Stressformand: Lad ramaskriget lyde!

af | Børn og unge, Mental sundhed

Tv2 bringer i aften kl. 20 en rystende dokumenter om systemisk vanrøgt af vores yngste. Den kan allerede nu ses på TV2Play. Ved hjælp af skjult kamera og en modig pædagog, som har fået nok, dokumenterer TV2, hvorledes små børn på flere institutioner går for lud og koldt vand pga. alt for få voksne omkring børnene og et pædagogisk niveau, der er kritisabelt og blev kritiseret af pædagogiske konsulenter allerede for to år siden, uden at der er blevet ændret afgørende på det siden.

Stresspanelet havde 12 skud i bøssen. 12 handlinger, der til sammen kan knække den opadgående stresskurve i Danmark, og styrke den mentale sundhed. Vores ene – og absolut dyreste – forslag er en børnemiljølovgivning,der sikrer børn et værdigt, omsorgsfuldt og hensigtsmæssigt stimulerende miljø i de daginstitutioner og skoler, hvor de bruger mange timer dagligt. Det kom med i vores anbefalinger, fordi det er en afgørende vigtig investering i mental sundhed og forebyggelse af stress – også selvom vores forslag egentlig helst ikke skulle koste noget.

Det giver ingen mening, at vi som oplyst samfund hopper på næsen for at sikre og værne om voksnes arbejdsmiljø – med arbejdspladsvurderinger, arbejdsmiljørepræsentanter, Arbejdstilsyn osv. osv. – UDEN at børnenes miljø sikres på lignende vis. Der er tale om et historisk efterslæb, som vi vil være flove over om få år og se tilbage på med allerstørste undren: Hvad var den gode grund til, at voksne i 2019 i Danmark skulle behandles som overmennesker og børn undermennesker for så vidt angår deres daglige miljø?

Hjernen, nervesystemet og kroppen er særdeles plastisk, dvs. foranderligt. Det former sig efter, hvordan det bruges. Det er veldokumenteret, evidensbaseret, og enhver politiker bør skynde sig at søge på “neuroplasticitet”, hvis de behøver at opdatere deres viden på området. Hvis man som barn igen og igen og mange timer om dagen gemmer sig væk fra et kaotisk og voldeligt miljø, eller man græder utrøsteligt og møder hån og afvisning, eller man bliver slået og chikaneret af andre børn, uden der er voksne nok til at opdage det, gribe ind og understøtte et mere respektfuldt samspil, så omformer det helt konkret det barns nervebaner og mentale sundhed. Det er ikke raketvidenskab det her. Men alle tre eksempler figurerer af TV2’s hemmelige optagelser.

Jeg vil understrege, at der laves masser af fremragende pædagogisk arbejde i Danmark, i velfungerende daginstitutioner, hvor børn er i trivsel. Jeg er selv flere gange om ugen i samspil med engagerede, højt kvalificeret pædagogisk personale ifm. foredrag og undervisning rundt omkring i landet. Men det ændrer ikke på, at børns trivselsrettigheder i dag har til gode at blive sikret – af lovgivning.

I Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (for VOKSNE) står der – endda allerede i paragraf 1:

§ 1. Ved loven tilstræbes at skabe:

  1. et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet

Samfundets laden hånt om små børns vilkår er helt ude af trit med den viden, vi har i dag – og de sociale rettigheder vi i øvrigt giver voksne, hvor vi fluks sætter ind over for mobning, seksuel chikane, fysisk belastning, psykisk overlast osv. osv. Voksnes rettigheder skal oversættes til børnehøjde og inkorporeres i lovgivning, således at vi sikrer børns psykiske og fysiske børnemiljø og trivsel.

Med andre ord: Det er på høje tid, at ansvarlige politikere får søsat rejsen mod en børnemiljølovgivning, der ligestiller børn med voksne. Det kommer til at ske før eller siden. Se nu bare at komme i gang!

Læs Stresspanelets samlede rapport her (handlingsforslag 11) eller

Se oversigt i stikordsform over Stresspanelets forslag

Psykolog Lone Hygum, som kommenterer på de skjulte optagelser i TV2-dokumentaren, konstaterer, at den form for samspil med småbørn “burde betyde, at man lukkede institutionen dagen efter.”

Tilfældet vil, at jeg selv har brugt seks år af mit liv i én af de daginstitutioner, der kritiseres i programmet. På Åkandevej i Tingbjerg. Men det var i slut-70’erne, og som DR-dokumentaren “Hvem passer vores børn” tidligere på foråret viste, så er det siden da kun gået én vej med antallet af voksne pr. barn: Ned. Skal vi tilbage til 1990-niveau, skal der ansættes hele 9.000 flere pædagoger i danske institutioner, tilføres midler massivt, tænkes i inddragelse af frivillig-kræfter, f.eks. ældre medborgere med overskud og evne til at bidrage til at skabe en rolig platform for børn i hverdagen (se også Stresspanelets forslag om generationsmøder; forslag 9) og en markant pædagogisk opkvalificering, f.eks. om hvordan man vender “væk-fra-sprog” til “hen-imod-sprog” og skaber en kultur med voksne, der eksemplarisk og med afsæt i høj pædagogisk og hjernesmart faglighed viser og lærer børn, hvordan man agerer socialt hensigtsmæssigt og hensynsfuldt ift. hinanden.

