Framestorm kurser

– SKIFT BRILLER, NÅR NOGET DRILLER!

Tag det roste Framestorm-grundkursus med Anette Prehn. Her på siden finder du kursusbeskrivelse, anbefalinger fra tidligere deltagere, videoer og artikler.

“En elegant omfortolknings-metode, der aktiverer potente processer i hjernen.”

Dr. Jeffrey Schwartz, der introducerede begrebet ”selvdirigeret neuroplasticitet”

Framestorm-kurser

– SKIFT BRILLER, NÅR NOGET DRILLER!

Tag det roste Framestorm-grundkursus med Anette Prehn. Her på siden finder du kursusbeskrivelse, anbefalinger fra tidligere deltagere, videoer og artikler. Du kan også læse mere om målgruppen og din værdi.

“En elegant omfortolknings-metode, der aktiverer potente processer i hjernen.”

Dr. Jeffrey Schwartz, der introducerede begrebet ”selvdirigeret neuroplasticitet”

Her er kurset!!

deltagerne giver 5 ud af 5 stjerner

Et kursus i aktiv meningsskabelse baseret på hjernens spilleregler, som hjælper dig med at opdage og tilvælge nye perspektiver. Det er en nødvendig kompetence i det 21. århundrede, hvor forandringshastigheden er høj og diversitet et centralt opmærksomhedspunkt.

Når du fælder dom over nogen eller noget – det vil sige har en markant mening – så gør du samtidig dig selv blind. Den såkaldte “bekræftelsesskævhed” tager over, og din hjerne begynder at filtrere dine sanseindtryk i henhold til din dom. Du ser herefter det, du tror, du ser. Du forelsker dig dermed i din egen vinkel på tingene. Dermed risikerer du at overse dine blinde vinkler og fejle med at påskønne værdien af og nuancerne i, hvad andre – der er anderledes end dig – bidrager med.

Framestorm-metoden er også en hjælp, når (og inden) du føler dig eksistentielt låst – eller druknet i et følelseshav af irritation, nervøsitet, angst eller vrede.

“Efter Framestorm-kurset med Anette Prehn føler jeg mig vaccineret mod forstokkethed. Jeg kan drille min hjerne på en ny måde, så den bliver ved med at udvikle sig.”

Morten Kragh-Sørenen, Agree Consulting, forhandlingsekspert

ER KURSET FOR DIG?

Hvis du kan svare “ja” til ét eller flere af spørgsmålene nedenfor er Framestorm-kurset helt sikkert noget for dig:

 • Kender du til at fortolke situationer, opgaver, andre mennesker eller dig selv på måder, som dræner eller irriterer dig? Du mærker måske, at dine tanker kører i ring; i en nedadgående spiral?
 • Oplever du dig nogle gange låst i dit perspektiv – og ude af stand til at få hul igennem til konstruktive, empatiske eller for den sags skyld grænsesættende fortolkninger af andre mennesker?
 • Har du ansvar for andre, som let udfordres over evne, forventes at have fleksible “mindset” og skal omstille sig til evigt foranderlige omgivelser? Er du i stand til her at være en rollemodel, der opdager og nærer de hjælpsomme “stier i hjernen”?

Du lærer at omfortolke (“reframe”) i praksis og erfarer på egen krop, hvorfor forskere slår fast, at omfortolkning vitterligt burde være i vandet, vi drikker. Når du “reframer” indrammer du en situation på en ny måde, hvorved du oplever situationens elementer, nuancer og værdiskabelse i et nyt lys. Du er altid velkommen til at fastholde din oprindelige fortolkning – naturligvis. Vi lever heldigvis i et frit land, hvor vi må tænke, hvad vi vil. Men når du – med Anette Prehn ved hånden – har lært at opdage 15, 30, måske 60 nye fortolkninger af situationer, bliver du henad vejen bevidst om, at enhver situation kan betragtes i et andet lys, uden at der “går noget af” dig. Du kan fortsat ære dine grundlæggende værdier – du får blot adgang til en større frihed i situationen; at tænke, føle og handle mere frit.

“Reframing” kaldes også evnen til bevidst at skifte perspektiv og se en situation (eller en person) fra nye og mere konstruktive vinkler. Det burde være en essentiel livskompetence for alle, men det er en fremmed fugl for de fleste, både i arbejdslivet og i privatlivet.

