FRAMESTORM-KURSER 🌟🌟🌟🌟🌟

SKIFT BRILLER, NÅR NOGET DRILLER!

Tag det populære Framestorm-kursus. Her på siden finder du kursusbeskrivelse samt videoer, podcast-episoder og artikler.

Du kan også gå direkte til de varme anbefalinger af kurset her.

“En elegant omfortolknings-metode, der aktiverer potente processer i hjernen.”

Dr. Jeffrey Schwartz, der introducerede begrebet ”selvdirigeret neuroplasticitet”

Framestorm-kurser 🌟🌟🌟🌟🌟

“SKIFT BRILLER, NÅR NOGET DRILLER!”

Tag det populære Framestorm-kursus med Anette Prehn. Her på siden finder du kursusbeskrivelse samt videoer, podcast-episoder og artikler. Du kan også gå direkte til de varme anbefalinger af kurset her.

“En elegant omfortolknings-metode, der aktiverer potente processer i hjernen.”

Dr. Jeffrey Schwartz, der introducerede begrebet ”selvdirigeret neuroplasticitet”

“Jeg har fået værktøjer til hurtigt og sikkert at komme hele vejen omkring ‘elefanten’ og se nye hen imod-strategier, hvilket frigør energi i mit daglige chefvirke. Værdien i min hverdag er kort og godt, at jeg ved hjælp af de indlærte teknikker formår at se udfordringer fra andre synsvinkler – hurtigt – og kan ”dele ud” af denne positive energi, hvilket skaber følgeskab i organisationen.”

Henrik Gehrt, major, chef for National Forsyningsservice, Forsvarsministeriet

DELTAGERNE GIVER 5 🌟🌟🌟🌟🌟 UD AF 5

Skab mening. Opdag skjulte gaver. Sænk skuldrene. Få det bedste ud af det, livet nu engang kaster i din retning. Styrk din “rygrad” i svære situationer.

Når vi fælder dom over nogen eller noget – det vil sige har en markant mening, rubricerer eller stempler – så gør vi samtidig os selv blinde. Den såkaldte “bekræftelsesskævhed” tager nemlig over herefter, og hjernen begynder at filtrere vores sanseindtryk i henhold til dommen. Vi ser herefter dét, vi tror, vi ser – og forelsker os dermed i vores egen vinkel på ting. Dermed risikerer vi at overse vores mange blinde vinkler.

Framestorm-metoden er som en droneflyvning hen over en situation: En 360 graders udforskning af nye måder at betragte på. I det 21. århundrede, hvor forandringshastigheden er tårnhøj, og diversitet med gensidig respekt forventes, er reframing en kernekompetence. Den også en hjælp, hvis du føler dig eksistentielt låst eller druknet i irritation, nervøsitet, angst eller vrede.

Den mest udbredte måde at reframe på er ret sort-hvid: fra problem til mulighed. Framestorm-metoden opbygger en palet af nuancer, samtidig med at du gør hjernen til en medspiller og bevarer roen.

“Efter Framestorm-kurset med Anette Prehn føler jeg mig vaccineret mod forstokkethed. Jeg kan drille min hjerne på en ny måde, så den bliver ved med at udvikle sig.”

Morten Kragh-Sørenen, Agree Consulting, forhandlingsekspert

“Efter Framestorm-kurset med Anette Prehn føler jeg mig vaccineret mod forstokkethed. Jeg kan drille min hjerne på en ny måde, så den bliver ved med at udvikle sig.” 

Morten Kragh-Sørenen, Agree Consulting, forhandlingsekspert

ER KURSET FOR DIG?

Hvis du kan svare “ja” til ét eller flere af spørgsmålene nedenfor er Framestorm-kurset helt sikkert noget for dig:

 • Kender du til at fortolke situationer, opgaver, andre mennesker eller dig selv på måder, som dræner eller irriterer dig? Du mærker måske, at dine tanker kører i ring; i en nedadgående spiral?
 • Oplever du dig nogle gange låst i dit perspektiv – og ude af stand til at få hul igennem til konstruktive, empatiske eller for den sags skyld grænsesættende fortolkninger af andre mennesker?
 • Har du ansvar for andre, som let udfordres over evne, forventes at have fleksible “mindset” og skal omstille sig til evigt foranderlige omgivelser? Er du i stand til her at være en rollemodel, der opdager og nærer de hjælpsomme “stier i hjernen”?

