HJERNESMART I SKOLEN

 

Hvilke materialer rummer HJERNESMART-universet, som kan styrke børn og unges læring, følelsesregulering og relationskompetence? 

DOWNLOAD OVERSIGT: MATERIALER TIL HJERNESMART I SKOLEN

TIL DE VOKSNE

Hjernesmarte børn

En letlæst indføring i det hjernesmarte univers til brug for alle i dagligt samspil med børn og unge (0-18 år). Fås på norsk, svensk og tysk samt som lydbog.

Hjernesmart pædagogik

En rejse til fem ”destinationer” i hjernen (herunder også hippocampus og arbejdshukommelsen, som ikke figurerer af Hjernesmarte børn) for alle i dagligt samspil med børn og unge (3-16 år). Kan læses som en overbygning på Hjernesmarte børn eller selvstændigt.

Afledte effekter

En indføring i de mange ”ringe i vandet” af det, som børn og unge gør (samt ikke gør længere). Giver indblik i altings merlæring. Fås som lydbog.

FLIP

En metodebog, der lærer dig at skifte briller, når noget driller. Gennem metoden Framestorm® flipper du let dit perspektiv og ser situationer fra nye, øjenåbnende vinkler. Det styrker en konstruktiv meningsskabelse f.eks. som alternativ til de monokulturelle forklaringer, der let skabes om visse børn/unge, familier, kolleger. Fås som lydbog og suppleres med kortspil.

Coach dig selv

Lær at coache dig selv ud fra otte hjernefunktioner, som du kan ”spille” på, ligesom på et klaver, f.eks. Tanker, Følelser, Krop, Værdier, Succeser og Perception. Fås som lydbog.

Hjernesmart ledelse

En guide til hjernens spilleregler for ledere og andre med interesse i socialt samspil i organisa- tioner. Udfordrer bl.a. talentdogmer og statustrusler på arbejdspladsen. Fås som lydbog.

Det syngende menneske – nye veje til forbundethed

Hvordan kan menneskers forbundethedsevne styrkes – og hvorfor er det nødvendigt
at gøre igennem hele livet, f.eks. via fællessang og stærke tekster? Fås også som lydbog.

Værdispillet

En værdiudforskning på kort, som gør dig klogere på værdilaget af livet, inkl. dine egne kerneværdier og andres, hvilket fremmer et mere respektfuldt og empatisk samspil.

DOWNLOAD OVERSIGT: MATERIALER TIL HJERNESMART I SKOLEN

TIL BØRN & UNGE

Hjernevenner

Syv minibøger, der indvier børn og unge i hjernens spilleregler. Er hver på 24 sider og kan ligge i en baglomme. Målgruppen er 10-16 år men læses også af voksne. Bruges bl.a. til højtlæsning i indskolingen. F.eks. Stierne i hjernen, Bliv ven med hjernens amygdala, Sov dig til en bedre hjerne samt Giv hjernen plads til udvikling. Fås også som bog med syv kapitler.

Amygdala-uret

Ur med fem farver – niveauer af amygdala-aktivitet – der understøtter børns egne nuancerede erkendelser omkring egen og andres følelsesmæssige tilstand, og som hjælper dem med aktiv og reflekteret følelsesregulering.

Håndlavede amygdala-ure af træ fås i HJERNESMART webshoppen.

Udbryderkongen og indbrudstyven

Rimende billedbog for de ældste børnehavebørn og indskolingen, der lærer børn at reflektere over, hvad de får øje på i verden, og hvordan man kan skifte briller, når noget driller. Om to mælkebøtter, der spirer frem i nabohaver, men modtages helt forskelligt.

Lille Stens rejse

Rimende billedbog for de ældste børnehavebørn og indskolingen, der lærer børn at reflektere over, hvor forskelligt vi kan opfatte den samme situation. En yngre pige falder på asfaltvej og får en sten i knæet. Deres oplevelser herefter er vidt forskellige: Hun er panisk, den er på eventyr.