Video: Direktør Annette Dahl fortæller om, hvad det har givet hende at lære at reframe vha. Framestorm-metoden

METODEN

FRAMESTORM

Metoden Framestorm® er udviklet af Anette Prehn. Den baserer sig på 10 neurologiske principper og en spørgeramme kaldet “Framestormens fem fingre”. Metoden hjælper dig til at lave en slags “mindset brainstorm”: det vil sige at komme 360 grader rundt om en situation og finde styrke i de mange og meget forskellige perspektiver. At kunne “reframe” hjælper dig til at blive mere ressourcefuld i den situation, du står i eller foran – og når du først har lært det, er det en kompetence, du kan aktivere på få sekunder!

I vor tid – med en stærk diversitetsdagsorden – er det ligeledes stærkt nødvendigt at kunne opdage din forforståelse og dine fordomme om andre mennesker – for at give dem en reel chance for at kunne bidrage og blomstre som dem, de nu engang er. Og ja, synes du ovenstående lyder åbenlyst vigtigt i vor tid – så se at få dine kolleger eller medarbejder med på kurset også.

 

KURSETS INDHOLD

På kurset vil vi træne Framestorm i praksis, så du forstår, hvordan metoden bruges – og du får den “ind under huden”. Desuden reflekterer vi over reframingens betydning for menneskers samspil, innovation, trivsel og følelsesregulering. Du bliver klogere på:

 • Hvilke fortolkninger egner sig til at blive omfortolket?
 • På hvilke måder kan du optræne evnen til i enhver situation – på sekunder – at kunne se andre udlægninger end den, der ligger lige for?
 • Hvad er Framestormens etik?
 • Hvordan bevare lethed og glimt i øjet, når du Framestormer?
 • Hvordan bruger du dine værdier aktivt i din omfortolkning af situationer?
 • Hvad er dine favorit-spørgsmål fra Framestorm-metoden, som du kan bære med dig i livet og vende tilbage til igen og igen med god effekt?

Kurset her har til formål at styrke din reframings-muskel. Det uddanner dig med andre ord ikke til f.eks. at kunne facilitere Framestorms med andre. Framestorm® er en registreret metode, og al undervisning og facilitering i den leveres af Centre for Brain-Based Leadership and Learning og centrets trænere. Anette Prehn har brugt årevis på at udvikle, raffinere og formidle metoden men støder desværre jævnligt på konsulenter, der håber og tror, at de lige må flyve ind fra højre, “skumme fløden” og undervise andre i Framestorm. Dette er ikke tilladt. Når du booker Anette Prehn til udviklingsforløb i din organisation – eller deltager i hendes kurser – bidrager du til gengæld til, at hendes originale videnskabsformidlende tænkning kan knopskyde endnu mere til gavn for verden.

Læs indlægget: “Sprogligt overskud kan skabe omfortolkning hos andre”

”En revolutionær metode til at se relationer og udfordringer fra nye vinkler.”

Marianne Breds Geoffroy, speciallæge i psykiatri og PhD

Når du har optrænet reframings-musklen, sætter det dig i stand til at reframe dig videre fra fortolkninger som disse:

 • Forandringen = en trussel
 • Stress-sygemeldingen = en skamplet på mit CV
 • Fremlæggelsen = en eksamen
 • Jeg = utilstrækkelig
 • Min kollega = inkompetent
 • Vished = en forudsætning for, at jeg kan fokusere på mit arbejde

Hver især kan disse fortolkninger være stærkt drænende: drænende for trivsel, samspil og produktivitet. Når vi kigger efter, er hverdagen faktisk fuld af drænende fortolkninger, og disse smitter direkte af på vores følelser, motivation og adfærd. Vi lever heldigvis i et frit samfund og må tænke og føle, som vi vil. Tak for det! Men når vi først forstår, hvor vilkårligt vores hjerne plukker og fastholder udlægninger af situationer, kan vi få lyst til at tage lidt mere “styring” på vores fortolkninger, således at vi kan lyse dem op, der er i tråd med vores værdier og bidrager med noget konstruktivt i verden.

Grundkurset i Framestorm® hjælper dig til at udforske, hvilke andre “billeder” der kan tages i svære eller fastlåste situationer. Du får lejlighed til at framestorme ad flere omgange: både på en af dine egne fortolkninger og som co-Framestormer på andres drænende/fastlåsende fortolkninger.

For at styrke din læring er holdene altid små – typisk mellem 10 og 15 deltagere – så du får masser af træning og mulighed for interaktion med underviser Anette Prehn. Vi overholder naturligvis myndighedernes til enhver tid gældende corona-restriktioner, så kurset kan afvikles sikkert og trygt for alle.

