Med historiens vingesus

af | Børn og unge, Læring

Jeg har i dag påbegyndt højtlæsningen af Nils Hartmanns “Historien om Danmark under 2. verdenskrig – fortalt for børn og voksne” for mine døtre på 9 og 12 år.

Det var sært vemodigt at tænke tilbage på de timer for 80 år siden, hvor meldingen 8. april 1940 lød, at en kolonne på 2.600 biler var på vej fra syd mod Flensborg, hvor der skulle opstilles en styrke på hele 20.000 mand. Den danske regering blev da klar over, at det var alvor, og der blev indkaldt soldater i Sønderjylland.

Kl. 4.20 i den kommende nat mellem 8. og 9. april – når du og jeg sikkert ligger trygt og sover – blev soldaterne vækket med beskeden om, at tyskerne var gået over grænsen.

I bogen læste vi bl.a. menig Arne Vilhelm Sørensens beretning om, hvordan soldaterne i al hast på motorcykler havde kørt mod deres stillinger ved grænsen, i retning mod formationer af tyske fly og køretøjer. Han fortæller, hvordan “Delingen holdt stillingen ved Lundtoftebjerg i ca. 15 minutter … Der skulle være kommet et kompagni cykler til hjælp. Men pga. en misforståelse nåede det ikke frem.”

Her spærrede mine døtre og jeg øjnene op – der i solskinnet på terrassen. Hvor bizart, frygteligt men også på en måde spøjst dansk at sende cyklende unge soldater til kamp mod en militariseret tysk hær.
Efter blot et par timer blev alle danske dog bedt om at indstille kampen, fordi den danske regering “under protest” havde besluttet at acceptere besættelsen.

I bogen stødte vi også på denne plakat. Den er sært aktuel i disse corona-dage, hvor vi dagligt mindes om, at “Det du gør nu, gør en forskel.” Det gjaldt også mht. mørklægningsgardiner, at den enkeltes adfærd kunne skade mange andre.

Kort sagt: Må jeg anbefale at bruge de næste uger på at dele med børn og unge, hvordan det var at leve under Besættelsen i Danmark – og hvad 2. verdenskrig var. Der er færre og færre i Danmark, der har oplevet krigsårene på egen krop. Vi voksne af i dag kan bidrage til, at de næste generationer kommer til at “huske” og ære de mange ofre, som mennesker gav og led i de år. Samt føle inspiration fra den kampånd og vilje til ansvar, som menig Sørensen og så mange andre med ham udviste i de svære uger, måneder og år.

Anette Prehn (1975) er stifter af Centre for Brain-Based Leadership and Learning. Hun har været iværksætter siden 2005 og er forskningsformidler, sociolog af uddannelse og forfatter til mere end 20 bestseller-bøger om hjernens spilleregler samt disses betydning for læring, ledelse, vaneændring, mental sundhed og socialt samspil.

Anette Prehn opdagede for år tilbage, at hjernen følger bestemte spilleregler. “What!” tænkte hun. “Hvordan kan det være, at forskerne ved dét her, uden at det er omsat, så almindelige mennesker har konkret gavn og glæde af det?”

Det kickstartede hendes mission: At blive en folkets formidler, der gør socialpsykologi og hjerneforskning praktisk anvendelig for alle. "Forskning til folket!" er Anette Prehns motto, og hun formidler vigtig forskning jordnært, engagerende og med et glimt i øjet, så den kan forstås, huskes og anvendes. 

Anette Prehn har bl.a. fået udgivet HJERNESMART-trilogien: Hjernesmart LedelseHjernesmarte Børn, og Hjernesmart Pædagogik. Desuden har hun skrevet "FLIP - hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. århundrede" - der udvikler læserens kognitive fleksibilitet.

Hun har også skrevet minibøgerne Ansvar, Mod og Empati i MENNESKEKENDER-minibogsserien til teenagere samt HJERNEVENNER-minibogsserien, så børn og unge kan lære at gøre hjernen til en medspiller i hverdagen:

  • Stierne i hjernen anbefales af professor og hjerneforsker Troels W. Kjær
  • Bliv ven med hjernens amygdala anbefales af professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen
  • Gør hjernen til en medspiller anbefales af ph.d. og vinder af Ph.d. Cup 2017 Louise Klinge
  • Sov dig til en bedre hjerne anbefales af hjerneforsker og søvnekspert Maiken Nedergaard
  • Giv hjernen plads til udvikling anbefales af familievejleder Lola Jensen
  • Tag nye billeder med hjernen anbefales af hjerneforsker Kjeld Fredens
  • Din kreative hjerne anbefales af mad-entreprenør Claus Meyer

Anette Prehn taler for organisationer i forandring og ansatte, der oplever lovlig meget negativ stress og fremtidståge. Ikke mindst underviser hun i, hvordan mennesker får hjernen som medspiller i bevægelsen fra gamle vaner til nytænkende resultatskabelse.

Hun har udviklet den registrerede metode Framestorm, som systematisk og kreativt katapulterer kogntiv fleksibilitet, dvs. evnen til at betragte en situation fra mange forskellige, øjenåbnende vinkler.

 

Styrk dit barns livsmestring – bliv i stand til at spotte de afledte effekter

Tilmeld dig mit nyhedsbrev og få tilsendt et uddrag af bogen Afledte effekter - helt gratis.

Samtykke

You have Successfully Subscribed!