I bogen HJERNESMART LEDELSE finder du på siderne 234-235 en oversigt over nogle af de spørgsmål I kan stille jer selv i organisationen for at vurdere, hvor langt I er på den hjernesmarte vej.

Du kan printe den ved at klikke her.

Der har i årtier hersket en tankevækkende tendens til at individualisere udfordringer, også på arbejdspladsen. Medarbejderen er stresset, send ham på kursus. Medarbejderen performer utilstrækkeligt, giv hende en coach. Medarbejderne føler sig overvældet, find på noget. Denne individualisering overser systematisk kulturens og strukturernes afgørende betydning.

Med denne oversigt vil jeg gerne udfordre dig og jer på en anderledes måde. Jeg lægger op til, at du som ansvarlig, hjernebevidst leder spørger dig selv, hvilke kulturelle og struktu­relle interventioner du kan stå i spidsen for i din organisation med hjernen in mente.

Jeg har valgt at formulere i alt 15 spørgsmål inden for fire ka­tegorier: A, G, E og S. Bogstaverne står for Attention (opmærk­somhed), Generation (skabelse og brobygning), Emotions (til­stand og følelser) samt Spacing (spredning). AGES er egentlig en model for, hvad der fremmer læring. Den bruges inden for mit felt, NeuroLeadership, mødestedet mellem hjerneforskning og le­delsesudvikling. Jeg finder dog modellen nyttig at bruge her som strukturerende princip.

Jeg vil via skemaet invitere dig til at gen­overveje visse af bogens pointer på tværs af bogens kronologiske struktur. Samtidig vil jeg stille dig spørgsmål til refleksion, som vil afklare, hvor langt I er kommet på rejsen mod en mere hjerne­smart organisation.

Følg Anette Prehn på Facebook | Følg Anette Prehn på LinkedIn