Kursusprisen dækker forplejning på kursusdagene mellem kl. 9.00 og 15.30, bogen FLIP, en notesbog samt diverse materialer som udleveres.

Kurset foregår som et eksternat på Hotel Store Kro i Fredensborg, som kursisterne er begejstrede for. Hotellet ligger naturskønt, lige opad Fredensborg Slotshave og Esrum Sø – er er i øvrigt kendt for sin lækre mad. Vi vil benytte os af naturen til visse gående øvelser – så lad gerne de højhælede blive hjemme.

Hvis du har brug for overnatning, skal du selv skal sørge for at booke den. Bemærk, at Store Kro tilbyder en god rabat, når du er kursist på Anette Prehns kursus og selv booker værelse på hjemmesiden. Du modtager i velkomstbrevet en rabatkode til hotellets hjemmeside: www.storekro.com

Der er normalvist deltagere fra mange egne af landet og en del, der overnatter og uformelt går ud at spise sammen om aftenen. Uanset hvordan du har lyst til at bruge dine aftener i Fredensborg – alene eller sammen med andre – er der plads til det.

Kurset er til dig, der…

Video: Simon Elkjær Mæng, centerleder, Silkeborg Kommune fortæller, hvad det giver ham som leder at kunne reframe.

“Framestorm er en kompetence, vi kan bruge på flere niveauer. Noget af det, der er fantastisk at vide er ift. Framestorm, at vi har nogle handlemuligheder. Vi behøver ikke at være låst i den virkelighed, vi har nu. Vi har mulighed for at få nye perspektiver … Som organisation har vi behov for løbende at kunne navigere ift. den kontekst, vi arbejder i. Og der giver den både en forståelse af, at vi kan lave noget om, og nogle direkte handleanvisninger … Noget af det, der virker rasende stærkt er at gøre det sammen med mine medarbejdere. Det giver en forandring i sig selv og en nærhed, at jeg tør udstille mine udfordringer. Det giver en anden slags følgeskab, har jeg erfaret.” (se også videoen ovenfor)

Kurset er til dig, der…

Du er velkommen, uanset om du er ansat i en privat virksomhed, det offentlige, en frivillig organisation eller er selvstændig. Ind imellem er der også studerende eller ledige med på kurset. Du er velkommen, uanset om du er medarbejder eller leder. Vi mødes på kurset som mennesker i øjenhøjde for at spille hinanden bedre, blive klogere og have det sjovt imens. Denne diversitet og ligeværdighed danner en optimal ramme for at udforske nye perspektiver sammen. 

Du forventes at have læst enten bogen Hjernesmart Ledelse eller bogen Hjernesmarte Børn inden kursusstart. De giver dig en generel indføring i de hjernesmarte metoder. Derudover er det vigtigt, at du som minimum har læst Hjernesmart Pædagogik side 118-137, da det er her metoden Framestorm beskrives kort. Siderne fra Hjernesmart Pædagogik sendes ud til alle deltagere sammen med velkomstbrevet, 2-3 uger inden kursusstart. Når alle deltagere har sat sig ind i metodens “teknik” inden kurset, kan vi bruge tiden på kurset til at træne en masse og reflektere sammen.

Bemærk, at der mellem dag 1 og dag 2 på kurset ligger en opgave: En personlig værdiudforskning, som skal bruges på kursets andendag. Du er naturligvis velkommen til at lave denne inden kurset, hvis dette passer dig bedre. Se appendikserne i Hjernesmart-bøgerne for, hvordan du laver sådan en værdiudforskning.

Læs Magasinet Psykologis reportage fra et kursus i Framestorm her.

KURSUSDAGE I 2023 OG 2024

Find her det kursus, der passer allerbedst ind i din kalender!

 25.-27. september 2023

Tre-dages eksternat i Fredensborg

Framestorm grundkursus

14.985 kr. + moms

15.-17. november 2023

Tre-dages eksternat i Fredensborg

Framestorm grundkursus

14.985 kr. + moms

 5.-7. marts 2024

Tre-dages eksternat i Fredensborg

Framestorm grundkursus

14.985 kr. + moms

29.-31. maj 2024

Tre-dages eksternat i Fredensborg

Framestorm grundkursus

14.985 kr. + moms

Det praktiske

Når du tilmelder dig og betaler for kurset, modtager du automatisk en faktura. Hvis du har brug for en EAN-faktura, skal tilmelding ske ved at sende en mail til info@hjernesmart.dk

Alle Framestorm-kurser afholdes normalt i Fredensborg. Anette Prehn er så meget på farten i hele landet til hverdag, at hendes egne kurser afholdes tæt på hjemmet.

