Fagbladet Ingeniøren bringer i dag historien om, hvordan Allan Nyland Christensen er gået fra at være en “klinisk” og “følelseskold” leder til at være langt mere empatisk og vellidt blandt sine medarbejdere. Det var et tilfældigt møde i et tog mellem Allan og mig, der vakte hans nysgerrighed i forhold til at lære hjernens spilleregler at kende, og jeg er stolt af at bevidne, hvad det har givet af erkendelser og adfærdsjusteringer. Blandt andet gør Allan meget ud af at sikre sine medarbejderes status og tryghed i hverdagssituationer. I artiklen reflekterer vi over, hvordan ledere med en teknisk baggrund kan bruge deres analytiske kompetencer til at forstå og kunne handle hensigtsmæssigt i sociale situationer. Anvendt hjerneforskning giver hårde data og logiske principper til at booste sine sociale kompetencer. Læs mere her: http://bit.ly/2h2vTVn

Anette Prehn (1975) er sociolog, facilitator, foredragsholder og forfatter til fem bøger om hjernens spilleregler. Hun opdagede for ca. 10 år siden, at hjernen følger bestemte spilleregler men at stort set ingen kender dem. Og at selv de mennesker, der vist nok har hørt om dem, ikke ved hvordan de skal bruges. Det er Anette Prehns ambition at lave fremragende, jordnær videnskabsformidling: i særdeleshed at gøre hjerneforskning og socialpsykologi tilgængelig og brugbar for alle. Det gør hun bl.a. i sin HJERNESMART-trilogi: en række bestseller-bøger om hjernens logikker.