Du lærer på kurset at omfortolke/”reframe” i praksis og erfarer på egen krop, hvorfor forskere slår fast, at omfortolkning burde være i vandet, vi drikker. Kurset er bygget op omkring kraftfulde øvelser og træning gennem samspil, erkendelser og leg. Målet er markant at styrke din reframings-muskel.

Når du “reframer” indrammer du en situation på nye måder, hvorved du oplever situationens elementer, nuancer og værdiskabelse i et nyt lys. Du er altid velkommen til at fastholde din oprindelige fortolkning, naturligvis. Men du frisættes også til at give næring til andre udlægninger og forståelser.

Vi lever heldigvis i et frit land, hvor vi må tænke, hvad vi vil. Men når du – med Anette Prehn ved hånden – har lært at opdage 15, 30, måske 60 nye fortolkninger af situationer, bliver du bevidst om, at enhver situation kan betragtes i et andet, meningsfuldt lys, uden at der “går noget af” dig. Du kan fortsat ære dine grundlæggende værdier – du får blot adgang til en større frihed i situationen; at tænke, føle og handle mere frit.

Hør disse episoder fra HJERNESMART-podcasten om Framestorm i praksis:

 

FRAMESTORMENS fem fingre

 

OM FRAMESTORM

Metoden Framestorm® er udviklet af Anette Prehn og formidlet i bogen “FLIP”. Den baserer sig på 10 neurologiske principper og spørgerammen “Framestormens fem fingre”.

Metoden hjælper dig til at lave en “mindset brainstorm”, det vil sige at komme 360 grader rundt om en situation og finde styrke i de mange (og meget forskellige) perspektiver.

At kunne “reframe” hjælper dig til at blive mere ressourcefuld i den situation, du står i eller foran – og når du først har lært det, er det en kompetence, du kan aktivere på få sekunder!

“Reframing” kaldes også omfortolkning eller evnen til at skifte perspektiv og se en situation (eller en person) fra nye og mere konstruktive vinkler.

Det burde være en essentiel livskompetence for alle men er en fremmed fugl for de fleste, både i arbejdslivet og i privatlivet.

I vor tids stærke diversitetsdagsorden er det imidlertid nødvendigt at kunne opdage din forforståelse og dine fordomme – for at give andre en reel chance for at kunne bidrage og blomstre i stedet for at være stemplet ude af dig på ét eller flere niveauer.

Og ja, hvis ovenstående lyder åbenlyst vigtigt, så tag også dine kolleger eller medarbejdere med på kurset.

 

DIN LÆRING 🤸‍♀️

På kurset vil vi træne masser af Framestorm i praksis, så du forstår, hvordan metoden bruges – og du får den “ind under huden”. Du lærer desuden:

 • Hvilke fortolkninger egner sig til at blive omfortolket?
 • På hvilke måder kan du optræne evnen til i enhver situation og på sekunder at opdage din nuværende fortolkning og omfortolke?
 • Hvad er Framestormens etik?
 • Hvordan bevare lethed og glimt i øjet, når du Framestormer?
 • Hvordan bruger du dine værdier aktivt i din omfortolkning af situationer?
 • Hvad er dine favorit-spørgsmål fra Framestorm-metoden, som du kan bære med dig i livet og vende tilbage til igen og igen med god effekt?

Kurset her har til formål at styrke din reframings-muskel. Det uddanner dig med andre ord ikke til f.eks. at kunne facilitere Framestorms med andre.

Framestorm® er en registreret metode, og al undervisning og facilitering i den leveres af Centre for Brain-Based Leadership and Learning og centrets trænere.

Anette Prehn har brugt årevis på at udvikle, raffinere og formidle metoden men støder desværre jævnligt på konsulenter, der håber og tror, at de lige må flyve ind fra højre, “skumme fløden” og undervise andre i Framestorm. Dette er ikke tilladt.

Når du booker Anette Prehn til udviklingsforløb i din organisation – eller deltager i hendes kurser – bidrager du til gengæld til, at hendes originale videnskabsformidlende tænkning kan knopskyde mere til gavn for verden.

