Udforsk dine personlige værdier

af | Ledelse

Mange ledere har aldrig udforsket deres egne værdier, men alle de ledere, jeg har været i nærheden af, og som har lavet en personlig værdiudforskning, omtaler den som en milepæl og en kæmpe ahaoplevelse.

Karen havde en lederkarriere på mere end 25 år bag sig, da hun var på uddannelse hos mig. Hun syntes, at det var tankevækkende, ja, nærmest foruroligende, at hun aldrig før havde forstået sine egne personlige værdier og anvendt dem aktivt og bevidst:

“Hvor er det mærkeligt. Jeg har altid rekrutteret medarbejdere i en stærk bevidsthed om værdier. Vi har drøftet og udviklet organisationens værdier, men jeg har ikke tidligere lavet en personlig værdiudforskning. Først nu, hvor jeg har gjort det, forstår jeg rigtigt, hvad kerneværdier er, gør og kan.”

Her vil jeg først invitere dig til at lave en personlig værdiudforskning, hvad enten du har lavet sådan en før eller ej. Dernæst vil jeg give inspiration til, hvordan du kan dykke dybere ned i værdier.

VÆRDIUDFORSKNING

Dine kerneværdier er, hvad der grundlæggende er betydningsfuldt for dig. Ved at blive bevidst om dine værdier kan du gøre dem til ledestjerner i dit liv. Dine værdier kan hjælpe dig til at vælge, hvad og hvem du som menneske vil bruge din tid og energi på. Dine værdier kan hjælpe dig med at bevare din indre ro under pres. Dine værdier kan gøre dig bedre til at “sige nej”, fordi du får øje på, hvad du samtidig “siger ja” til værdimæssigt.

Kendskab til værdilaget i livet, herunder andres værdier, hjælper dig også til at bygge bro mellem “rationalitet” og “irrationalitet”, “logik” og “følelser”. Hvis du er en af de ledere, der for eksempel hurtigt bliver lidt ubehagelig tilpas, når en af dine medarbejdere føler en masse, som du har svært ved at forstå eller følge, så vil du kunne få stor glæde af at blive værdibevidst. Når du forstår andre menneskers værdier, er det ofte logisk, at de reagerer og føler, som de gør. Mange følelser er med andre ord naturlige konsekvenser af et menneskes kerneværdier og dets opfattelse af, hvorledes disse værdier bedst æres og leves ud i livet.

Walk the talk er et populært managementbegreb. Det betyder, at du selv gør, hvad du “prædiker”; at du sikrer dig, at dine handlinger og ord stemmer overens; at du er er troværdig. Du kan godt ønske at stå for noget, som du i dine handlinger reelt ikke står for, men så taler vi om idealer frem for værdier. Idealer er drømme. Værdier kan ses i praksis. Værdier og handling går hånd i hånd. Værdier motiverer til handling.

Det er nyttigt at kende sine kerneværdier, men ikke altid let at identificere dem. Nedenfor finder du i alt syv øvelser, som vil hjælpe dig til at udforske dine værdier fra flere vinkler. Nogle øvelser vil appellere mere til dig end andre. Du vælger selv, hvor mange du vil lave. Der er ingen facitliste. Der er heller ikke værdier, der er “finere” end andre. Vær opmærksom på, hvad du lægger i dine værdier. Det er ikke nødvendigvis helt det samme, som ordbogen eller en anden person lægger i ordene.

Din liste kan sagtens udvikle sig over tid. Betragt den som en slags arbejdspapir i konstant udvikling, som du kan raffinere og bruge igen og igen. Tag gerne noter for hver øvelse, lav en logbog, eller påbegynd et værdi-mindmap, hvor du tager et blankt stykke papir, skriver dine vigtige værdier ned efterhånden, som du erkender dem, og forbinder ordene ved hjælp af linjer. Til sidst vil du samlet set have en masse indhold til din værdiliste, og du vil derfra kunne prioritere, hvad der er vigtigst for dig.

Øvelse 1: Vendepunkter i dit liv

Hvad har været vendepunkterne i dit liv? Når du i dag ser tilbage, hvad har du så oplevet af stærke øjeblikke, som fik en afgørende betydning for dig og fik livet til at tage en ny retning? Se eventuelt dit liv for dig som en sti, og læg mærke til, hvor stien snor sig og ændrer retning. Disse snoninger kan bestå af en vigtig erkendelse, et venskab, et elsket menneskes død, en personlig omvendelse, et nyt job eller lignende.

Vendepunkterne i et menneskes liv er ikke “bare” det, der har gjort indtryk. De er karakteriseret ved at have rykket dig på et værdi-, følelses- og handlingsmæssigt plan. De har skabt en oplevelse af “ingen vej tilbage”. Når du har identificeret vendepunkterne, så spørg dig selv, hvad de gjorde ved dig. Hvilke af dine værdier blev forstærket? Hvilke blev udfordret? Hvilke blev ændret? Skriv ned, hvilke af dine værdier du er blevet bevidst om gennem denne øvelse.