Det er muligt at bestille et skræddersyet Framestorm-kursus til din organisation, uanset hvor I befinder jer i landet. Skriv for et godt tilbud: info@hjernesmart.dk

AFTALEBETINGELSER

Aflysning af kursusdeltagelse – eller flytning til andet kursus – kan ske omkostningsfrit indtil to måneder før afholdelsen.

Ved aflysning af kursusdeltagelse – eller flytning til andet kursus – mindre end to måneder og mere end to uger før afholdelsen, tilbagebetales 50% af kursusprisen.

Ved aflysning af kursusdeltagelse – eller flytning til andet kursus – mindre end to uger før afholdelsen, gives der desværre ingen tilbagebetaling, men kunden tilbydes deltagelse i et senere kursus med 33% rabat.

 Anette Prehn

KURSETS UNDERVISER

Anette Prehn (1975) er sociolog, prisvindende underviser, foredragsholder og forfatter. Hun kaldes ”en klog kone med barneøjne”, der formidler forskning om hjernen og socialt samspil, så det kan bruges til noget. Anettes motto er “forskning til folket” og hendes drivkraft ligger i at gøre svære ting enkle, at eksperimentere med små skridt, der gør en stor forskel, og at skabe krydsbefrugtninger og synergi af det, mange ellers betragter som forskellige discipliner.

Anette Prehn sætter en ære i at være relevant for en bred vifte af organisationer og for mennesker på tværs af alder, faglig baggrund og rolle. Blandt hendes kunder tæller industrimastodonter som Danfoss, Grundfos, Novo, Siemens, Bosch, Ericsson og Philips, banker om Danske Bank, Jyske Bank og Nordea, fagforeninger som IDA og Finansforbundet, samt uddannelsesinstitutioner som Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet og Oxford University. Desuden bidrager Anette i kommuner og regioner i alle egne af landet og på alle niveauer, herunder i skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner.

Anette er tidligere blevet kåret som “Årets Underviser” af den norskejede kursusudbyder Confex. Hun har været selvstændig erhvervsdrivende siden 2005 – og ejer i dag virksomheden Centre for Brain-Based Leadership and Learning. Har skrevet mere end 20 bøger og minibøger om hjernens spilleregler.

Her finder du Anette Prehns artikel om den registrerede reframings-metode Framestorm®. Artiklen Create reframing mindsets through Framestorm blev peer-reviewed af og publiceret i NeuroLeadership Journal i 2012. 

ANMELDELSER AF FRAMESTORM-KURSET

“Dette kursus bør være alle forundt! På kurset fik jeg hjælp til at forandre en fortolkning, som har været enormt begrænsende og hæmmende i mit liv. Uanset hvor meget jeg gerne ville, at det skulle være anderledes, hang jeg fast i en drænende frame, der låste min adfærd og begrænsede mine handlemuligheder. Ved hjælp af Anette Prehns Framestorm-metode fik jeg mulighed for at komme hele vejen rundt om situationen og se den an fra nye og andre vinkler. Framestormens spørgeramme og teknikker tvang hjernegynmastikken ud ad nye stier, som jeg ellers ikke ville have betrådt. Ud fra mit værdikompas kunne jeg frit og aktivt skifte perspektiv, så jeg i stedet for en drænende frame fik en ressourcefuld frame på samme situation. Situationen er uændret, men min fortolkning af den er flyttet til et nyt sted, som skaber værdi og handlekraft for mig. Anettes skarpe opmærksomhed og fornemmelse for dét, som udspiller sig i rummet, skaber trygge rammer og betingelser for læring og udvikling. Framestorm er et stærkt værktøj, der giver stor forløsning!”