Læs indlægget: “Sprogligt overskud kan skabe omfortolkning hos andre”

”FLIP, der er grundbog på kurset, er et intelligent og særdeles brugbart bud på en ’manual’ til en gammel hjerne i en moderne verden. Læs den og gør din hjerne til en medspiller.” 

Imran Rashid, læge, forfatter og foredragsholder

”En revolutionær metode til at se relationer og udfordringer fra nye vinkler.”

Marianne Breds Geoffroy, speciallæge i psykiatri og PhD

Når du har optrænet reframings-musklen, sætter det dig i stand til at reframe dig videre fra fortolkninger som disse:

 • Forandringen = en trussel
 • Stress-sygemeldingen = en skamplet på mit CV
 • Fremlæggelsen = en eksamen
 • Jeg = utilstrækkelig
 • Min kollega = inkompetent
 • Vished = en forudsætning for, at jeg kan fokusere på mit arbejde

Disse fortolkninger kan hver især være stærkt drænende for indre ro, trivsel, samspil og produktivitet.

Når vi kigger efter, er hverdagen faktisk fuld af drænende fortolkninger, og disse smitter direkte af på vores følelser, motivation og adfærd.

Vi lever heldigvis i et frit samfund og må tænke og føle, som vi vil – og tak for det! Men vores fortolkninger kan være uhensigtsmæssige. Og når først vi forstår, hvor vilkårligt vores hjerne plukker, farver og fastholder udlægninger af situationer, kan vi få lyst til at tage lidt mere “styring” på fortolkningerne og  lyse dem op, der er i tråd med vores værdier og bidrager med noget konstruktivt i verden.

Grundkurset i Framestorm® hjælper dig til at udforske, hvilke andre “billeder” der kan tages i svære eller fastlåste situationer. Du lærer at skifte briller, når noget driller. Du får lejlighed til at framestorme ad flere omgange: både på en af dine egne fortolkninger og som co-Framestormer på andres drænende/fastlåsende fortolkninger.

For at styrke din læring er holdene altid små – typisk mellem 10 og 15 deltagere – så du får masser af træning og mulighed for interaktion med underviser Anette Prehn. 

Kursusprisen dækker forplejning på kursusdagene mellem kl. 9.00 og 15.30, bogen FLIP, en notesbog samt diverse materialer som udleveres.

Kurset foregår som et eksternat på Hotel Store Kro i Fredensborg, som kursisterne er begejstrede for. Hotellet ligger naturskønt, lige opad Fredensborg Slotshave og Esrum Sø – er er i øvrigt kendt for sin lækre mad. Vi vil benytte os af naturen til visse gående øvelser – så lad gerne de højhælede blive hjemme.

Hvis du har brug for overnatning, skal du selv skal sørge for at booke den. Bemærk, at Store Kro tilbyder en god rabat, når du er kursist på Anette Prehns kursus og selv booker værelse på hjemmesiden. Du modtager i velkomstbrevet en rabatkode til hotellets hjemmeside: www.storekro.com

Der er normalvist deltagere fra mange egne af landet og en del, der overnatter og uformelt går ud at spise sammen om aftenen. Uanset hvordan du har lyst til at bruge dine aftener i Fredensborg – alene eller sammen med andre – er der plads til det.

Video: Simon Elkjær Mæng, centerleder, Silkeborg Kommune fortæller, hvad det giver ham som leder at kunne reframe.

“Framestorm er en kompetence, vi kan bruge på flere niveauer. Noget af det, der er fantastisk at vide er ift. Framestorm, at vi har nogle handlemuligheder. Vi behøver ikke at være låst i den virkelighed, vi har nu. Vi har mulighed for at få nye perspektiver … Som organisation har vi behov for løbende at kunne navigere ift. den kontekst, vi arbejder i. Og der giver den både en forståelse af, at vi kan lave noget om, og nogle direkte handleanvisninger … Noget af det, der virker rasende stærkt er at gøre det sammen med mine medarbejdere. Det giver en forandring i sig selv og en nærhed, at jeg tør udstille mine udfordringer. Det giver en anden slags følgeskab, har jeg erfaret.”

Kurset er til dig!

