Jeg skriver REFLEKSIONS-klummen i Kristeligt Dagblad hver femte fredag. I dag opfordrer jeg voksne til at gribe konfirmationstidens mulighed for at dele ud af deres livsvisdom til vores unge mennesker.

“Nutidens unge har i årevis skullet høre på, at de lever under konkurrencestatens åg, at kineserne og robotterne kommer, og at mange af de jobs, de engang skal bestride, end ikke er opfundet endnu. En globaliseret, teknologibåren og accelererende tidsalder har smittet med fremtidståge omkring, hvad de skal være og bidrage med som voksne. Samtidig oplever mange unge et stærkt pres for at præstere. Præstere 12-taller i skolen. Præstere overskud til det hele. Præstere at være sjov, smuk og selskabelig under den konstante tilgængeligheds åg. De kan let føle, de skal kunne det, de skal lære i skolen, inden de har lært det. Konsekvenserne er åbenbare: Man lader være med at spørge, for tænk hvis man lyder dum, og man lader være med at prøve sig frem i frimodighed, for fejl rimer ikke just på perfekt.” Læs klummen i sin helhed her.

Jeg opfordrer i klummen til, at vi som voksne aktivt stiller os til rådighed i forhold til at hjælpe unge mennesker med at finde fæste i en særdeles omskiftelig verden. At vi som forældre tager vores rolle som værdiformidlere og -formere på os – i stedet for primært at se vores relation til de unge som noget kammeratligt, åbent-lyttende og ligeværdigt. Forældreskab er lederskab.

“I konfirmationsmånederne har vi voksne en særlig anledning til at adressere de unge, og jeg vil her opfordre til, at vi gør det. Selv har jeg sammen med komponist Kristian Enevoldsen skrevet sangen, Skudt forbi, til ungdommen. Den ligger på YouTube og må bruges og deles, hvor end den kan gøre gavn. Jeg har skrevet den i erkendelse af, at dens kulturkritiske budskaber mangler i vor tid. At vi voksne er for tavse. At synge sammen er en vigtig vej til at føle forbundethed med hinanden, især hvis dét, vi synger om, baner vej for perspektivering, samtaler og nyt livsmod. Poesiens sprog kan andet og mere end prosaens. Det kan gribe os om hjertet. Mange har sikkert – som jeg selv – erfaret, hvordan en verselinje fra en sang eller en salme kan blive en livslang ledsager for et menneske. Til trøst, opmuntring, glæde og tro. Lad os fatte pennene og give.”

Hvis du vil se mine tidligere to klummer i Kristeligt Dagblad er de her:

Vi taler i flæng om stress – og det gavner hverken de reelt stressede eller alle os andre, 1. marts 2019

Vi risikerer at ende med, at en app stjæler personalets tid, så den ældre beboer overses, 5. april 2019


Anette Prehn (1975) er iværksætter, forskningsformidler, sociolog og forfatter til en række bestseller-bøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil, mental sundhed, læring og ledelse. Hendes nyeste bog er "Det syngende menneske. Nye veje til forbundethed". Anette Prehn opdagede for år tilbage, at hjernen følger bestemte spilleregler. “What!” tænkte hun. “Hvordan kan det være, at forskerne ved det her, uden at det er omsat, så almindelige mennesker har konkret gavn og glæde af det?” Det kickstartede hendes mission: At blive en folkets formidler, der gør socialpsykologi og hjerneforskning praktisk anvendelig for alle. Anette Prehn har bl.a. fået udgivet "Afledte effekter. Tag skyklapperne af - styrk børn og unges livsmestring", "FLIP - hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. århundrede" samt HJERNESMART-trilogien: Hjernesmarte Børn, Hjernesmart Ledelse og Hjernesmart Pædagogik. Hun har også skrevet minibøgerne Ansvar og Mod samt HJERNEVENNER-minibogsserien, så børn og unge kan lære at gøre hjernen til en medspiller i hverdagen:

  • Stierne i hjernen anbefales af professor og hjerneforsker Troels W. Kjær
  • Bliv ven med hjernens amygdala anbefales af professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen
  • Gør hjernen til en medspiller anbefales af ph.d. og vinder af Ph.d. Cup 2017 Louise Klinge
  • Sov dig til en bedre hjerne anbefales af hjerneforsker og søvnekspert Maiken Nedergaard
  • Giv hjernen plads til udvikling anbefales af familievejleder Lola Jensen
  • Tag nye billeder med hjernen anbefales af hjerneforsker Kjeld Fredens
  • Din kreative hjerne anbefales af mad-entreprenør Claus Meyer

Anette Prehn er også en flittig skaber af sange til Danmark, primært i samspil med komponisterne Rasmus Skov Borring og Kristian Bisgaard. Du kan se/synge alle hendes offentliggjorte sange her. Og læse mere om Anette Prehns mission her

Følg Anette Prehn på Facebook | Følg Anette Prehn på LinkedIn