FORRETNINGSBETINGElseR

HENSIGTEN MED SAMARBEJDET

 • Centre for Brain-Based Leadership and Learning ApS (herefter CBBLL) skaber skelsættende indsigter og brugbare værktøjer til mennesker. Vores kunder er begavede og engagerede mennesker, der ønsker at nå nye højder i deres liv, arbejde og samarbejde ved at anvende hjerneforskning og socialpsykologi i praksis.
 • Hensigten med alle CBBLL’s samarbejder er at skabe eksklusive læringsforløb og -oplevelser, der bliver en milepæl i deltagernes liv og læring. Al undervisning og facilitering har til formål at komme ”ind under huden” og sætte sig varige spor i hverdagen.
 • Nøgleordene i vores arbejde er: Praktisk anvendelighed – Forskningsbasering – Skæve, sanseaktiverende læringsoplevelser
 • Arbejdet udføres af sociolog (MA) og videnskabsformidler Anette Prehn med mindre andet aftales særskilt.
 • Gensidige forpligtelser i forbindelse med samarbejdet aftales separat ved aftalens indgåelse.

SKRÆDDERSYEDE FOREDRAG, SEMINARER OG WORKSHOPS

Prisen aftales direkte hos CBBLL – eller via et af Anette Prehns foredragsbookings-bureauer, Athenas og A-Speakers. Udover den aftalte pris dækker kunden Anette Prehns udgifter til transport, forplejning og (om nødvendigt) overnatning.

Ved aflysning eller flytning af seminar, foredrag el.lign. gælder

 • Aflysning – eller flytning af afholdelsesdag – kan ske uden omkostninger for kunden frem til 3 måneder inden aftalte afholdelsesdag.
 • Ved aflysning – eller flytning af afholdelsesdag – mellem 1 og 2 måneder inden afholdelsesdagen, fakturerer CBBLL kunden for de 50% af honoraret.
 • Ved aflysning – eller flytning af afholdelsesdag – mindre end 1 måned inden afholdelsesdag, fakturerer CBBLL kunden for det fulde honorar.

Betaling af honorar

 • Det fulde honorar betales efter levering af samlet ydelse. CBBLL sender faktura, som forventes betalt inden for 14 dage.

Det praktiske

 • Efter indgåelse af aftale om oplæg vælger (og om relevant: annoncerer) kunden oplægget. Det er muligt at sammensætte titel og appetitvækker ud fra de forskellige typer oplæg, Anette Prehn holder.
 • Her er det muligt at se, hvad kunderne siger om Anette Prehns arbejde.
 • Normalvist taler kunden sammen med Anette Prehn i ugen op til arrangementet. Samtalen bruges til at afstemme forventninger til oplæggets værdi, indhold og afvikling.

SKRÆDDERSYEDE KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB OVER LÆNGERE TID

Prisen aftales direkte hos CBBLL. Udover den aftalte pris dækker kunden Anette Prehns udgifter til transport, forplejning og (om nødvendigt) overnatning. 

Ved aflysning af et skræddersyet komptenceudviklingsforløb gælder

 • Aflysning af forløb kan ske uden omkostninger for kunden frem til 3 måneder inden 1. aftalte afholdelsesdag.
 • Ved aflysning af forløb mellem 1 og 2 måneder inden 1. aftalte afholdelsesdag, beholder CBBLL de 50% af honoraret, der allerede er betalt.
 • Ved aflysning mindre end 1 måned inden 1. aftalte afholdelsesdag, beholder CBBLL dels de 50% af honoraret, der allerede er betalt, samt fakturerer kunden for de resterende 50% af det fulde honorar.

Ved datomæssig flytning af et modul i forløbet gælder

 • Ved datoændring 3 måneder før afholdelse af modul: Ingen omkostninger for kunden. Modulet flyttes omkostningsfrit til andre dage.
 • Ved datoændring 1-3 måneder før afholdelse af modul: Kunden betaler 50% af prisen for det planlagte modul – og datoer for et nyt modul fastsættes.
 • Ved datoændring mindre end 1 måned før afholdelse af modul: Kunden betaler fuldt honorar for det planlagte modul – og datoer for et nyt modul fastsættes. Dette faktureres særskilt.

Betaling af honorar

 • 50% af honoraret betales ved aftalens indgåelse.
 • 50% af honoraret betales efter levering af samlet ydelse.
 • Fakturaer fra CBBLL forventes betalt inden for 14 dage.