Du er velkommen, uanset om du er ansat i:

 • en privat virksomhed,
 • det offentlige,
 • en frivillig organisation eller
 • din egen virksomhed.

Du er velkommen, uanset om du er:

 • leder eller
 • medarbejder.

Vi mødes på kurset som mennesker i øjenhøjde for at spille hinanden bedre, blive klogere og have det sjovt imens. Denne diversitet og ligeværdighed danner en optimal ramme for at udforske nye perspektiver sammen. 

Du forventes at have læst enten bogen Hjernesmart Ledelse eller bogen Hjernesmarte Børn inden kursusstart. De giver dig en generel indføring i de hjernesmarte metoder. Derudover er det vigtigt, at du som minimum har læst et lille uddrag af Hjernesmart Pædagogik, da det er her metoden Framestorm beskrives kort. Uddraget sendes ud til alle deltagere sammen med velkomstbrevet ca. to uger inden kursusstart. Når alle deltagere har sat sig ind i metodens “teknik” inden kurset, kan vi bruge tiden på kurset til at træne en masse og reflektere sammen.

Bemærk, at der mellem dag 1 og 2 på kurset ligger en opgave: En personlig værdiudforskning, som skal bruges på kursets andendag. Du er velkommen til at lave denne inden kurset, hvis dette passer dig bedre. Se appendikserne i Hjernesmart-bøgerne for, hvordan du laver sådan en værdiudforskning.

Læs Magasinet Psykologis reportage fra et kursus i Framestorm her.

KURSUSDAGE I 2024

Find her det kursus, der passer allerbedst ind i din kalender!

19.-21. november 2024

Tre-dages eksternat i Fredensborg

Framestorm grundkursus

14.985 kr. + moms

 2.-4. september 2024

Tre-dages eksternat i Fredensborg

Framestorm grundkursus

14.985 kr. + moms

Det praktiske

Når du tilmelder dig og betaler for kurset, modtager du automatisk en faktura. Hvis du har brug for en EAN-faktura, skal tilmelding ske ved at sende en mail til info@hjernesmart.dk

Alle Framestorm-kurser afholdes normalt i Fredensborg. Anette Prehn er så meget på farten i hele landet til hverdag, at hendes egne kurser afholdes tæt på hjemmet i den smukke kongeby i Nordsjælland. 

Det er muligt at bestille et skræddersyet Framestorm-kursus til din organisation, uanset hvor I befinder jer i landet – og vi finder et format, der passer jer godt. Skriv for et godt tilbud: info@hjernesmart.dk

AFTALEBETINGELSER

Aflysning af kursusdeltagelse – eller flytning til andet kursus – kan ske omkostningsfrit indtil to måneder før afholdelsen.

Ved aflysning af kursusdeltagelse – eller flytning til andet kursus – mindre end to måneder og mere end to uger før afholdelsen, tilbagebetales 50% af kursusprisen.

Ved aflysning af kursusdeltagelse – eller flytning til andet kursus – mindre end to uger før afholdelsen, gives der desværre ingen tilbagebetaling, men kunden tilbydes deltagelse i et senere kursus med 33% rabat.

 Anette Prehn

KURSETS UNDERVISER

Anette Prehn (1975) er sociolog, prisvindende underviser, foredragsholder og forfatter. Hun kaldes ”en klog kone med barneøjne”, der formidler forskning om hjernen og socialt samspil, så det er til at forstå, huske og bruge.

Anettes motto er “forskning til folket” og hendes drivkraft ligger i at gøre svære ting enkle, at eksperimentere med små skridt, der gør en stor forskel, og at skabe krydsbefrugtninger og synergi af det, mange ellers betragter som forskellige discipliner.

Anette Prehn sætter en ære i at være relevant for en bred vifte af organisationer og for mennesker på tværs af alder, faglig baggrund og rolle.

Blandt hendes kunder tæller industrimastodonter som Maersk, GN Store Nord, Danfoss, Grundfos, Novo Nordisk, Siemens, Bosch, Ericsson og banker om Danske Bank, Jyske Bank og Nordea, fagforeninger som IDA og Finansforbundet, samt uddannelsesinstitutioner som Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet og Oxford University.

Desuden bidrager Anette i kommuner og regioner i alle egne af landet og på alle niveauer, herunder i skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner.

