HJERNESMARTE SANGE OG AKTIVITETER

På denne side kan du finde de sange, aktiviteter og plakater, der er omtalt i bogen Hjernesmart Pædagogik. Du er velkommen til at bruge dem i dit pædagogiske arbejde med hjernens spilleregler in mente. Husk reference til ophavskvinden (©Anette Prehn, Hjernesmart.dk) ifm. formidling og inspiration. 

Jeg arbejder med at oversætte hjernens spilleregler til brugbare værktøjer. Det har jeg gjort, siden jeg startede min egen virksomhed i 2005. Den hedder i dag Centre for Brain-Based Leadership and Learning.

I årevis har mennesker, som har deltaget i mine foredrag, workshops og uddannelsesforløb spurgt, om ikke de hjernesmarte metoder også ville kunne anvendes i børnehøjde. De sagde f.eks. til mig: ”Tænk, at jeg skulle blive gammel, inden jeg lærte hjernens spilleregler at kende”. Og “hvor ville det dog have været en stor hjælp, hvis jeg havde kendt dem, da jeg var barn eller ung – eller dengang jeg skulle vælge karriere.” De spurgte mig også: “Hvordan bruger jeg værktøjerne i min familie og ift. mine børn og teenagere?”

Den feedback inspirerede mig: ”Kunne jeg mon oversætte disse kraftfulde, hjernebaserede værktøjer til noget, som både børn og voksne kunne bruge? Er det mon muligt at bygge hjernesmarte vaner fra starten af livet frem for at skulle kæmpe ‘op ad bakke’ for at ændre vaner senere hen? Hvorfor egentlig først blive hjernesmart, når man når arbejdslivet?”

Disse spørgsmål rumsterede i mig i flere år. Jeg kiggede mig omkring og konstaterede, at ingen andre havde lavet denne “oversættelse” og udvikling. Tværtimod blev forskning ofte formidlet på en knudret og verdensfjern måde. Nogle steder fandt jeg kraftfulde teknikker, men ingen videnskabelig tyngde. Andre steder fandt jeg videnskabelig tyngde men uden kobling til virkeligheden. 

Derfor begyndte jeg den oversættelse. Jeg gennemførte flere Hjernevenner-forløb med børn i samarbejde med en progressiv børnehave tilbage i 2014/2015 – og jeg bidrog på forskellige skoler landet over. Stille og roligt udkrystalliserede sig en metodik og pædagogik, som i den grad gjorde en forskel, og som professionelle fik tårer i øjnene af, fordi den virkede så opbyggeligt ind på samspillet i børnegrupperne og det enkelte barns selvregulering. Tilmed lærte de voksne en helt masse om hensigtsmæssig samtale og samspil med børn (men også med voksne og med sig selv). Mine egne børn og bonusbørn var på det tidspunkt 5, 8, 17 og 19.

2015 blev det mega produktive år. Jeg fik både udgivet bogen “Hjernesmarte Børn” på forlaget People’s Press og senere 2’eren “Hjernesmart Pædagogik” på forlaget Dafolo. 550 sider i alt, fulde af eksempler fra hverdagslivet med børn og unge mellem 0 og 18 år, fulde af jordnære metaforer, som gør hjerneforskning og socialpsykologi forståelig, og fulde af metoder og værktøjer som kan bruges i samspillet med børn og unge. Mit motto var og er fortsat: “Forskning til folket” og jeg stræber efter at formidle, så det er til at forstå, huske og anvende konkret. 

Jeg kom også til at skrive en række hjernesange, der enkelt formidler hjernens logikker til børn og unge. 12 forskellige sange foreløbig. Her på siden kan du høre/se hjernesangene sunget – ligesom du kan finde tekster, plakater og øvrig inspiration til hjerneleg med børn og unge. Sidenhen har jeg skrevet en længere række fællessange med børn og unge in mente. Og lagt en række samtaleåbnere ud på www.anetteprehn.dk/#samtaler Det er et refleksionsmateriale, som kan berige deres forståelse af eksistensens mange farver. 

HJERNESANGE (VIDEOER):

Du er velkommen til at sende mig din optagelse af en børnegruppe (eller dit barn), der synger/optræder med en af mine hjernesange (anette@anetteprehn.com). Jeg glæder mig til den dag, hvor alle hjernesangene på siden her bliver sunget af glade, hjernesmarte børn.

Her kan du købe et hjemmelavet, håndgjort amygdala-ur af træ.

