ANDEN ANBEFALING FRA STRESSPANELET: FORVENT UTILGÆNGELIGHED, NÅR MEDARBEJDERE HAR FRI

MENTAL SUNDHED

Jyllands-Posten præsenterer i dag i tre artikler Stresspanelets anden anbefaling: Skab arbejdspladser – og ledelseskulturer – der: 1. Forventer utilgængelighed, når medarbejderen har fri (med mindre andet er aftalt). 2. Har blik for og handler på balancen mellem ressourcer og…