Hjernesmarte plakater

Fem farverige A2-plakater, der forklarer nogle af de vigtigste hjernespilleregler enkelt. Hænger både på elevgange, lærerværelser og hvor forældre færdes.

Menneskekender

Teenageserien Menneskekender, formidler socialpsykologiens ahaoplevelser, så de gør indtryk, er brugbare og kalder på en markant etisk refleksion hos unge. Der er tre minibøger i serien: Ansvar, Mod og Empati. En hjemmeside tilbyder refleksionsspørgsmål og eksperimenter herom.

Forbundethedens sange

Sange til styrkelse af børn og unge: Smukke skud, Livet i læring, En sang om livsmod, Ræk ud, Nærvær i skærmenes tid og den Løgstrup-inspirerede Liv i vor hånd m.fl. (www.anetteprehn.dk)

Hjernesmart hjemmeskole

Fem gratis videoer på Facebook og YouTube lavet ifm. coronahjemsendelsen. Afsæt i Hjernevennerbøgerne Stierne i hjernen og Sov dig til en bedre hjerne.

www.hjernesmart.dk

 

Bedste hilsner

Anette

 

DOWNLOAD OVERSIGT: MATERIALER TIL HJERNESMART I SKOLEN

Anette Prehn (1975) er stifter af Centre for Brain-Based Leadership and Learning. Hun har været iværksætter siden 2005 og er forskningsformidler, sociolog af uddannelse og forfatter til mere end 20 bestseller-bøger om hjernens spilleregler samt disses betydning for læring, ledelse, vaneændring, mental sundhed og socialt samspil.

Anette Prehn opdagede for år tilbage, at hjernen følger bestemte spilleregler. “What!” tænkte hun. “Hvordan kan det være, at forskerne ved dét her, uden at det er omsat, så almindelige mennesker har konkret gavn og glæde af det?”

Det kickstartede hendes mission: At blive en folkets formidler, der gør socialpsykologi og hjerneforskning praktisk anvendelig for alle. "Forskning til folket!" er Anette Prehns motto, og hun formidler vigtig forskning jordnært, engagerende og med et glimt i øjet, så den kan forstås, huskes og anvendes. 

Anette Prehn har bl.a. fået udgivet HJERNESMART-trilogien: Hjernesmart LedelseHjernesmarte Børn, og Hjernesmart Pædagogik. Desuden har hun skrevet "FLIP - hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. århundrede" - der udvikler læserens kognitive fleksibilitet.

Hun har også skrevet minibøgerne Ansvar, Mod og Empati i MENNESKEKENDER-minibogsserien til teenagere samt HJERNEVENNER-minibogsserien, så børn og unge kan lære at gøre hjernen til en medspiller i hverdagen:

  • Stierne i hjernen anbefales af professor og hjerneforsker Troels W. Kjær
  • Bliv ven med hjernens amygdala anbefales af professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen
  • Gør hjernen til en medspiller anbefales af ph.d. og vinder af Ph.d. Cup 2017 Louise Klinge
  • Sov dig til en bedre hjerne anbefales af hjerneforsker og søvnekspert Maiken Nedergaard
  • Giv hjernen plads til udvikling anbefales af familievejleder Lola Jensen
  • Tag nye billeder med hjernen anbefales af hjerneforsker Kjeld Fredens
  • Din kreative hjerne anbefales af mad-entreprenør Claus Meyer

Anette Prehn taler for organisationer i forandring og ansatte, der oplever lovlig meget negativ stress og fremtidståge. Ikke mindst underviser hun i, hvordan mennesker får hjernen som medspiller i bevægelsen fra gamle vaner til nytænkende resultatskabelse.

Hun har udviklet den registrerede metode Framestorm, som systematisk og kreativt katapulterer kogntiv fleksibilitet, dvs. evnen til at betragte en situation fra mange forskellige, øjenåbnende vinkler.

 

Styrk dit barns livsmestring – bliv i stand til at spotte de afledte effekter

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få tilsendt et uddrag af bogen Afledte effekter - helt gratis.

Samtykke

You have Successfully Subscribed!