FORRETNINGSBETINGELSER FOR

CENTRE FOR BRAIN-BASED LEADERSHIP AND LEARNING ApS

 

HENSIGTEN MED SAMARBEJDET

Centre for Brain-Based Leadership and Learning ApS (herefter CBBLL) er sat i verden for at tilbyde skelsættende foredrag og kompetenceudvikling.

Vores kunder er begavede og engagerede mennesker, der ønsker at nå nye højder i deres liv, arbejde og samarbejde ved at anvende hjerneforskning og socialpsykologi i praksis.

Hensigten med alle CBBLL’s samarbejder er at skabe eksklusive læringsforløb og -oplevelser, der bliver en milepæl i deltagernes liv og læring. Al undervisning og facilitering har til formål at komme ”ind under huden” og sætte sig varige spor i hverdagen.

De tre nøgleord i vores arbejde er: Praktisk anvendelighed – Forskningsfundering – Skæve, sanseaktiverende læringsoplevelser.

Arbejdet udføres af sociolog (MA) og videnskabsformidler Anette Prehn, med mindre andet aftales særskilt.

Gensidige forpligtelser i forbindelse med samarbejdet aftales separat ved aftalens indgåelse.

AFTALEBETINGELSER IFM.

Skræddersyede foredrag, seminarer og workshops

Skræddersyede kompetenceudviklingsforløb over længere tid

CBBLL’s egne åbne kurser i Fredensborg

Skræddersyede foredrag, seminarer og workshops

Prisen aftales direkte hos CBBLL – eller via et af Anette Prehns foredragsbookings-bureauer, Athenas og A-Speakers.

Udover den aftalte pris dækker kunden Anette Prehns udgifter til transport, forplejning og (om nødvendigt) overnatning.

Ved aflysning eller flytning af seminar, foredrag el.lign. gælder:

– Aflysning – eller flytning af afholdelsesdag – kan ske uden omkostninger for kunden frem til 3 måneder inden aftalte afholdelsesdag.

– Ved aflysning – eller flytning af afholdelsesdag – mellem 1 og 2 måneder inden afholdelsesdagen, fakturerer CBBLL kunden for de 50% af honoraret.

– Ved aflysning – eller flytning af afholdelsesdag – mindre end 1 måned inden afholdelsesdag, fakturerer CBBLL kunden for det fulde honorar.

BETALING AF HONORAR

Det fulde honorar betales efter levering af samlet ydelse. CBBLL sender faktura, som forventes betalt inden for 14 dage.

DET PRAKTISKE

Efter indgåelse af aftale om oplæg vælger (og om relevant: annoncerer) kunden oplægget.

Det er muligt at sammensætte titel og appetitvækker ud fra de forskellige typer oplæg, Anette Prehn holder.

Her er det muligt at se, hvad kunderne siger om Anette Prehns arbejde.

Normalvist taler kunden sammen med Anette Prehn i ugen op til arrangementet. Samtalen bruges til at afstemme forventninger til oplæggets værdi, indhold og afvikling.

 

 

Skræddersyede kompetenceudviklingsforløb over længere tid

Prisen aftales direkte hos CBBLL. Udover den aftalte pris dækker kunden Anette Prehns udgifter til transport, forplejning og (om nødvendigt) overnatning.

Ved aflysning af et skræddersyet komptenceudviklingsforløb gælder:

– Aflysning af forløb kan ske uden omkostninger for kunden frem til 3 måneder inden 1. aftalte afholdelsesdag.

– Ved aflysning af forløb mellem 1 og 2 måneder inden 1. aftalte afholdelsesdag, beholder CBBLL de 50% af honoraret, der allerede er betalt.

– Ved aflysning mindre end 1 måned inden 1. aftalte afholdelsesdag, beholder CBBLL dels de 50% af honoraret, der allerede er betalt, samt fakturerer kunden for de resterende 50% af det fulde honorar.

Ved datomæssig flytning af et modul i forløbet gælder:

– Ved datoændring 3 måneder før afholdelse af modul: Ingen omkostninger for kunden. Modulet flyttes omkostningsfrit til andre dage.

– Ved datoændring 1-3 måneder før afholdelse af modul: Kunden betaler 50% af prisen for det planlagte modul – og datoer for et nyt modul fastsættes.

– Ved datoændring mindre end 1 måned før afholdelse af modul: Kunden betaler fuldt honorar for det planlagte modul – og datoer for et nyt modul fastsættes. Dette faktureres særskilt.

BETALING AF HONORAR

50% af honoraret betales ved aftalens indgåelse.50% af honoraret betales efter levering af samlet ydelse.Fakturaer fra CBBLL forventes betalt inden for 14 dage.

DET PRAKTISKE

Efter en indledende kontakt mellem den potentielle kunde og CBBLL spiller kunden, hvordan de ønsker at inddrage Anette Prehn.Såfremt det falder i tråd med Anette Prehns øvrige engagementer og forpligtelser, sender Anette Prehn herefter et 1-sides oplæg til proces, som justeres ind efter kundens behov og ønsker, inden aftalen falder på plads.Her er det muligt at se, hvilke forløb Anette Prehn f.eks. er inde over samt hvad kunderne siger om Anette Prehns arbejde.

Normalvist taler kunden sammen med Anette Prehn i ugen op til, at forløbet begynder. Samtalen bruges til at afstemme forventninger til oplæggets værdi, indhold og afvikling samt arrangere praktiske detaljer.

CBBLL’s egne åbne kurser i Fredensborg

Din plads på kurset er sikret, når du har betalt. Prisen fremgår af annoncering på www.hjernesmart.dk/event. Der betales via betalingslink på siden med mindre kunden behøver EAN-faktura og i stedet sender en mail til info@hjernesmart.dk for at få tilsendt en EAN-faktura. I givet fald behøver CBBLL kundens EAN-nr., organisationens navn og adresse, kontaktpersonens navn samt navne og email-adresser på (alle) kursets deltagere.

CBBLL’s kurser er eksternater med mindre andet er ekspliciteret.

Aftalebetingelser: 

– Aflysning af kursusdeltagelse – eller flytning til andet kursus – kan ske omkostningsfrit indtil to måneder før afholdelsen af CBBLL’s kursus.

– Ved aflysning af kursusdeltagelse – eller flytning til andet kursus – mindre end to måneder og mere end to uger før afholdelsen, tilbagebetales 50% af kursusprisen.

– Ved aflysning af kursusdeltagelse – eller flytning til andet kursus – mindre end to uger før afholdelsen, gives der desværre ingen tilbagebetaling, men kunden tilbydes deltagelse i et senere kursus med 33% rabat.

DET PRAKTISKE

Alle væsentlige praktiske oplysninger fremgår af CBBLL’s kursusbeskrivelser (www.hjernesmart.dk/events).

Ifm. tilmelding og betaling via hjemmesiden modtager deltagerne et velkomstbrev. Dette sendes også ud ca. 14 dage før kursets afholdelse for at sikre, at alle har modtaget det. Heri uddybes de praktiske forhold omkring kurset og deltagernes forberedelse.