Øvelse 2: Højdepunkter i dit liv

Højdepunkter er i modsætning til vendepunkter mere ekstatiske. Det er en tilstand, hvor du er vildt optaget af noget – uden tanker for tid og sted. Nogle kalder dem også for “mægtige øjeblikke” eller “perfekte øjeblikke”.

Hvad har været højdepunkterne i dit liv? Tænk på de tidspunkter i dit liv, hvor alt “kørte” for dig. Der kan have været udfordringer, men du følte alligevel, at du var på toppen. Det kan have været glimt af lykke eller oplevelser, som har varet fra timer til dage med en stærk glæde, indre vished, ro eller en oplevelse af “flow”.

Udvælg en række højdepunkter fra dit liv, og reflekter over dem enkeltvis ud fra disse spørgsmål:

 • Hvad begejstrede dig ved oplevelsen?
 • Hvad var vigtigt ved det, som skete? Hvilke værdier ærede du?
 • Hvad ved oplevelsen fastholdt din interesse, entusiasme og engagement?

Øvelse 3: Hvad gør dig vred eller frustreret?

Værdier handler om at værdsætte noget, og i det øjeblik man virkelig ved, hvad man foretrækker, skyer man dets modsætning. Værdsætter man frihed, bliver man frustreret eller vred, når den indskrænkes.

Når du er i en situation, som gør dig vred eller frustreret, er der noget i situationen – eller noget, som personerne i situationen gør – der overskrider én eller flere af dine værdier (vær dog opmærksom på, at vrede og frustration også kan opstå, fordi du møder noget hos andre, du ikke bryder om hos dig selv).

Tænk tilbage på en række situationer, hvor du er blevet rasende, dybt frustreret eller gal. Skriv dem ned som korte sætninger i punktform. Kig herefter på hver af dine sætninger, og vurder:

 • Hvilke værdier oplevede du var truet eller blev trådt på?
 • Hvilken handling blev der spændt ben for?
 • Hvad kunne du ikke leve med i situationen, hvis du fortsat skulle kunne se dig selv i spejlet?
 • Skriv gerne værdien i parentes efter hvert punkt.

Øvelse 4: Største kompliment

Et kompliment er en rosende eller en smigrende bemærkning. Det kan være udtryk for en anerkendelse; en bemærkning om, hvad andre særligt værdsætter ved dig.

 • Hvad er de største komplimenter, du nogensinde har fået?
 • Hvad er det største kompliment, din kæreste/ægtefælle/ven/chef/en fremmed på gaden kan give dig?
 • At du oplever disse komplimenter som de største, hvad siger det om, hvad der er vigtigt i dit liv?

Øvelse 5: Værdimæssig smitte

 • Hvilke værdier vil du helst give videre til andre, du holder af?
 • Hvis du skal skære ind til benet, hvilken konkret forskel vil du så allerhelst gøre i verden?
 • Hvad ønsker du skal stå på din gravsten; hvad vil du huskes for?
 • Hvad vil du gerne bidrage med, og bidrager aktivt med, hvorend du går hen? Hvad er den røde tråd?
 • Hvad er så vigtigt, at du vil opgive meget for at fremme det?
 • Har du noget, du er parat til at dø for? Hvad/hvem er det?
 • Hvilke værdier sætter du allerhøjest?

Øvelse 6: Hvad skal være til stede?

Mennesket er ikke en ø, men en halvø; vi hænger sammen med noget værdifuldt andet, men hvad er det?

 • Hvad skal være til stede i dit liv på, for at du kan være den, du er?
 • Hvem skal være til stede i dit liv på, for at du kan være den, du er?
 • På hvilken måde skal du leve dit liv, uanset hvad andre siger eller gør?
 • Hvad er helligt for dig?
 • Hvad giver dig en oplevelse af virkelig at være Dig?

Øvelse 7: “Usynlige” værdier

Hvad er det, som er så meget Dig, helt og fuldt, at du tager det for givet – og som du endnu ikke er kommet i tanke om i denne værdiproces? Det kan være, at du er dybt humoristisk, men at du indtil nu har glemt at skrive værdien “humor” ned. Eller at du er struktureret uden endnu at have tænkt på, at det er en værdi for dig. Det kan også være dét, som andre ville fremhæve som dine typiske karaktertræk. Hvad er altid sandt om dig? Hvad regner de med, når de regner med dig? Gæt først. Spørg dem eventuelt bagefter; det giver normalt overraskende indsigt.