BØRN, DER BRUGER (ELLER SELV LAVER) HJERNESMARTE VÆRKTØJER:

 • Anette introducerer børnehavebørn for amygdala-flasken, og hvad der sker indeni, når hjernen mudrer til.
 • Børnehavebørn laver deres egne amygdala-flasker
 • Lauritz fortæller, hvordan hans hjerne fortæller ham, at han skal hjælpe, når andre er kede af det – og pædagogen griber situationen til at illustrere Lauritz’ oplevelse ved hjælp af amygdala-flasken. NB: Amygdala reagerer også i disse situationer, fordi den – udover at være hjernens alarmklokke (og vagthund) – også er en relevansdetektor (og sporhund), som reagerer på vigtige input i omgivelserne. Amygdala hjælper altså her barnet med at handle empatisk: med at reagere på relevant input udefra. Bemærk også i videoen, at børnene her hver især sidder og tegner hjernen og bl.a. placerer amygdala nogle søde steder (f.eks. på ørene).
 • Alicia bruger amygdala-flasken og amygdala-uret til at beskrive sin reaktion på en heksehistorie.
 • Alicia viser vha. amygdala-uret, hvor hun er i forskellige hverdagssituationer.
 • Klisterpapiret bruges her i en 2. klasse.
 • Klisterpapir-plakaten anno 2015 findes her. I Hjernesmarte Plakater, der består af fem flotte plakater til brug i klasserummet, er der også inkluderet en 2017-plakat om brug af klisterpapir. Du kan også se her, hvordan brug af klisterpapir kan styrke børns sociale færdigheder samtidig med at de skånes for de værste frustrationer i relation til at glemme, hvad de har på hjerte.

NB: Videoen med Nicklas på seks år, der bruger amygdala-uret til at nedregulere fra “sort” til “grøn” har jeg valgt kun at vise til mine foredrag og workshops. Henvisningen er ændret i Hjernesmart Pædagogiks senere udgaver. Beklager ulejligheden.

HJERNEPLAKATER, MINIBØGER OG BILLEDBØGER:

 • Samspillet mellem amygdala og pandelapperne
 • Jeg udgav i samarbejde med Dafolo Forlag fem hjernesmarte plakater i januar 2017. De kan bestilles her. Plakaterne er først og fremmest tiltænkt indskolingen, men også mellemtrin og børnehaver kan have glæde af dem, hvis de i forvejen arbejder med de hjernesmarte indsigter og værktøjer.
 • Hjernevenner-serien består af syv minibøger, der er skrevet til børn og unge. Enkelt og jordnært indfører serien læseren i hjernens spilleregler. Minibøgerne anbefales af fagfolk, læs mere her eller bestil Hjernevenner-serien her
 • Hjernevenner-bogen udkom i 2022 og er en samlet udgivelse af de populære Hjernevenner-minibøger. Du kan læse mere om bogen her. 
 • “Udbryderkongen og indbrudstyven” er en rimende billedbog skrevet til indskolingen og de ældste børnehavebørn. Den handler om to mælkebøtter, der bryder frem i to nabohaver men modtages vidt forskelligt. På legende vis indfører billedbogen børn i omfortolkning; at det er muligt at se noget andet i situationer end det, der ligger lige for. “Udbryderkongen og indbrudstyven” kan købes her.
 • “Lille Stens rejse” er en rimende billedbog skrevet til indskolingen og de ældste børnehavebørn. Den handler om pigen Liva, der falder på sin vej og får en lille sten op i knæet. Historien veksler herefter mellem Livas perspektiv (hun er oprevet, og det gør ondt) og Lille Stens perspektiv (den synes det er spændende at komme væk fra den kedelige villavej og på eventyr i bil, på skadestue osv.). “Lille Stens rejse” kan købes her.

VEND SPROGET FRA VÆK-FRA TIL HEN-IMOD:

Du skal ikke være bange

Hold så op med at drille

Du må ikke bande

Du må ikke løbe på gangen

Du må ikke slå

Se også artiklerne her på bloggen kaldet:

Du kan ikke fjerne dit barns frygt

Pas på du ikke snubler

samt artiklen om, at man godt ind imellem kan bruge negationer “snedigt”:

Snedige negationer

EKSEMPLER PÅ VOKSNE OG BØRNS FRAMESTORM:

Min stress-sygemelding = et svaghedstegn

Livlige drenge = et problem

Min straffeattest = et dødsstød

Hvis du/I ønsker at børn skal lære evnen til perspektivskift anbefales det, at I først dygtiggør jer i det – f.eks. gennem bogen FLIP, som træner læseren om i det. Herefter en kombination af “Tag nye billeder med hjernen” samt “Udbryderkongen og indbrudstyven” vil hjælpe børn med at se hverdagssituationer fra nye vinkler.