Seks ministre er gået sammen om at sætte et nationalt stresspanel i verden. Ambitionen er at knække den stresskurve, der desværre kun går opad i disse år. Jeg har takket ja til at blive formand for panelet, og jeg vil gøre mit for at sikre, at vi – fra når arbejdet påbegyndes i det tidlige efterår – udkommer med konkrete initiativer, der let kan bruges og forhåbentlig gør en god forskel for mange. Vi er så heldige at have fået stillet alle seks ministeriers samlede kompetence, viden og adgang til relevant forskning til rådighed. Det tegner rigtig godt.

Nedenfor kan du se de engagementer, jeg har haft med pressen i den forbindelse. For et hurtigt indblik i mit eget, professionelle arbejde med at formidle hjernens spilleregler, så de gavner menneskers mentale sundhed, læring og sociale samspil, se f.eks. her.

KRONIK: Bedre søvn er en vigtig vej til at knække stresskurven. “I spørgsmålet om, hvad der er essentielt for at knække stresskurven, er der en lang række faktorer i vores samfund, vi skal kigge nærmere på. Men en af de ting, der står meget tydeligt for mig allerede nu, er et basalt biologisk behov, som vi for tiden underprioriteter i vores kultur. Søvn! Vi kan gøre nok så meget for at prøve at løse problemet med negativ stress, men hvis vi fortsætter med at sove alt for lidt, vil øvrige indsatser mangle pondus.”

INTERVIEW: P1 Orientering , 28. juni 2018 (kl. 16.16, indslag 2) 

PRESSEMEDDELELSE: Fra Undervisningsministeriet.

UDPEGNING, 28. JUNI 2018: Wow for en intens dag – bl.a. i bagende sol i den smukke Bibliotekshave nær Christiansborg. Her præsenterede fem af i alt seks ministre deres fælles barn – Det nationale Stresspanel – der skal smede konkrete handlingsforslag til at knække den opadgående stresskurve. Og ja, jeg kan afsløre, at man godt ved, at noget særligt er under opsejling, når man får en SMS fra en minister om, at hun gerne vil tale med én. Det er ganske enkelt en fantastisk vigtig opgave, som panelets 11 medlemmer er blevet betroet – og jeg skal som formand gøre mit for, at vores forslag let kan bruges og gøre gavn! 


Anette Prehn (1975) er iværksætter, videnskabsformidler, sociolog og forfatter til en række bestseller-bøger om hjernens spilleregler, og disses betydning for socialt samspil, læring og ledelse. Hun opdagede for år tilbage, at hjernen følger bestemte spilleregler. “What!” tænkte hun. “Hvordan kan det være, at forskerne ved det her, uden at almindelige mennesker har gavn og glæde af det?” Det kickstartede hendes mission: at lave fremragende og jordnær videnskabsformidling; i særdeleshed at gøre hjerneforskning og socialpsykologi tilgængelig og brugbar for alle. Det gør hun bl.a. i sin HJERNESMART-trilogi: Hjernesmarte BørnHjernesmart Ledelse og Hjernesmart Pædagogik. Senest har hun fået udgivet HJERNEVENNER-serien, skrevet så man kan forstå og bruge den fra 10 år og opefter. Den første minibog hedder Stierne i hjernen og anbefales varmt af professor og hjerneforsker Troels W. Kjær. Den anden hedder Bliv ven med hjernens amygdala og anbefales af professor i socialpsykologi, Per Schultz Jørgensen. Den tredje hedder Gør hjernen til en medspiller og anbefales af ph.d. og vinder af Ph.d. Cup 2017, Louise Klinge. Den fjerde Sov dig til en bedre hjerne anbefales af hjerneforsker og søvnekspert Maiken Nedergaard. Den femte Giv hjernen plads til udvikling anbefales af familievejleder Lola Jensen, mens den sjette Tag nye billeder med hjernen, anbefales af hjerneforsker Kjeld Fredens. Den syvende minibog Din kreative hjerne anbefales af mad-entreprenør Claus Meyer.Du kan købe Hjernevenner-seriens minibøger samlet her. Du kan også læse mere om Anette Prehns mission her.

Følg Anette Prehn på Facebook | Følg Anette Prehn på LinkedIn