Anette er tidligere blevet kåret som “Årets Underviser” af den norskejede kursusudbyder Confex.

Hun har været selvstændig erhvervsdrivende siden 2005 – og ejer i dag virksomheden Centre for Brain-Based Leadership and Learning. Har skrevet mere end 20 bøger og minibøger om hjernens spilleregler.

Her finder du Anette Prehns artikel om den registrerede reframings-metode Framestorm®. Artiklen Create reframing mindsets through Framestorm blev peer-reviewed af og publiceret i NeuroLeadership Journal i 2012. 

ANBEFALINGER AF FRAMESTORM-KURSET

”Nogle virkelig gode dage for vores medlemmer. Anette Prehns arbejde med at skabe forståelse for andre og for dét, som sker omkring os, er så vigtigt – og det har hun gjort til 5 store stjerner. Anette mestrer at formidle det komplekse på en helt særlig måde, så det bliver nærværende, og man virkelig er motiveret til det store udbytte – både på jobbet og derhjemme. Kursisterne skrev bl.a. i evalueringerne: ”Nok det bedste kursus jeg har deltaget i med et udbytte, som kan bruges på job og privat” og ”Det er et af de bedste kurser, jeg længe har været til. Og det var supergodt, at det var spredt ud på flere dage, så man blev holdt til ilden. Tænker rigtig mange vil kunne få stor glæde af dette kursus.””

 

Briddi Escherich, konsulent og kursusarrangør, Finansforbundet 

“Framestorm-metoden er et kraftfuldt eksempel på legende intelligens.”

 

Anthony DeBenedet, læge og forfatter til bogen “Playful Intelligence”

“Det er livsnødvendigt at lære at Framestorme. Så enkelt er det.”

 

Thomas Vigild, højskolelærer og spildesigner

Det har været helt fantastisk og en fuldstændig livsomvæltning for mig at være på Framestorm-kursus.

Lisbeth Bender, executive business coach, Spillet mellem ørerne 

In May 2022 we had an introduction to Brain Smart Leadership facilitated by Anette Prehn – and what an introduction! I can see from the evaluations of this session that she has blown us away – and I understand why. The stuff she explains is highly relevant and even though it’s complex to explain she does it in an extremely “down to earth” way so all can follow – and she knows just how to make it interesting and get the participants to be both active and involved.

As the first session with Anette Prehn was such a big success my team asked for “more” and we decided to continue learning more about how we as individual could become more resourceful by being introduced to Anette’s Framestorm methodology. We continued the competence development in April 2023 where we first had an introduction to reframing and how to expand this into the Framestorm methodology and then it was our turn to start using it!! We delivered our Framestorms to Anette and got her professional feedback on our usage of the methodology – a great way to learn! We finalized the competence development with a follow-up day in October 2023, where Anette focused on what she had seen we were struggling with doing and by this we got the methodology even more under our skin. Again, a super great learning on how to expand your thinking and by this we have become more resourceful as individuals and as a team.

She is one of the best I have ever experienced to make you reflect and wonder. I sincerely hope that my team and I are capable to utilize the learnings going forward – and I’m pretty sure we will.”

 

Carsten Clausen, Senior Manager, PMO and Project Execution, Grundfos
Line Hørby Højte Nielsen er på Framstorm-kursus for tredje gang: “Jeg er bidt af en gal framestorming-lyst, af det at se nye perspektiver. Jeg kan ikke få nok af det. Jeg kan mærke, det gør noget for min hverdag, mit arbejdsliv og specielt for mig selv. Det at se situationer fra andre vinkler, som gør, at man pludselig kan cope med noget, man ellers synes er svært. Det er virkelig kraftfuldt.”

“Dette kursus bør være alle forundt! På kurset fik jeg hjælp til at forandre en fortolkning, som har været enormt begrænsende og hæmmende i mit liv. Uanset hvor meget jeg gerne ville, at det skulle være anderledes, hang jeg fast i en drænende frame, der låste min adfærd og begrænsede mine handlemuligheder.

