50 lyse sider af en fyring? – Flip dit perspektiv med effekt

af | Læring, Mental sundhed, Vaneændring

En kvinde, Anna, kom op til mig for nylig i forbindelse med et åbent foredrag, jeg holdt, og fortalte, at hun havde Framestormet sig frem til 50 lyse sider ved at blive fyret, trods hendes frygt for at blive det. Læs hendes historie, som hun netop har sendt til mig, her:

”Jeg arbejder i en organisation, som i begyndelsen af året meldte ud, at en fyringsrunde var på vej. Jeg følte mig enormt frustreret over at føle mig prisgivet nogle andres beslutninger, og derfor besluttede jeg at bruge aftenen før fyringsrunden til at finde på nogle nye fortolkninger af situationen, så jeg havde nogle redningskranse at tage fat i (eller nødudgange at ty til), hvis det var mig, der blev fyret. Som en sideeffekt holdt det mig også beskæftiget: Der gik nærmest sport i at prøve at finde på så mange vinkler som muligt, og det blev anledning til vittigheder og ordspil mellem min mand og mig. Så vidt jeg husker, sov jeg faktisk også meget godt om natten.”

Ved at bruge Framestorm-metoden (præsenteret i min bog FLIP) nåede Anna frem til hele 50 lyse sider, der kan være af en fyring. Det virkede først lidt skørt, men det lyste mange meningsfulde stier op – og smittede hende med både ro, overskud og en følelse af frisættelse. Hun valgte at bruge Framestormens Fem Fingre på en systematisk måde: ved at udforsket hvert af de i alt 50 perspektiver, der gemmer sig på fingrene.

Anna skriver videre: ”Jeg fik heldigvis lov at beholde mit job, men nu hvor jeg genlæser framestormen, kan jeg mærke, at det var en succesoplevelse, at jeg kunne håndtere en truende krise på denne måde. Det er jo rart at huske næste gang, der bliver fyringsrunde.”

Her er Annas 50 omfortolkninger. Har du bogen FLIP kan du følge med i, hvordan hver omfortolkning er et muligt “svar” på hvert af de 50 perspektiver:

Gaven:

 1. En ny begyndelse; (måske) at skulle noget andet
 2. Nye livserfaringer
 3. En anledning til at stå modstand igennem og blive stærkere
 4. En invitation til at tænke mig om
 5. En mulighed for at gøre op med mig selv, hvad der er vigtigt for mig
 6. En investering i min egen robusthed og mulighed for nye veje
 7. En påmindelse om, at alle oplever modgang i ny og næ
 8. Jeg ville blive snydt for, at vi rykker tættere sammen som kolleger
 9. Jeg ville blive skuffet, hvis jeg kom til at sidde fast i en utilfredsstillende jobsituation, alene fordi jeg ikke turde flytte mig
 10. Ulempen ved drømmescenariet (at jeg ikke bliver fyret er), at jeg ikke får øvet mig i at ”bounce” tilbage til mit balancepunkt.

Værdier:

 1. Taknemmelige hilsner til dem … der har måtte kæmpe for at komme ind på arbejdsmarkedet.
 2. Uanset hvad andre siger og gør, står jeg som menneske for at være en samvittighedsfuld, nærværende lærer og en loyal kollega.
 3. Jeg ønsker at ære værdierne: Accept af at også jeg må holde for. Accept af tingenes tilstand. Given plads til andre, der så ikke bliver fyret. Nysgerrighed. Ydmyghed.
 4. Det vigtigste er mine børns liv og helbred.
 5. Værdier i klemme: hvis jeg ikke bliver fyret, er der en anden der gør. Alles kamp mod alle er heller ikke rar. Solidariteten bliver klemt.
 6. Fyring fører til refleksion, beskedenhed, accept, nytænkning
 7. Andre måder at ære værdier på: modgang giver ydmyghed og fokus på det væsentlige.

I en andens sko:

 1. Ledelsen vælger måske at fyre dem, der er mest robuste og lettest kan finde nyt job.
 2. En god grund til at fyre mig er, at jeg har et godt netværk, er hittepåsom og kan finde mig et andet job.
 3. Det meningsfulde fra ledelsen kunne være at sikre skolens overlevelse.
 4. Den gode intention er at ”downsize” i tide – at udvise mådehold
 5. Succestangenten: jeg var klar til at sige op i sommer, hvis jeg skulle arbejde under Q. Jeg var i stand til at handle – også trods usikkerhedsfaktorer.
 6. En person, der elsker denne type situation, ser åbne horisonter og ved, at det er sundt at miste fodfæstet for et øjeblik.
 7. En person, der finder situationen let, ved, at optimismen kan bære igennem.
 8. En klog person ville huske mig på det store perspektiv; at det kan være en parentes i et langt arbejdsliv
 9. En af mine rollemodeller, f.eks. min veninde, brugte sin fyring på at blive mere afklaret om, hvad hun ville – og tog et vigtigt spring.
 10. En professionel fra et andet felt ville sige, at det oplever alle, f.eks. i detailbranchen.
 11. Mit råd til en ven ville være ikke at tage det personligt og i stedet bruge det som afsæt for at undersøge nye muligheder.
 12. Kære Anna, du har som regel fået de jobs, du har søgt. Andre synes, du er dygtig, så du skal sgu nok klare dig!

