PERSONDATAPOLITIK

 

1) Generelt om databeskyttelse

 

Som led i aktiviteter vedrørende drift af virksomheden, behandler vi personoplysninger. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan og til hvilke formål vi behandler dine oplysninger.

Persondatapolitikken dækker anetteprehn.dk og hjernesmart.dk.

Såfremt du har spørgsmål til behandlingen kan du kontakte mig på info@hjernesmart.dk

Gennemsigtighed og samtykke

Når du besøger vores hjemmesider anetteprehn.dk og hjernesmart.dk behandler vi kun personoplysninger om dig, som vi har legitimt formål med.

Se legitime formål under afsnittet ”Behandlingsaktiviteter”

Jeg kan ved anmodning oplyse dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

Et samtykke er frivilligt, og det er først ved godkendelse af cookies samt tilmelding til nyhedsbrev, at et givent samtykke finder sted. Du kan til enhver tid trække det tilbage. Du kan bruge din internetbrowser til automatisk eller manuelt at slette cookies. Du kan også specificere, at visse cookies muligvis ikke placeres. En anden mulighed er at ændre indstillingerne for din internetbrowser, så du modtager en besked, hver gang en cookie placeres. For mere information om disse indstillinger, se instruktionerne i Hjælp-afsnittet i din browser., og i forbindelse med sletning af samtykke ved nyhedsbrev kræver det blot end afmeldelse.
I afsnittet om “Registreredes rettigheder” kan du læse, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage.

 

 

Videregivelse af personoplysninger

Jeg/vi videregiver ikke personoplysninger registreret via vores hjemmeside til tredjepart . Dine oplysninger kan ses af Anette Prehn og hendes sekretær. Ved tilmelding til nyhedsbrev vil personoplysninger registreres i Athenas’ e-mailplatform.

2) Registreredes rettigheder

Som registreret har du jf. EU Persondataforordning en række rettigheder. Følgende omhandler vores håndtering af disse rettigheder, samt hvordan du som registreret kan udøve dem.

 

Som registreret har du ret til:

  • Indsigt i, hvilke personoplysninger jeg behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine personoplysninger
  • Berigtigelse af fejlagtige oplysninger
  • Sletning af oplysninger som ikke længere er relevante eller hvor grundlaget for behandlingen ikke længere er til stede, herunder hvis samtykke er tilbagekaldt.
  • Indsigelse mod uberettiget behandling
  • Begrænsning af behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål
  • Dataportabilitet af dine personoplysninger til en anden udbyder af samme ydelse
  • Tilbagetrækning af samtykke
  • Indgivelse af en klage til tilsynsmyndigheden

Vi underretter uden unødig forsinkelse den registrerede om, hvordan virksomheden håndterer den registreredes udøvelse af rettighederne.

 

Sådan udøver du dine rettigheder

Såfremt du som registreret ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du som registreret skrive en mail til info@hjernesmart.dk hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret.

Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer vi, at din anmodning efterleves uden unødig forsinkelse.

 

Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, kan dette gøres ved at kontakte Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage.

 

 

3) Hvad bruger jeg dine data til? (behandling af persondata)

 

Vi behandler kun relevante personoplysninger om dig 

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Det afhænger af formålet, hvilke oplysninger, der er tilstrækkelige og relevante.

Der kan være retslige forpligtelser, som gælder for den dataansvarlige, og som er årsag til, at vi indsamler, behandler, og opbevarer personoplysninger.

Du kan altid anmode om indsigt jf. processen ovenfor.

 

Vi opdaterer løbende personoplysninger, når dette er muligt 

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, jeg behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Flere af vores services afhænger af, at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor oplyse os om eventuelle urigtigheder eller ændringer i dine personoplysninger.

 

Analyseværktøjer

Vi benytter Matomo analytics til at analysere og gemme data på besøgende på hjemmesiden.
Alt analyse data gemmes på vores egen server og sendes ikke til hverken 3. part eller udland, så dine data er i trykke hænder og overholder alt lovgivning omkring GDPR og data sikkerhed.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

 

Legitime intereresser

Vi behandler persondata om dig for at overholde pligter, der påhviler os som dataansvarlige, samt til opfyldelse af kontrakter og i forbindelse med behandling, hvortil der er givet samtykke.