Sammendrag: Dine værdier

Nu, hvor du har arbejdet med de foregående værdiøvelser, gennemlæs da dine noter. Du kan forestille dig, at du flyver i en helikopter og kigger på noterne oppefra og lægger mærke til, hvilke mønstre, ord eller sætninger der viser sig på tværs. Bemærk også, hvad du føler særligt stærkt for. Skriv herefter løs …

UDVID DIN VÆRDIBEVIDSTHED

VÆRDI-MØNTEN: Der står ”adfærd” på den ene side og ”værdi” på den anden side af Værdi-mønten. To mennesker kan være enige om en værdi men uenige om, hvordan den leves ud i praksis. Og omvendt. Man kan også mene mere eller mindre det samme men bruge forskellige værdi-ord for det. Ved at bruge Værdimønten aktivt i dit lederskab, kan du se bagom adfærd: “Hvilke værdier er en person mon i gang med at ære lige nu?” Du får også et skarpere blik for, hvilke værdier der samler mennesker på tværs af forskellig adfærd. Og du kan optræne din (og stimulere andres) evne til at “sige nej” til adfærd (herunder at prioritere) ved at blive bevidst om, hvad du/I/dermed siger “ja tak” til på værdiplanet. Læs mere i Hjernesmart Ledelse kapitel 13.

TAG FØLELSER MED ET GRAN SALT (MEN VÆRDIER MEGET ALVORLIGT): Følelser placeres på en piedestal og bruges som trumf i mange sammenhænge. Men følelser er blot én af otte hjernefunktioner og disse otte fortjener ligestilling. Desuden er menneskers følelser meget letpåvirkelige og afhænger direkte af, hvordan der spilles på “det indre klaver”. Værdibevidsthed er et fremragende og relevant supplement til den følelsesdyrkelse, der foregår mange steder. Læs mere i Hjernesmart Ledelse kapitel 3, i Play Your Brain kapitel 2 og Coach dig selv kapitel 7.

VÆRDIKATALOGET: Værdikataloget er en samlet oversigt over nogle af de værdier, mennesker har. Du kan – efter du har lavet værdiudforskningen ovenfor – øje værdikataloget igennem og dermed tænkeligt få øje på værdier, som du har overset, men som er vigtige. Mennesket er også andet og mere end sine kerneværdier (som du finder frem til i værdiudforskningen): vi kan hver især vælge bestemte værdier til fra situation til situation. Du kan eventuelt printe og dagligt anvende Værdikataloget til at styrke dig i at træffe værdibaserede valg, optrampe gode stier og ændre vaner (“jeg vælger nu værdi X til …”). Find Værdikataloget i Hjernesmart Ledelse, appendiks B. Se også afsnittet “Hvad nu, hvis adfærdsmæssig vaneændring er overvurderet?” i Hjernesmart Ledelse kapitel 3.

Anette Prehn (1975) er stifter af Centre for Brain-Based Leadership and Learning. Hun har været iværksætter siden 2005 og er forskningsformidler, sociolog af uddannelse og forfatter til mere end 20 bestseller-bøger om hjernens spilleregler samt disses betydning for læring, ledelse, vaneændring, mental sundhed og socialt samspil.

Anette Prehn opdagede for år tilbage, at hjernen følger bestemte spilleregler. “What!” tænkte hun. “Hvordan kan det være, at forskerne ved dét her, uden at det er omsat, så almindelige mennesker har konkret gavn og glæde af det?”

Det kickstartede hendes mission: At blive en folkets formidler, der gør socialpsykologi og hjerneforskning praktisk anvendelig for alle. "Forskning til folket!" er Anette Prehns motto, og hun formidler vigtig forskning jordnært, engagerende og med et glimt i øjet, så den kan forstås, huskes og anvendes. 

Anette Prehn har bl.a. fået udgivet HJERNESMART-trilogien: Hjernesmart LedelseHjernesmarte Børn, og Hjernesmart Pædagogik. Desuden har hun skrevet "FLIP - hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. århundrede" - der udvikler læserens kognitive fleksibilitet.

Hun har også skrevet minibøgerne Ansvar, Mod og Empati i MENNESKEKENDER-minibogsserien til teenagere samt HJERNEVENNER-minibogsserien, så børn og unge kan lære at gøre hjernen til en medspiller i hverdagen:

 • Stierne i hjernen anbefales af professor og hjerneforsker Troels W. Kjær
 • Bliv ven med hjernens amygdala anbefales af professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen
 • Gør hjernen til en medspiller anbefales af ph.d. og vinder af Ph.d. Cup 2017 Louise Klinge
 • Sov dig til en bedre hjerne anbefales af hjerneforsker og søvnekspert Maiken Nedergaard
 • Giv hjernen plads til udvikling anbefales af familievejleder Lola Jensen
 • Tag nye billeder med hjernen anbefales af hjerneforsker Kjeld Fredens
 • Din kreative hjerne anbefales af mad-entreprenør Claus Meyer

Anette Prehn taler for organisationer i forandring og ansatte, der oplever lovlig meget negativ stress og fremtidståge. Ikke mindst underviser hun i, hvordan mennesker får hjernen som medspiller i bevægelsen fra gamle vaner til nytænkende resultatskabelse.

Hun har udviklet den registrerede metode Framestorm, som systematisk og kreativt katapulterer kognitiv fleksibilitet, dvs. evnen til at betragte en situation fra mange forskellige, øjenåbnende vinkler.