Læs Stresspanelets tekst om en børnemiljølovgivning her:

“Børns mentale trivsel er af afgørende betydning for stressforebyggelse – for børnene selv, deres forældre og familie samt for de pædagoger og lærere, som er i samspil med børnene i hverdagen. Hjernen er plastisk, det vil sige formbar, og allermest i de første år af et menneskes liv. Børn har grundlæggende behov for nærvær, ro, omsorg og alsidig udfoldelse – og det er forældre og andre omsorgspersoners kerneopgave at sikre dette. Børn er vores betroede ansvar. Det er derfor åbenlyst vigtigt, at vi i de kommende år indhenter det efterslæb, der eksisterer i forhold til børns ”arbejdsmiljø” – vi kalder det ”børnemiljø” – i institutioner og skole/uddannelse. Stresspanelet opfordrer til, at et barns trivsel, vilkår og ret til et godt fysisk og psykisk ”børnemiljø” i institutioner og skole/uddannelse vægtes ligeså højt som voksnes arbejds miljø i form af en ”børnemiljølovgivning” og indebærer sanktioner, når dette ikke er tilfældet. Børns hverdagsliv i institutioner og skoler rummer flere steder stressende faktorer, som aldrig ville blive accepteret som vilkår for voksnes hverdagsliv på arbejdspladsen. Børn fortjener beskyttelse mod belastende omgivelser ligeså meget som voksne. Vi forventer, at handlingsforslaget her vil kunne give børn hverdagsmiljøer, som understøtter deres mentale sundhed også på længere sigt, og som gør, at de føler sig respekteret og hørt af voksne beslutningstagere.”

Læs Stresspanelets samlede rapport her (handlingsforslag 11)

Stresspanelet blev nedsat af seks ministre i juni 2018 og afrapporterede i april 2019.

Anette Prehn (1975) er stifter af Centre for Brain-Based Leadership and Learning. Hun har været iværksætter siden 2005 og er forskningsformidler, sociolog af uddannelse og forfatter til mere end 20 bestseller-bøger om hjernens spilleregler samt disses betydning for læring, ledelse, vaneændring, mental sundhed og socialt samspil.

Anette Prehn opdagede for år tilbage, at hjernen følger bestemte spilleregler. “What!” tænkte hun. “Hvordan kan det være, at forskerne ved dét her, uden at det er omsat, så almindelige mennesker har konkret gavn og glæde af det?”

Det kickstartede hendes mission: At blive en folkets formidler, der gør socialpsykologi og hjerneforskning praktisk anvendelig for alle. "Forskning til folket!" er Anette Prehns motto, og hun formidler vigtig forskning jordnært, engagerende og med et glimt i øjet, så den kan forstås, huskes og anvendes. 

Anette Prehn har bl.a. fået udgivet HJERNESMART-trilogien: Hjernesmart LedelseHjernesmarte Børn, og Hjernesmart Pædagogik. Desuden har hun skrevet "FLIP - hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. århundrede" - der udvikler læserens kognitive fleksibilitet.

Hun har også skrevet minibøgerne Ansvar, Mod og Empati i MENNESKEKENDER-minibogsserien til teenagere samt HJERNEVENNER-minibogsserien, så børn og unge kan lære at gøre hjernen til en medspiller i hverdagen:

  • Stierne i hjernen anbefales af professor og hjerneforsker Troels W. Kjær
  • Bliv ven med hjernens amygdala anbefales af professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen
  • Gør hjernen til en medspiller anbefales af ph.d. og vinder af Ph.d. Cup 2017 Louise Klinge
  • Sov dig til en bedre hjerne anbefales af hjerneforsker og søvnekspert Maiken Nedergaard
  • Giv hjernen plads til udvikling anbefales af familievejleder Lola Jensen
  • Tag nye billeder med hjernen anbefales af hjerneforsker Kjeld Fredens
  • Din kreative hjerne anbefales af mad-entreprenør Claus Meyer

Anette Prehn taler for organisationer i forandring og ansatte, der oplever lovlig meget negativ stress og fremtidståge. Ikke mindst underviser hun i, hvordan mennesker får hjernen som medspiller i bevægelsen fra gamle vaner til nytænkende resultatskabelse.

Hun har udviklet den registrerede metode Framestorm, som systematisk og kreativt katapulterer kognitiv fleksibilitet, dvs. evnen til at betragte en situation fra mange forskellige, øjenåbnende vinkler.

 

Styrk dit barns livsmestring – bliv i stand til at spotte de afledte effekter

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få tilsendt et uddrag af bogen Afledte effekter - helt gratis.

Samtykke

You have Successfully Subscribed!