Hjælp hjernen godt på vej

af | Læring

Billedet her siger noget helt centralt om læring: Jo mere vi kan koble læring til det rum, den skal anvendes i, desto bedre. På billedet ses 17-årige Gustav Sønksen fra DR’s talentudviklingsprogram for unge dirigenter. Han øver sig i direktion foran et billede af DR’s Koncerthus.

Det er værd at vide, at læring som udgangspunkt lagres i hjernen sammen med det fysiske rum, den har fundet sted i. Det er derfor, mange skoleelever har svært ved at huske, hvad de har lært i dag, når de bliver spurgt af deres forældre. Og derfor vi voksne kan opleve at være på et inspirerende kursus i arbejds-øjemed ét sted men opleve at have mistet forbindelsen til det, lige så snart, vi er tilbage på arbejdspladsen igen. Nogle oplever også at sidde til møde med kolleger og tro, at man har lavet en “klar aftale” om noget, hvorefter deltagerne vender tilbage til deres virkelighed igen og lader til at have glemt det, de aftalte. Det kan være frustrerende at opleve – men det er hjernelogisk, at det sker, med mindre man har gjort sig virkelig umage med at bygge broer ud af rummet (fra rummet hvor intentionen, beslutningen, vaneændringsønsket eller læringen fandt sted og til rummet hvor det skal føres ud i livet. Jeg skriver om “rummets hukommelse” – og om hvordan man både tager højde for den og får det bedste ud af den – i Hjernesmart Ledelse.

At levendegøre sig implementerings- eller præstationsrum – dvs. levende at forestille sig, hvordan dét man er ved at indøve, skal bruges eller præsenteres – er essentielt. Det er en god måde at give sin hjerne en hjemmebanefordel på, fordi forestillingsevnen i sig selv optræner de relevante nerveforbindelser, man skal aktivere i situationen. Hvis man glemmer at gøre det, kan læring let forblive i en “silo” og være svær at aktivere i andre kontekster.

Det er åbenlyst fjollet at lære om kroner og ører uden at forstå, hvordan man betaler og får tilbage i supermarkedet. Men det er ligeså fjollet f.eks. at indlære sig fysik, engelsk eller matematik forud for de forestående forårs- og sommereksamener uden fornemmelse for, hvordan det i praksis kan gøre gavn, og hvordan man konkret vil fremlægge det til eksamen. Vidste du f.eks., at vi lettest husker dét vi indlærte siddende, når vi sidder ned? Ligesom vi lettest husker det, vi indlærte stående, når vi står op? Hvis man ved, at man skal stå ved en tavle eller et smartboard og gennemgå et matematisk bevis, er det med andre ord en god idé at sørge for også at stå op, når man forbereder sin eksamen derhjemme. Ligesom det er snedigt af 17-årige Gustav Sønksen at stå foran et billede af DR’s Koncerthus og -orkester, når han øver sig.

Anette Prehn (1975) er stifter af Centre for Brain-Based Leadership and Learning. Hun har været iværksætter siden 2005 og er forskningsformidler, sociolog af uddannelse og forfatter til mere end 20 bestseller-bøger om hjernens spilleregler samt disses betydning for læring, ledelse, vaneændring, mental sundhed og socialt samspil.

Anette Prehn opdagede for år tilbage, at hjernen følger bestemte spilleregler. “What!” tænkte hun. “Hvordan kan det være, at forskerne ved dét her, uden at det er omsat, så almindelige mennesker har konkret gavn og glæde af det?”

Det kickstartede hendes mission: At blive en folkets formidler, der gør socialpsykologi og hjerneforskning praktisk anvendelig for alle. "Forskning til folket!" er Anette Prehns motto, og hun formidler vigtig forskning jordnært, engagerende og med et glimt i øjet, så den kan forstås, huskes og anvendes. 

Anette Prehn har bl.a. fået udgivet HJERNESMART-trilogien: Hjernesmart LedelseHjernesmarte Børn, og Hjernesmart Pædagogik. Desuden har hun skrevet "FLIP - hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. århundrede" - der udvikler læserens kognitive fleksibilitet.

Hun har også skrevet minibøgerne Ansvar, Mod og Empati i MENNESKEKENDER-minibogsserien til teenagere samt HJERNEVENNER-minibogsserien, så børn og unge kan lære at gøre hjernen til en medspiller i hverdagen:

  • Stierne i hjernen anbefales af professor og hjerneforsker Troels W. Kjær
  • Bliv ven med hjernens amygdala anbefales af professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen
  • Gør hjernen til en medspiller anbefales af ph.d. og vinder af Ph.d. Cup 2017 Louise Klinge
  • Sov dig til en bedre hjerne anbefales af hjerneforsker og søvnekspert Maiken Nedergaard
  • Giv hjernen plads til udvikling anbefales af familievejleder Lola Jensen
  • Tag nye billeder med hjernen anbefales af hjerneforsker Kjeld Fredens
  • Din kreative hjerne anbefales af mad-entreprenør Claus Meyer

Anette Prehn taler for organisationer i forandring og ansatte, der oplever lovlig meget negativ stress og fremtidståge. Ikke mindst underviser hun i, hvordan mennesker får hjernen som medspiller i bevægelsen fra gamle vaner til nytænkende resultatskabelse.

Hun har udviklet den registrerede metode Framestorm, som systematisk og kreativt katapulterer kognitiv fleksibilitet, dvs. evnen til at betragte en situation fra mange forskellige, øjenåbnende vinkler.