Ved hjælp af Anette Prehns Framestorm-metode fik jeg mulighed for at komme hele vejen rundt om situationen og se den an fra nye og andre vinkler. Framestormens spørgeramme og teknikker tvang hjernegynmastikken ud ad nye stier, som jeg ellers ikke ville have betrådt. Ud fra mit værdikompas kunne jeg frit og aktivt skifte perspektiv, så jeg i stedet for en drænende frame fik en ressourcefuld frame på samme situation.

Situationen er uændret, men min fortolkning af den er flyttet til et nyt sted, som skaber værdi og handlekraft for mig. Anettes skarpe opmærksomhed og fornemmelse for dét, som udspiller sig i rummet, skaber trygge rammer omkring læring og udvikling. Framestorm er et stærkt værktøj, der giver stor forløsning!”

 

Susanne Kolind, direktør

En kursusramme, der emmer af charme

STORE KRO I FREDENSBORG

Anette Prehns åbne kurser i Framestorm foregår på Fredensborg Store Kro, hvis historie går tilbage til 1723.

Dengang befalede Kong Frederik IV, at der – samtidig med opførelsen af Fredensborg Slot i barokstil – skulle bygges en kro, der kunne tage imod de royale gæster, som slottet ikke havde plads til.

Ud over at betjene hoffet, tog kroen også imod den lokale befolkning, og op gennem 1800-tallet trak den stadig flere kulturpersonligheder til fra datidens kunstneriske elite. Siden blev kroen omdannet til den luksus-kro, den er i dag, og den emmer af charme, historie og arkitektur.

Kursisterne på Anette Prehns Framestorm-kursus giver igen og igen Store Kro topkarakter i evalueringerne. Maden er i særklasse god – og der serveres en to-retters menu til frokost. Rummene er elegante, stemningen hyggelig og personalet både personlige og professionelle i deres tilgang. Der er adgang til naturskønne omgivelser i Fredensborg Slotspark og ved Esrum sø.

Til sammen udgør slot og slotshave en arkitektonisk helhed i fransk barokstil. Det kaldes for “Danmarks Versailles” og nydes også gerne af kursisterne i deres fritid. Undervisningen foregår hver dag mellem 9.00 og 15.30, så der er tid til at hvile hjernen, bevæge kroppen og åbne hjertet efterfølgende – eller få en lur på værelset, hvis det er det, man har mere brug for. 

“Framestorm-kurset forudsætter heldigvis, at man kender hjernens grundprincipper fra Anette Prehns bøger, så vi kom hurtigt til sagens kerne: Hvordan man framestormer i praksis. Vi fik øvet Framestorm på vores egne fortolkninger og hinandens fortolkninger. Jeg har allerede benyttet tre af de nye fortolkninger, jeg fik med hjem, og de har hjulpet mig til at gå mere konstruktivt til situationer, som ellers har irriteret og drænet mig både professionelt og privat. Reframing ændrer ikke på mine omgivelser, men på min egen opfattelse af dem og følelser omkring dem, som så “sætter sig” i min adfærd – og det kan næste ikke undgå at smitte af på dem, jeg interagerer med. Når én brik i et system forandrer sig, ændrer hele systemet karakter. Min anvendelse af de reframinger, vi skabte for mig på kurset, har bevist for mig, hvor kraftfuldt et værktøj Framestorm er. Som bonus har jeg fået mere styr på mine værdier i min argumentation og i min reframing, og jeg kunne for eksempel på en konstruktiv måde italesætte, da en bekendt overskred mine grænser for nylig. Som underviser har Anette Prehn har masser af energi og fornemmer også stemningen i rummet, så hun konstant kan lave afveksling, der passer til behovet – endda med en daglig gåtur i naturskønne omgivelser, der gav ilt til hjernen, samtidig med at vi sparrede omkring opgaver. Jeg vil varmt anbefale kurset til alle, der ønsker at blive klogere på socialt samspil og tage ansvar for sin egen adfærd.”

 

Mette-Marie Hejlsø, produktudviklingskonsulent

“Efter at havde taget Anette Prehns kursus i Framestorm, har jeg fået et nyt og betydelig brugbart redskab. Systematikken “Framestormens Fem Fingre” gør det enkelt at finde ressourcer og stærke perspektiver. Jeg oplever at min tænkning – og måden jeg arbejder omkring “problematikker” – sker på en ny og nemmere måde nu. Jeg har fået et redskab, der gør det muligt at se nye veje, hvor jeg ellers kunne være låst fat af vanetænkning. Anette siger, at reframing burde være i det vand, vi drikker … det kan jeg kun være enig i, nu da jeg har smagt det. Dette kursus kan anbefales til ALLE!”

