Eksperiment A

 • På side 13-15 i ’Ansvar’ er der et eksempel fra skolen på, hvordan du kan hjælpe i en situation, hvor en kammerat bliver statustruet. Prøv at lave en længere liste – som foreslået på side 16 – med bud på, hvad man og du kan sige i situationer, hvor en kammerat bliver statustruet.
 • Hvis du skal kunne sige en eller to af disse sætninger i situationer, hvor hjernens alarmklokke amygdala ryger til vejrs, skal du øve dig på dem en del gange. Måske 20-30. Prøv det! Hjernen består af et kæmpe netværk af stier, og hver gang du repeterer en sætning vil den ’sti’ blive bredere og lettere at gå på, også i mere kritiske situationer. I kan også i grupper eller i klassen lave en liste og øve jer på sætningerne som en slags rollespil.

Eksperiment B

 • Når du er i skole prøv da at lægge mærke til, hvordan din lærer reagerer, hvis du giver øjenkontakt til ham/hende, nikker og smiler indimellem og rækker hånden op, når du har noget på hjerte.
 • Prøv også at lægge mærke til, hvor lang en skoledag kan føles, når du ikke engagerer dig men bare handler ret så ligegyldigt.
 • Prøv på tilsvarende vis at lægge mærke til, hvordan dine kammerater reagerer, når du tager ansvar for at være i rummet med dem på en god måde. vil Når du vil forstå en andens reaktion, kan du særligt kigge på deres øjne og deres ansigtsmimik – disse fortæller rigtig meget.

Eksperiment C

 • Som du måske allerede ved fra minibøgerne ’Gør hjernen til en medspiller’ og ’Stierne i hjernen’, som er en del af Hjernevenner-serien, så har hjernen brug for et hen-imod fokus for at opøve nye stier. Hvad betyder det? Det betyder, at hvis du vil undgå at være en lemming, der løber med flokken eller strømmen, så skal du f.eks. tilvælge en sti som ansvar, selvstændighed eller kritisk sans. Og hvis du vil undgå at blive apatisk og gøre ingenting i kritiske situationer, så skal du øve dig på at gå på stier som f.eks. ansvar, hjælpsomhed og handlekraft.
 • Prøv som et eksperiment at lave en brainstorm på hverdagssituationer, hvor der kan være brug for at tilvælge Ansvars-stien, og hvor det vil kunne gøre noget godt for menneskene i situationen.

Diverse refleksioner

 • Har du nogensinde haft brug for at sige fra men er blevet grebet af frygt for, hvad andre mon vil tænke?
 • Har du indimellem følt tilskuertrang, dvs. lyst til – i overført betydning – at tage popkornene frem som på side 4 i ’Ansvar’ og ’bare kigge på’, når der foregik noget, du syntes var forkert?
 • Har du prøvet at lade være med at gøre noget, fordi du mente, at det nok ville være pinligt? Hvad er egentlig det ’farlige’ ved, at noget er pinligt? Hvad er det værste, der kan ske, når noget i nogle sekunder virker ’pinligt’? Er noget man har gjort/øvet sig på nogle gange mon også ’pinligt’?
 • Hvilke stier er vigtige for dig at trampe op? På side 22 fortæller Anette Prehn om en sti, der betyder noget for hende; Loyalitetsstien. Det betyder konkret, at hun undgår at opsøge grupper og miljøer, hvor bagtalelse er en central del af måden, man er sammen på. Har du endnu oplevet en lignende værdikonflikt i dit liv; at du står for nogle andre værdier end dem, du er sammen med for tiden? Har du prøvet at træffe valg i en anden retning end dem? At vælge en anden sti til? Eller opsøge mennesker, der står for noget andet?
 • Har du haft oplevelser, hvor du selv har lavet social pejling, som beskrevet på side 22-23 i ’Ansvar’? Social pejling kan f.eks. være, at I er i teatret eller til en koncert med klassen, og du egentlig har lyst til at klappe men lader være, fordi andre ikke gør det? Eller hvor du lige venter med at klappe, indtil andre tager initiativet? Hvad er mon forskellen på at stå på en scene og have et publikum, som viser respekt for ens arbejde og de mange timers øvelse – sammenlignet med at have et publikum, der er generte over eller tilbageholdende med at klappe?

Der er lavet tankevækkende film om Kitty-mordet. For eksempel den amerikanske dokumentar “The Witness” fra 2015 (på dansk: “37 tavse vidner”) og spillefilmen “37” fra 2016 lavet af den danske instruktør Puk Grasten. Vær opmærksom på, at når Kitty-mordet omtales forskellige steder, fremstilles det jævnligt som om INGEN hjalp hende. Dette – har man fundet ud af – passer dog ikke (se Ansvar, side 1-3).

Hvis du/I har gode eksempler, som I tænker kunne inspirere andre, er I velkomne til at sende dem til Anette Prehn på info@hjernesmart.dk

I er også velkomne til at følge hende og #hjernesmart på Instagram, Facebook eller LinkedIn.

Er du voksen, der gerne vil arbejde med Menneskekender-serien og de reflekterende spørgsmål sammen med unge, anbefaler Anette Prehn, at du laver en personlig værdiudforskning først og bliver mere bevidst om, hvilket værdimæssigt fundament, du selv står på. Det gør din formidling mere relevant, nuanceret og troværdig. Mange voksne omtaler deres værdiudforskning som en milepæl i livet. God vind!