Det praktiske

 • Efter en indledende kontakt mellem den potentielle kunde og CBBLL spiller kunden, hvordan de ønsker at inddrage Anette Prehn.
 • Såfremt det falder i tråd med Anette Prehns øvrige engagementer og forpligtelser, sender Anette Prehn herefter et 1-sides oplæg til proces, som justeres ind efter kundens behov og ønsker, inden aftalen falder på plads.
 • Her er det muligt at se, hvilke forløb Anette Prehn f.eks. er inde over samt hvad kunderne siger om Anette Prehns arbejde.
 • Normalvist taler kunden sammen med Anette Prehn i ugen op til, at forløbet begynder. Samtalen bruges til at afstemme forventninger til oplæggets værdi, indhold og afvikling samt arrangere praktiske detaljer.

CBBLL’S EGNE, ÅBNE KURSER I FREDENSBORG

Din plads på kurset er sikret, når du har betalt. Der betales via betalingslink på siden med mindre kunden behøver EAN-faktura og i stedet sender en mail til info@hjernesmart.dk for at få tilsendt en sådan. I givet fald behøver CBBLL kundens EAN-nr., organisationens navn og adresse, kontaktpersonens navn samt navne og email-adresser på (alle) kursets deltagere.

CBBLL’s egne, åbne kurser er eksternater med mindre andet fremgår.

Aftalebetingelser:

 • Aflysning af kursusdeltagelse – eller flytning til andet kursus – kan ske omkostningsfrit indtil to måneder før afholdelsen af CBBLL’s kursus.
 • Ved aflysning af kursusdeltagelse – eller flytning til andet kursus – mindre end to måneder og mere end to uger før afholdelsen, tilbagebetales 50% af kursusprisen.
 • Ved aflysning af kursusdeltagelse – eller flytning til andet kursus – mindre end to uger før afholdelsen, gives der desværre ingen tilbagebetaling, men kunden tilbydes deltagelse i et senere kursus med 33% rabat.

Alle væsentlige praktiske oplysninger fremgår af CBBLL’s kursusbeskrivelser på www.hjernesmart.dk 

Ca. 14 dage før kursets afholdelse modtager deltagerne et velkomstbrev, hvori de praktiske oplysninger uddybes.

”Hvis forskning ikke når ud til og gavner almindelige mennesker, hvad er så pointen?”

Anette prehn, www.hjernesmart.dk

 

Anette Prehn (1975) er sociolog, facilitator, foredragsholder og forfatter til mere end 20 bøger og minibøger på syv sprog om hjernens spilleregler. Hun opdagede for år tilbage, at hjernen følger bestemte spilleregler. “What!” tænkte hun. “Hvordan kan det være, at forskerne ved det her, uden at almindelige mennesker har gavn og glæde af det?” Det kickstartede hendes mission: at lave fremragende og jordnær videnskabsformidling; i særdeleshed at gøre hjerneforskning og socialpsykologi tilgængelig og brugbar for alle. Det gør hun bl.a. i sin HJERNESMART-trilogi: en række bestseller-bøger om hjernens logikker; Hjernesmarte Børn, Hjernesmart Ledelse og Hjernesmart Pædagogik

Anette Prehn har bl.a. fået udgivet HJERNEVENNER-serien, skrevet så man kan forstå og bruge den fra 10 år og opefter. Den første hedder Stierne i hjernen og anbefales blandt andre varmt af professor og hjerneforsker Troels W. Kjær. Den anden hedder Bliv ven med hjernens amygdala og anbefales bl.a. af professor i socialpsykologi, Per Schultz Jørgensen. Den tredje hedder Gør hjernen til en medspiller og anbefales bl.a. af ph.d. og vinder af Ph.d. Cup 2017, Louise Klinge. 

Den fjerde Sov dig til en bedre hjerne anbefales bl.a. af hjerneforsker og søvnekspert Maiken Nedergaard. Den femte Giv hjernen plads til udvikling anbefales af familievejleder Lola Jensen, mens den sjette Tag nye billeder med hjernen, anbefales af hjerneforsker Kjeld Fredens. Den syvende minibog Din kreative hjerne anbefales af mad-entreprenør Claus Meyer. Du kan læse om alle Hjernevenner-seriens minibøger samlet her. Du kan også læse mere om Anette Prehns mission her.