Stresspanelet offentliggør sine 12 handlinger

af | Mental sundhed, Vaneændring

Onsdag den 10. april kl. 12 offentliggjorde Stresspanelet sine 12 samlede handlinger ved et pressemøde på Borups Højskole i København.

Læs Stresspanelets samlede rapport med de 12 handlinger her

VIDEO: Kig ind på pressemødet (formand Anette Prehns indledning)

Læs formandens indledning om Stresspanelets arbejde her

LYDOPTAGELSE: Lyt til hele pressemødet, hvor Det Nationale Stresspanel fremlagde sine 12 handlingsanbefalinger:

Lørdag den 13. april deltog jeg i P1-morgen i den måske mest interessante debat om Stresspanelet, jeg hidtil har været en del af. Hør debatten her.
Desuden er her den samlede oversigt over Stresspanelets anbefalinger (fordelt på Småbørn, Skolebørn, Unge og Studerende, Voksne samt Tværgående – visse af de 12 anbefalinger rummede flere handlinger):
 
Småbørn
 • Lav en børnemiljølovgivning.
 • Reducer markant fotograferingen af børn i institutioner og lad pædagogerne koncentrere sig om kerneopgaven, mens børnene opbygger indrestyring.
 • Skab meningsfulde generationsmøder mellem ældre og børn i hele landet.
 • Opfordring til hjemmene om at være barnets rolige platform, hvor barnet kan lade op.
 
Skolebørn
 • ”Livsmestring” som tilbagevendende tema i skolen.
 • Opfordring til hjemmene om at være barnets rolige platform – og understøttelse af dette gennem en reduktion af forældrearrangementer pr. klasse til 2 pr. år.
 • Mindskede forventninger til hjemmenes responsforpligtelse på den obligatoriske, digitale struktur ForældreIntra/Aula – eller lukning heraf.
 • Skærmning af børn under den seksuelle lavalder mod uønsket samt voksen digital seksualitet.
 
Unge og studerende
 • Hverdagsnær forskningsformidling for at styrke mental sundhed fra Sundhedsstyrelsen og public service kanaler.
 • Opfordring til hjemmene om at være barnets rolige platform, der giver perspektiv, f.eks. i relation til den naturlige krop og livsmestring.
 • Oplys børn og unge om digital seksualitet og dennes lovgivning.
 • Styrk fællesskaber, der støtter børn og unges ret til at være og ikke-præstere.
 • Let overgangen til at være studerende, heriblandt at håndtere stressorer, skabe sunde studiefællesskaber og undgå fejl-frygt.
 • Vælg søvnvenlige tidspunkter for opgaveaflevering, annoncering af studieoptag m.m. for at fremme den stressforebyggende søvn.
 
Voksne
 • ”Forventet utilgængelighed”, når medarbejderen har fri (med mindre andet aftales).
 • Styrk blikket for (u)balancen mellem ressourcer og krav.
 • Træn ledere i mental sundhed og forebyggelse/håndtering af stress.
 • Begræns obligatoriske, digitale krav fra E-post m.v.
 • Koordiner i kommunerne indsatsen for at forebygge/håndtere stress mellem medarbejder, arbejdsplads, læge og jobcenter.
 • Byg bro mellem ledige og frivilligt arbejde.
 
Tværgående
 • Lav faglig vejledning for praktiserende læger om forebyggende og tidlig behandling af stress i almen praksis.
 • Bred opfordring til at eksperimentere med distraktionsfrie/mobilfrie rum.
 • Opfordring til tech-industrien om at justere digitale produkter og muligheder, så de understøtter og respekterer menneskers biologiske, sociale og psykologiske behov.

Anette Prehn (1975) er stifter af Centre for Brain-Based Leadership and Learning. Hun har været iværksætter siden 2005 og er forskningsformidler, sociolog af uddannelse og forfatter til mere end 20 bestseller-bøger om hjernens spilleregler samt disses betydning for læring, ledelse, vaneændring, mental sundhed og socialt samspil.

Anette Prehn opdagede for år tilbage, at hjernen følger bestemte spilleregler. “What!” tænkte hun. “Hvordan kan det være, at forskerne ved dét her, uden at det er omsat, så almindelige mennesker har konkret gavn og glæde af det?”

Det kickstartede hendes mission: At blive en folkets formidler, der gør socialpsykologi og hjerneforskning praktisk anvendelig for alle. "Forskning til folket!" er Anette Prehns motto, og hun formidler vigtig forskning jordnært, engagerende og med et glimt i øjet, så den kan forstås, huskes og anvendes. 

Anette Prehn har bl.a. fået udgivet HJERNESMART-trilogien: Hjernesmart LedelseHjernesmarte Børn, og Hjernesmart Pædagogik. Desuden har hun skrevet "FLIP - hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. århundrede" - der udvikler læserens kognitive fleksibilitet.

Hun har også skrevet minibøgerne Ansvar, Mod og Empati i MENNESKEKENDER-minibogsserien til teenagere samt HJERNEVENNER-minibogsserien, så børn og unge kan lære at gøre hjernen til en medspiller i hverdagen:

 • Stierne i hjernen anbefales af professor og hjerneforsker Troels W. Kjær
 • Bliv ven med hjernens amygdala anbefales af professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen
 • Gør hjernen til en medspiller anbefales af ph.d. og vinder af Ph.d. Cup 2017 Louise Klinge
 • Sov dig til en bedre hjerne anbefales af hjerneforsker og søvnekspert Maiken Nedergaard
 • Giv hjernen plads til udvikling anbefales af familievejleder Lola Jensen
 • Tag nye billeder med hjernen anbefales af hjerneforsker Kjeld Fredens
 • Din kreative hjerne anbefales af mad-entreprenør Claus Meyer

Anette Prehn taler for organisationer i forandring og ansatte, der oplever lovlig meget negativ stress og fremtidståge. Ikke mindst underviser hun i, hvordan mennesker får hjernen som medspiller i bevægelsen fra gamle vaner til nytænkende resultatskabelse.

Hun har udviklet den registrerede metode Framestorm, som systematisk og kreativt katapulterer kogntiv fleksibilitet, dvs. evnen til at betragte en situation fra mange forskellige, øjenåbnende vinkler.