SKAL DEN ENKELTE LÆRER VÆRE MOBIL-POLITIKER?

BØRN OG UNGE, LÆRING, LEDELSE, MOBILFRI SKOLE

Jeg har modtaget en tankevækkende henvendelse fra Pernille, der har været lærer i ca. 15 år. Den viser, hvor uværdigt og konfliktskabende det kan blive, når ansvaret for mobil-retningslinjer overlades til den enkelte lærer (eller det enkelte team) på en…