EKSTRAORDINÆR UDDELING FRA HJERNEVENNER-PULJEN

Bøger, BØRN OG UNGE, LÆRING, MENTAL SUNDHED, VANEÆNDRING

Ekstraordinære tider kalder på anderledes handlinger. I de seneste uger har Danmarks krisecentre løftet en enorm opgave for nogle af Danmarks udsatte familier. Krisecentrene har i forbindelse med corona-krisen oplevet næsten en fordobling i antallet af henvendelser, fordi volden i hjemmet…