 

Torben Hamann, leder

“Efter Framestorm-kurset har jeg haft det, som om jeg er begyndt at vinterbade.

Mine sanser og celler er blevet vækket af dvale, og jeg kan nu se muligheder, hvor jeg før var låst i vanetænkning og til tider blev fanget i negative spiraler.

Kurset har givet mig brugbare redskaber, så jeg selv kan omfortolke og få sat nye perspektiver på situationer eller mennesker. Tusind tak for nogle skønne dage med kloge ord og dejlige mennesker!”

 

Ane Irene Randleff, udviklingskonsulent

 

Det var som at drikke champagne. Det brusede lige pludselig i kroppen. Og det gik bare rigtig stærkt.

Charlotte Carrington, Senior Process Manager, LEGO

”Reframing vil kunne bringe større fred på jord.”

Gitte Truelsen, sygeplejerske i lokalpsykiatrien

“Jeg er superglad for at have været på grundkurset i Framestorm og kunne have fortsat det i mange flere dage. Jeg kendte til reframing på forhånd gennem Anette Prehns bøger, men det er noget helt andet at få lejlighed til at framestorme sammen med andre.

Anettes facilitering – og kursets gode øvelser – gav masser af aha-oplevelser og har gjort det let for mig at reframe selv efterfølgende. Et meget givende kursus, som jeg anbefaler vidt og bredt.”

 

Tali Rázga, kunstnerisk leder

“Jeg har fulgt Anette Prehns arbejde igennem flere år og bl.a. læst tre af hendes bøger. Derfor var jeg rigtig glad for endelig at få mulighed for at tage på grundkursus i metoden Framestorm. Jeg har øvet mig på at reframe igennem længere tid, men det er alligevel noget helt andet, når man skal gøre det uden forberedelse på kort tid sammen med mennesker, man ikke kender.

MEN … Anette evnede som opfinder af metoden at skabe trygge og glade rammer for udforskning og læring. Jeg er blevet klart styrket i at opdage en følelse, jeg har, identificere den frame/fortolkning, der nærer den (og hvilke langsigtede konsekvenser det vil få, hvis jeg bliver ved med at nære den) – og så ellers Framestorme mig frem til andre stier i hjernen, der med fordel kan trampes op. Framestorm er et værktøj, jeg har stor værdi af!”

 

Ekaterina Delgado, Sales Service Manager
Du kan flippe dit perspektiv – din hjerne – ligesom du kan flippe en mønt. Men hvor en mønt kun kan lande på én af to sider, kan et flip af dit perspektiv fortsætte og fortsætte …
Traditionel reframing er binær: fra problem til mulighed, fra sort til hvid. Framestorm-metoden introducerer i modsætning hertil et væld af stimulationer af ny mening, mens amygdala bevarer roen …
Framestorm-metoden baserer sig på 10 neurologiske principper og tilbyder en systematisk og kreativ vej til at omfortolke svære situationer. Du pauser din nuværende udlægning og går på opdagelse i andre …

Læringsformat: 1 introdag – 3 dages Framestorm-kursus – 2 halve opfølgningsdage – bøgerne Hjernesmart ledelse og FLIP

Hvordan hjælper vi borgerne med at flytte sig derfra, hvor de er nu, til at komme videre derhen, hvor de gerne vil? Og hvordan sikrer vi, at medarbejderne kan være på arbejde, når de er på arbejde, og holde fri, når de har fri?

Framestorm-kurset har hjulpet mine medarbejdere med at have ro i maven hele tiden, også når tingene bliversvære. Det giver nogle nye åbninger for at se på det, vi beskæftiger os med på en ny måde. Det kan være, hvis noget driller os rigtig meget – i dag kan vi omfortolke det til at give mening.

Det kan også være beslutninger, som kommer oppefra, som vi ikke selv har besluttet. Vi kan bruge det i mange facetter af både arbejdslivet og privat. Vi ved, at hvis vi selv kan bevare roen, når tingene bliver svære, når nogen f.eks. råber af os, så kan vi gå ind i det på en anden måde, og så bliver udfaldet bedre.  

