“Freud har fået baghjul” – Hjernesmart i psykiatrien

af | Læring, Mental sundhed, Vaneændring

Jeg blev i september kontaktet af en sygeplejerske, som er ansat i lokalpsykiatrien. Hun fortalte mig, hvordan hjernens spilleregler gør gavn i hendes arbejde. Af etiske årsager har jeg valgt at anonymisere både sygeplejersken, som jeg her kalder Susan, og den omtalte patient, som jeg her kalder Bertil.

”Jeg er psykiatrisk sygeplejerske og stiftede for ca. 1 år siden bekendtskab med dine Hjernevenner-bøger. Jeg blev meget optaget af dem alle og fandt dem yderst brugbare i mit arbejde med patienterne. Psykoedukation om hjernen blev lige pludselig meget lettere at formidle. Dine udtryk – ’skift briller, når noget driller, flip hjernen, femfingermetoden, op-find-ned-mærke’ – bider sig på den gode måde fast i mine patienter, og det er så brugbart, ja Freud har fået baghjul.”

Susan skriver videre: ”’Værdimønten’ har jeg også taget til mig i mit behandlingsarbejde med patienterne. Det forekommer mig nu meget nemmere at hjælpe patienterne til en øget værdibevidsthed og med at slippe den dårlige samvittighed. Eksempelvis opnår den triste og depressive patient – som taler sig selv ned, og som har et øget negativt selvfokus – gennem fokus på kerneværdierne en større glæde og trivsel.”

PÅ ’HITTE PÅ-STIEN’ MED PATIENTEN

”En del af mine patienter slås med vægten. De har indre dialog som: ’Jeg må ikke spise slik, jeg må ikke spise kager, jeg må ikke spise is etc.’ Her hjælper jeg dem – i lyset af din formidling om, hvad hjernen gør ved negationerne – med at træne hen-imod-sætninger. For eksempel siger de nu: ’Jeg snupper knækbrød/rugbrød med ost. Jeg spiser et stykke frugt etc.’”

“Når jeg har KRAM-samtaler (om kost, rygning, alkohol og motion), prøver jeg sammen med dem at finde sundere alternativer at spise og drikke. Jeg spørger også, om vi skal skiftes til at komme på ideer. Så går vi på ’hitte på-stien’ eller på ’komme på gode ideer-stien’ sammen og trækker på tidligere erfaringer. Her kommer værdimønten ind, og vi kan snakke om, hvilke værdier patienten ærer i denne forbindelse: sundhed, ansvar, læring, medindflydelse etc. Dette styrker også min egen værdibevidst i mit arbejde i psykiatrien.”

BERTIL FÅR LINDRING VED AT ’SKIFTE BRILLER’

”I sidste uge kom Bertil, en svært syg patient med diagnosen paranoid skizofreni, og fortalte om, hvordan det, der tidligere havde været svært smertefuldt og plagsomt for ham (overvågning fra tv’et), ikke længere plagede ham så voldsomt mere. Han havde siden vores sidste samtale trænet at ’skifte briller’ og var kommet frem til flere lindrende/beroligende udsagn. Jeg blev ret bevæget herover.”

Jeg spurgte Susan, om jeg måtte dele hendes oplevelser til inspiration for andre. Hun ville først spørge Bertil og skrev senere tilbage til mig, at Bertil

”straks så gaverne i, at du spurgte, og at også andre patienter kunne have gavn af det, du formidler i dine bøger, på nettet og kurser, som han har haft gavn af. Selv sagde han, at det måske også var en gave at blive nævnt i litteraturen og vide, at det var ham. Han blev meget glad for din hilsen og bad mig hilse igen.”

Susan slutter af med at skrive: ”Din formidling er blevet et ’fælles’ for mig og mange af mine patienter, og de går ofte opløftede ud af mit kontor. Tak for alt det du formidler om følelsesregulering og vores måder at være på i livet, samt hvordan vi håndterer svære situationer.”

Tak til både Bertil og Susan for at stille jeres værdifulde erfaringer til rådighed for andre!

Hvis du også har erfaringer med hjernens spilleregler og de hjernesmarte metoder er du meget velkommen til at dele dem med mig.

Anette Prehn (1975) er stifter af Centre for Brain-Based Leadership and Learning. Hun har været iværksætter siden 2005 og er forskningsformidler, sociolog af uddannelse og forfatter til mere end 20 bestseller-bøger om hjernens spilleregler samt disses betydning for læring, ledelse, vaneændring, mental sundhed og socialt samspil.

Anette Prehn opdagede for år tilbage, at hjernen følger bestemte spilleregler. “What!” tænkte hun. “Hvordan kan det være, at forskerne ved dét her, uden at det er omsat, så almindelige mennesker har konkret gavn og glæde af det?”

Det kickstartede hendes mission: At blive en folkets formidler, der gør socialpsykologi og hjerneforskning praktisk anvendelig for alle. "Forskning til folket!" er Anette Prehns motto, og hun formidler vigtig forskning jordnært, engagerende og med et glimt i øjet, så den kan forstås, huskes og anvendes. 

Anette Prehn har bl.a. fået udgivet HJERNESMART-trilogien: Hjernesmart LedelseHjernesmarte Børn, og Hjernesmart Pædagogik. Desuden har hun skrevet "FLIP - hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. århundrede" - der udvikler læserens kognitive fleksibilitet.

Hun har også skrevet minibøgerne Ansvar, Mod og Empati i MENNESKEKENDER-minibogsserien til teenagere samt HJERNEVENNER-minibogsserien, så børn og unge kan lære at gøre hjernen til en medspiller i hverdagen:

  • Stierne i hjernen anbefales af professor og hjerneforsker Troels W. Kjær
  • Bliv ven med hjernens amygdala anbefales af professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen
  • Gør hjernen til en medspiller anbefales af ph.d. og vinder af Ph.d. Cup 2017 Louise Klinge
  • Sov dig til en bedre hjerne anbefales af hjerneforsker og søvnekspert Maiken Nedergaard
  • Giv hjernen plads til udvikling anbefales af familievejleder Lola Jensen
  • Tag nye billeder med hjernen anbefales af hjerneforsker Kjeld Fredens
  • Din kreative hjerne anbefales af mad-entreprenør Claus Meyer

Anette Prehn taler for organisationer i forandring og ansatte, der oplever lovlig meget negativ stress og fremtidståge. Ikke mindst underviser hun i, hvordan mennesker får hjernen som medspiller i bevægelsen fra gamle vaner til nytænkende resultatskabelse.

Hun har udviklet den registrerede metode Framestorm, som systematisk og kreativt katapulterer kogntiv fleksibilitet, dvs. evnen til at betragte en situation fra mange forskellige, øjenåbnende vinkler.