BUNGEEJUMPER SPRANG I DØDEN PÅ GRUND AF VÆK-FRA SPROG

BØRN OG UNGE, LÆRING, LEDELSE, VANEÆNDRING

En læser gjorde mig opmærksom på denne nyhedsartikel, der på skræmmende og tragisk vis illustrerer pointen om at bruge hen-imod sprog i videst muligt omfang (og i særdeleshed når vi er i gang med at instruere, undervise, lede eller vejlede)….