Humoristiske udlægning og skæve vinkler:

 1. Fyrre – fyret og fabulous bliver alle tider slogan til min fyrreårs fødselsdag
 2. Bridget Jones ville se fyringen og min dermed ændrede økonomi som en anledning til at bede gæsterne om at medbringe deres egne drikkevarer til fødselsdagen.
 3. Fyrre-fed-færdig-fyret
 4. Hvad skal der stå på min gravsten: ”Hun rejser sig – hver gang”
 5. Hvad ser bekræftelsesskævheden ikke? At jeg måske ikke er så selvskreven til ikke at blive fyret, som jeg har bildt mig ind.
 6. Hvad nu hvis jeg kunne gå hen og blive en god præst, fordi jeg har gennemgået noget modgang?
 7. Det er godt gået, at jeg har været i job, siden jeg blev færdig med mit studium.
 8. Trods alt har jeg et ok CV – og et tag over hovedet.
 9. Hellere sindet end sindssyg.
 10. Hellere fyret end fastlåst.
 11. Måske nok vraget, men også valgt til.
 12. Er det egentlig bedre, at andre må ofre jobbet, end at jeg bliver fyret?

Læring og mening:

 1. Set fra helikopteren: En fyring er vand sammenlignet med Kong Ødipus’ skæbne.
 2. Proportioner: en parentes i et langt arbejdsliv. En lille krusning på livets hav
 3. Når jeg ser tilbage på dette om 10 år, har det hjulpet mig til at blive mere afklaret med min jobsituation/hvem jeg selv er. Om 20 år: så har det hjulpet mig til at udvikle nye sider – trampe nye stier i min hjerne.
 4. En fase, hvor arbejdslivet måske nok giver nogle knubs, men familielivet har det lettere.
 5. Værdifuld mening: jeg kan lære mine børn, at man ikke behøver at vælte, fordi man møder modgang
 6. What doesn’t kill you makes you stronger
 7. Astronautens blik: set fra rummet er det en helt usynlig hændelse
 8. Det var meget værre, da min far døde, eller da jeg gik ned med stress.
 9. Jeg vil komme til at miste noget, der er meget værre end et job, fx min mor eller min mand (som er noget ældre end mig).

Hvis du vil lære af framestorme som Anna, så læs bogen FLIP eller kom på træningslejr i Fredensborg; på grundkursus i Framestorm-metoden. Her bliver du også klogere på bl.a. etikken omkring Framestorm: hvornår er metoden oplagt at bruge, hvad skal man vide og kunne førend den har effekt, og hvornår skal man undlade (alene) at flippe sit perspektiv.

Anette Prehn (1975) er stifter af Centre for Brain-Based Leadership and Learning. Hun har været iværksætter siden 2005 og er forskningsformidler, sociolog af uddannelse og forfatter til mere end 20 bestseller-bøger om hjernens spilleregler samt disses betydning for læring, ledelse, vaneændring, mental sundhed og socialt samspil.

Anette Prehn opdagede for år tilbage, at hjernen følger bestemte spilleregler. “What!” tænkte hun. “Hvordan kan det være, at forskerne ved dét her, uden at det er omsat, så almindelige mennesker har konkret gavn og glæde af det?”

Det kickstartede hendes mission: At blive en folkets formidler, der gør socialpsykologi og hjerneforskning praktisk anvendelig for alle. "Forskning til folket!" er Anette Prehns motto, og hun formidler vigtig forskning jordnært, engagerende og med et glimt i øjet, så den kan forstås, huskes og anvendes. 

Anette Prehn har bl.a. fået udgivet HJERNESMART-trilogien: Hjernesmart LedelseHjernesmarte Børn, og Hjernesmart Pædagogik. Desuden har hun skrevet "FLIP - hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. århundrede" - der udvikler læserens kognitive fleksibilitet.

Hun har også skrevet minibøgerne Ansvar, Mod og Empati i MENNESKEKENDER-minibogsserien til teenagere samt HJERNEVENNER-minibogsserien, så børn og unge kan lære at gøre hjernen til en medspiller i hverdagen:

 • Stierne i hjernen anbefales af professor og hjerneforsker Troels W. Kjær
 • Bliv ven med hjernens amygdala anbefales af professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen
 • Gør hjernen til en medspiller anbefales af ph.d. og vinder af Ph.d. Cup 2017 Louise Klinge
 • Sov dig til en bedre hjerne anbefales af hjerneforsker og søvnekspert Maiken Nedergaard
 • Giv hjernen plads til udvikling anbefales af familievejleder Lola Jensen
 • Tag nye billeder med hjernen anbefales af hjerneforsker Kjeld Fredens
 • Din kreative hjerne anbefales af mad-entreprenør Claus Meyer

Anette Prehn taler for organisationer i forandring og ansatte, der oplever lovlig meget negativ stress og fremtidståge. Ikke mindst underviser hun i, hvordan mennesker får hjernen som medspiller i bevægelsen fra gamle vaner til nytænkende resultatskabelse.

Hun har udviklet den registrerede metode Framestorm, som systematisk og kreativt katapulterer kogntiv fleksibilitet, dvs. evnen til at betragte en situation fra mange forskellige, øjenåbnende vinkler.