Min oprindelige tanke var at lave en introdag om dét at arbejde hjernesmart. Den var alle 50 i personalegruppen på tværs af fem enheder med til. Herefter ville jeg tilbyde de interesserede et tre-dages kursus i Framestorm-metoden, og jeg regnede måske med, at 25 ville melde sig til. Men alle meldte sig til, og vi endte derfor med at have to hold.

Efterfølgende har vi så haft to halve opfølgningsdag med Anette Prehn. Forløbet har givet virkelig god mening, og mening er også noget af det, medarbejderne bruger reframing til at skabe: Hvis de får en opgave, som de først ikke helt fandt mening i: “vad er det, jeg kan gøre for at få den her opgave løftet op til noget, der giver mening og bliver godt at arbejde med?”

Eller hvis de har været ude ved nogle borgere, som har haft det svært eller en pårørende, som har været voldsomt udadreagerende verbalt. Da hjælper reframing dem med at bevare roen. Reframing hjælper også med til at besvare: “Hvorfor er det, at den her borger reagerer, som vedkommende reagerer? Og hvordan kan jeg bedst hjælpe?”

Jeg har som leder prioriteret at være til stede på alle undervisningsdage gennem hele forløbet, fordi det er noget, vi gør sammen. Vi gør det som en samlet enhed. Vi skal have de samme redskaber. Vi skal have den samme viden. Det har givet rigtig god mening for mig. Jeg får også en samhørighed med mine medarbejdere, fordi vi giver noget af os selv ved at gøre det sammen. Det kan kun anbefales, at man som leder er med hele vejen igennem.

Medarbejderne er blevet stærkere i deres samhørighed mellem de fem enheder. De er blevet stærkere også i de enkelteenheder, og så er de blevet stærkere som individer.

Det hjernesmarte forløb og Framestorm-kurset kan anbefales meget kraftigt.” 

Gitte Fallentin, Områdeleder Aktivitet og Rehabilitering, Vejen Kommune

 

Jeg er en passioneret klatrer, der brænder for min sport. Desværre er angsten for at falde også en del af min klatring. Problemet er, at jeg – hver gang jeg står ved væggen – får jeg fortalt mig selv at ’Aj, det er godt nok en svær rute. Den bevægelse kan jeg nok ikke klare’ – og så er min amygdala allerede i gang, hjertet banker ekstra hurtigt, og når jeg klatrer, er jeg ikke groundet i min krop.

I foråret læste jeg ’Hjernesmart Ledelse’ og blev utrolig inspireret af, at man kan træde nye stier i hjernen uden faktisk at gøre det. 50-60 gange over nogle dage tænkte jeg herefter på mig selv klatrende, boblende og med succes nå toppen ad den ene svære rute efter den anden. Nogle gange varede min træning få sekunder, andre gange minutter. Samtidig sagde jeg højt til mig selv med et smil ’Jeg tramper en ny sti’. En speciel svær bevægelse klatrede jeg igen og igen i mit hoved og analyserede bevægelsen – og med stor kraft rakte jeg op efter grebet, hjemme fra min sofa.

En dag i klubben skulle jeg klatre ’bevægelsen’, jeg hidtil ikke havde kunnet. Og så skete det mest fantastiske. Jeg gik på væggen, satte fødderne præcist, hvor de skulle være, bevægede mig målrettet mod grebet og JA for pokker da, jeg gjorde det!! At tænke på oplevelsen nu giver mig kuldegysninger, for jeg kan fuldstændig genkalde mig fornemmelsen af ubetinget overraskende glæde.

En ny sti var trampet i min hjerne, og i dag bruger jeg det hver gang, jeg klatrer: ’Jeg har trampet en ny sti, gå ad den’. Jeg skal stadig øve mig – og den gamle sti kan også nogle gange blive brugt igen. Men mere og mere bliver min nye sti godt og grundigt trampet til. Jeg bruger det stort set hver dag nu. Jeg har lagret oplevelsen og kan trække den frem og ’logge’ mig ind i følelsen, hvis jeg lige får brug for et ’hep hep du kan godt’.

Annette Dahl, adm. direktør