De data, jeg anvender, omfatter:

Almindelige persondata

  • Navn, e-mail, telefonnummer, evt. fritekst kommentarer som du har sendt via hjemmesiden

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre legitime interesser.

 

Det sker når

Du anvender en kontaktformular på vores hjemmeside.
Her modtager vi en mail, hvor vi udelukkende benytter de oplysninger, du afgiver i formularen, til at kontakte dig. Vi behandler oplysningerne på baggrund af det samtykke, du afgiver på hjemmesiden i forbindelse med udfyldelse af kontaktformularen. Samtykket er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a).

 

Du har registreret dig som modtager af vores nyhedsbrev.
Vi opbevarer og behandler dit navn og e-mail. Samtykket er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a).

 

Vi skal opfylde en kontrakt, som er indgået med den virksomhed, du repræsenterer eller med dig som privatpeson fx kurser og foredrag.
Vi opbevarer og behandler dit navn, telefonnummer, adresse og kontakt-e-mail. Opfyldelse af kontrakt er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra b).

 

Vi som led i fakturering af leverede ydelser behandler navn på kontaktperson, e-mail samt adresse på faktureringsadresse. Det gør vi for at overholde bogføringsloven. 

 

Jeg behandler kontaktnavn, e-mail og telefonnummer som led i et potentielt fremtidigt samarbejde.
Vores legitime behandlingsgrundlag er jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra f) (afvejningsreglen)

 

Du har tilmeldt dig til et online-kursus.
Vi opbevarer og behandler dit navn, telefonnummer, adresse og kontakt-e-mail. Opfyldelse af kontrakt er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra b)

 

 

4) Behandlingssikkerhed – organisatorisk og teknisk 

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler og processer om informationssikkerhed. Vi sørger for at beskytte dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Kun personale med legitimt og sagligt formål kan tilgå personoplysninger.

 

4a) Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhed på hjemmesiden

Hjemmesiden benytter SSL (Secure Socket Layer). SSL er en krypteringsprotokol, hvilket betyder, at det kun er afsender og modtager, der kan læse de oplysninger, der bliver sendt imellem dem. Du kan altså indtaste dine oplysninger sikkert på vores hjemmeside.

Sikkerhed i modtagersystemer 

Når jeg modtager dine oplysninger, bliver de opbevaret sikkert. Jeg anvender udstyr og programmer som stiller fornødne garantier for den tekniske sikkerhed.

 

 

4b) Organisatoriske foranstaltninger

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har Vi sat følgende processer op i forbindelse med de personer, der kan have kontakt med dine oplysninger:

Kun personale med med saglig og faglig interesse kan få adgang til oplysninger i systemerne.

Alle oplysninger om personer opbevares og behandles i en struktur, hvor kun personer, der har et sagligt ærinde, kan tilgå dem.

 

 

5) Opbevaring og sletning

Vi opbevarer og behandler kun dine oplysninger, så længe vi har et legitimt grundlag for dette.

 

5a) Vi sletter oplysninger ud fra følgende principper:

E-mails slettes som udgangspunkt efter seks måneder. Såfremt jeg af hensyn til pligter skal opbevare oplysningerne længere, flyttes de til et sikret arkiv. Herefter slettes de efter fem år.

Oplysninger, der behandles på baggrund af samtykke, behandles indtil samtykke trækkes tilbage, eller den tjeneste, hvortil samtykke er givet, ikke længere udbydes. Oplysninger slettes i begge tilfælde straks herefter.

I øvrige tilfælde slettes oplysninger, når der ikke længere er pligt til dokumentation. Oplysninger slettes her efter indeværende år + fem år.

 

5b) Overførsel til tredjeland

Jeg overfører ikke oplysninger til tredjelande. I tilfælde af jeg i fremtiden kommer til at benytte systemer, der overfører oplysninger til tredjeland, vil du som registreret blive underrettet herom .

 

6) Cookies

Der anvendes cookies til at få hjemmesiderne til at fungere, samt i forbindelse med statisk og markedsføring.

Vi indsamler ikke oplysninger via cookies, medmindre du aktivt har givet samtykke hertil.

Læs mere i cookie politikken:

https://hjernesmart.dk/cookiepolitik-eu/

BLIV En bedre LEDER - få hjernen som medspiller

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få et uddrag af Hjernesmart Ledelse direkte i indbakken!

You have Successfully Subscribed!