Susanne Kolind, direktør

“Framestorm-kurset forudsætter heldigvis, at man kender hjernens grundprincipper fra Anette Prehns bøger, så vi kom hurtigt til sagens kerne: Hvordan man framestormer i praksis. Vi fik øvet Framestorm på vores egne fortolkninger og hinandens fortolkninger. Jeg har allerede benyttet tre af de nye fortolkninger, jeg fik med hjem, og de har hjulpet mig til at gå mere konstruktivt til situationer, som ellers har irriteret og drænet mig både professionelt og privat. Reframing ændrer ikke på mine omgivelser, men på min egen opfattelse af dem og følelser omkring dem, som så “sætter sig” i min adfærd – og det kan næste ikke undgå at smitte af på dem, jeg interagerer med. Når én brik i et system forandrer sig, ændrer hele systemet karakter. Min anvendelse af de reframinger, vi skabte for mig på kurset, har bevist for mig, hvor kraftfuldt et værktøj Framestorm er. Som bonus har jeg fået mere styr på mine værdier i min argumentation og i min reframing, og jeg kunne for eksempel på en konstruktiv måde italesætte, da en bekendt overskred mine grænser for nylig. Som underviser har Anette Prehn har masser af energi og fornemmer også stemningen i rummet, så hun konstant kan lave afveksling, der passer til behovet – endda med en daglig gåtur i naturskønne omgivelser, der gav ilt til hjernen, samtidig med at vi sparrede omkring opgaver. Jeg vil varmt anbefale kurset til alle, der ønsker at blive klogere på socialt samspil og tage ansvar for sin egen adfærd.”

 

Mette-Marie Hejlsø, produktudviklingskonsulent

“Efter at havde taget Anette Prehns kursus i Framestorm, har jeg fået et nyt og betydelig brugbart redskab. Systematikken “Framestormens Fem Fingre” gør det enkelt at finde ressourcer og stærke perspektiver. Jeg oplever at min tænkning – og måden jeg arbejder omkring “problematikker” – sker på en ny og nemmere måde nu. Jeg har fået et redskab, der gør det muligt at se nye veje, hvor jeg ellers kunne være låst fat af vanetænkning. Anette siger, at reframing burde være i det vand, vi drikker … det kan jeg kun være enig i, nu da jeg har smagt det. Dette kursus kan anbefales til ALLE!”

 

Torben Hamann, leder

“Efter Framestorm-kurset har jeg haft det, som om jeg er begyndt at vinterbade. Mine sanser og celler er blevet vækket af dvale, og jeg kan nu se muligheder, hvor jeg før var låst i vanetænkning og til tider blev fanget i negative spiraler. Kurset har givet mig brugbare redskaber, så jeg selv kan omfortolke og få sat nye perspektiver på situationer eller mennesker. Tusind tak for nogle skønne dage med kloge ord og dejlige mennesker!”

Ane Irene Randleff, udviklingskonsulent

 

”Reframing vil kunne bringe større fred på jord.”

Gitte Truelsen, sygeplejerske i lokalpsykiatrien

“Jeg er superglad for at have været på grundkurset i Framestorm og kunne have fortsat det i mange flere dage. Jeg kendte til reframing på forhånd gennem Anette Prehns bøger, men det er noget helt andet at få lejlighed til at framestorme sammen med andre. Anettes facilitering – og kursets gode øvelser – gav masser af aha-oplevelser og har gjort det let for mig at reframe selv efterfølgende. Et meget givende kursus, som jeg anbefaler vidt og bredt.”

 

Tali Rázga, kunstnerisk leder

“Jeg har fulgt Anette Prehns arbejde igennem flere år og bl.a. læst tre af hendes bøger. Derfor var jeg rigtig glad for endelig at få mulighed for at tage på grundkursus i metoden Framestorm. Jeg har øvet mig på at reframe igennem længere tid, men det er alligevel noget helt andet, når man skal gøre det uden forberedelse på kort tid sammen med mennesker, man ikke kender. MEN … Anette evnede som opfinder af metoden at skabe trygge og glade rammer for udforskning og læring. Jeg er blevet klart styrket i at opdage en følelse, jeg har, identificere den frame/fortolkning, der nærer den (og hvilke langsigtede konsekvenser det vil få, hvis jeg bliver ved med at nære den) – og så ellers Framestorme mig frem til andre stier i hjernen, der med fordel kan trampes op. Framestorm er et værktøj, jeg har stor værdi af!”

 

Ekaterina Delgado, Sales Service Manager

”Vanvittigt godt kursus. Det er livsnødvendigt at lære at framestorme. Så enkelt er det.”

 

Thomas Vigild, højskolelærer og spildesigner

“Framestorm-metoden er et kraftfuldt eksempel på legende intelligens.”

 

Anthony DeBenedet, læge og forfatter til bogen “Playful Intelligence”