Hjernen følger bestemte spilleregler, men kun få kender dem. Gennem artikelserien ”Hjernesmart Kommunikation” af Anette Prehn bliver du klogere på, hvordan du gør hjernen til en medspiller i hverdagen, både andres hjerne og din egen. De fem artikler hedder:

  • Kom i Indgruppen
  • Tag sort bælte i amygdala-håndtering 1
  • Tag sort bælte i amygdala-håndtering 2
  • Associationernes magt
  • Hvordan håndteres fremtidståge?

Du finder artiklerne i ét samlet dokument ved at trykke på dette link: hjernesmart-kommunikation