Den 2. november udkommer min næste bog i hjernesmart-serien. Den hedder ”Hjernesmart ledelse – det handler om forbindelser”, og den er et opgør med måden, vi tænker ledelse på. Ledelse er for mig at se facilitering af hjerneprocesser. Spørgsmålet er ikke OM ledere præger medarbejdernes hjerner (for det gør de under alle omstændigheder), men HVORDAN de gør det på et vidensbaseret grundlag, en indsigt i hjernens spilleregler og med en høj etik. Et af de opmuntrende eksempler på erhvervslivets brug af de hjernesmarte værktøjer. Det kommer fra Niels, der arbejder i en koncernfunktion i en finansiel virksomhed. Han fortæller:

“Vi har en lang række samarbejdspartnere i forskellige forretningsenheder. Hvert kvartal har vi møder med lederne af disse enheder om omkostninger forbundet med tab på vores kunder. Møderne har i mange år båret præg af ledernes mistro over for tallene, forsvar af egne dispositioner, usikkerhed over for det komplekse emne, og frygt for at deres del af organisationen blev stillet dårligere end andre.”

Niels fortæller videre, hvordan deres analyse blev anderledes, efter at de havde lært om hjernen: ”Efter vi lærte hjernens spilleregler at kende, indså vi, at møderne indeholdt statustrusler, diktater og triggede masser af fremtidståge hos lederne. Desuden forstærkede møderne en opfattelse af, at enhederne var i hinandens Udgruppe – og at vores koncernfunktion var i hver enheds Udgruppe. At vi med andre ord var hinandens modstandere. Særligt når lederne skulle tilbage og forklare møderne til deres ansatte, blev det vigtigere at “have forsvaret sig” end egentlig at have udviklet forretningen.”

Så hvad gjorde koncernfunktionen som følge heraf?

”Vi har nu ændret strukturen helt. Vi har inviteret alle enhedslederne med til møderne, hvilket minimerer fremtidstågen betragteligt. Vi har samtidig trukket os lidt tilbage i diskussionen og bedt lederne om at diskutere problemstillingerne indbyrdes. Denne inddragelse gør, at de har fundet ud af, at de sidder med de samme udfordringer og bekymringer i hverdagen. Møderne giver dem en mulighed for at dele viden og erfaringer med hinanden og få indsigt i nye ting. Vi oplever en langt større tilfredshed og tryghed på møderne i dag, og lederne er kommet i hinandens Indgruppe. De forstår sig nu som ”i samme båd” og kan i dag finde på at gå samlet til topledelsen og i det hele taget drøfte problemstillinger ud fra et fælles grundlag. Derved har vi fået vendt de tilbagevendende “ubehagelige” møder til noget positivt, der hjælper os med at vidensdele og networke.”

Sådan! Dejligt at høre, hvordan indsigter i hjernens logikker giver pote. Vil du vide mere om hjernesmart ledelse, kan du læse mere her.