HVORFOR KENDE HJERNENS SPILLEREGLER?

Social kognitiv neurovidenskab:

 1. viser med ”hårde data” værdien af ”bløde evner”
 2. får os til at forstå menneskers funktionsmåde
 3. viser hvorfor og hvordan coaching virker (og hvorfor den nogle gange slet ikke virker)
 4. hjælper os med at vælge effektive metoder og interventioner
 5. booster forandringsledelse.

HJERNENS SPILLEREGLER ER ET HELT NYT SPROG! At lære hjernens spilleregler er en investering for livet – men også en slags forsikring, som man kan få ”udbetalinger” fra, når det er nødvendigt.

TRE-TRINSRAKETTEN FOR LÆRING

 1. Observer
 2. Eksperimenter og Udlev
 3. Del med andre

(se Hjernesmart ledelse)

ER DU UDGRUPPE ELLER INDGRUPPE?

SELVDIRIGERET NEUROPLASTICITET. Hjernen består af 80-100 milliarder nerveceller med op til 10.000 forbindelser hver især. Med andre ord har vi gang i et enormt og livfuldt netværk konstant. Det ændrer sig alt efter, hvordan det bruges (“Use it or Lose it”).

DEN PLASTISKE HJERNE

DÅRLIGE VANER KAN IKKE SLETTES ELLER VISKES VÆK … I STEDET MÅ BEDRE STIER STYRKES. 

HVAD HJERNEN ”TRÆNER” OG STYRKER. 

 1. Jeg vil stoppe med at spise kage!
 2. Jeg vil ikke være nervøs!
 3. Nu vil jeg holde op med at tromle til møderne!
 4. Du skal ikke være så bekymret!
 5. Bare klappen ikke går ned!
 6. Forandringen er ikke farlig. Der sker ingen fyringer.
 7. Bare jeg ikke falder i Hullet igen!
 8. Jeg føler mig stresset.
 9. No jump!

KAN MAN FJERNE FRA SIN HJERNE?
næh … men en sti gror stille og roligt til, når man går ad en anden.

HEN-IMOD SPROG ER SÆRLIGT VIGTIGT, NÅR VI TILSTRÆBER:

 • Vaneændring
 • Adfærdsændring
 • Følelsesmæssig regulering

MEN VORES KULTUR RUMMER MASSER AF VÆK-FRA STRATEGIER: 

 • Aflære
 • Aflede
 • Afmontere
 • Begrænse
 • Bekæmpe
 • Blive fri for
 • Bryde med
 • Brænde broen til
 • Dæmpe
 • Decimere
 • Fjerne
 • Forlade
 • Gemme væk
 • Gøre op med
 • Have mindre af
 • Holde igen med
 • Holde op med at
 • Komme af med
 • Kontrollere
 • Kæmpe imod
 • Lade være med at
 • Lægge bånd på mht.
 • Mindske
 • Minimere
 • Nedbringe
 • Reducere
 • Slette
 • Slippe
 • Slutte med at
 • Standse
 • Stoppe med at
 • Styre mig ift.
 • Svække
 • Sætte en stopper for at
 • Styre
 • Styre væk fra
 • Tøjle
 • Udslette
 • Undertrykke
 • Undgå at
 • Undlade at
 • Vil ikke
 • Viske ud
 • Vænne mig af med at

Men den plastiske hjerne behøver hen-imod “lunser” for at have noget at “gumle” på – og for at motionere de relevante stier.  

MIDLERTIDIGHEDENS SPROG

Muliggør bevægelse ift. noget, der hidtil har været vanen/adfærden/følelsen:

 • ”indtil i dag”
 • ”hidtil”
 • ”endnu”
 • ”på nuværende tidspunkt”
 • ”for tiden”

Giver et større perspektiv på læring og beroliger:

 • ”et skridt ad gangen”
 • ”lidt efter lidt”
 • ”stille og roligt”
 • ”hen ad vejen”
 • ”(en ny sti, der er) ved at blive trampet/styrket”

40 eksempler på Midlertidighedens sprog: www.hjernesmart.dk

AMYGDALA ANGRIBER LET. Amygdala er plastisk, ligesom resten af hjernen.

AMYGDALA-VIPPEN I HJERNEN

AMYGDALAS MANGE ROLLER

 1. En sporhund (der sporer det relevante)
 2. En vagthund (der advarer om det farlige)
 3. En mønstergenkender (gemmer ved lav opløsning)
 4. En trafikfordeler (der fordeler energien i hjernen)
 5. En pirat (der kan kapre hjernens øvrige funktioner)
 6. En ven (der hjælper dig med at tackle situationer)

HVAD KAN TRIGGE AMYGDALA?

 1. Statustrusler
 2. Fremtidståge og for store mål
 3. Diktater og ”gode” råd
 4. Fuld arbejdshukommelse

FORANDRINGSMODSTAND ER ET HELT HJERNELOGISK VALG når forandringen rummer f.eks. statustrusler, fremtidståge, diktater og fuld arbejdshukommelse. Hjernen udvikler konstant sit associationstræ: ”Neurons that fire together, wire together”. Hvis associationen til “forandring” er “trussel” er modstand og “baglås” helt naturlige reaktioner.

Citat fra leder:

”Indtil i dag var jeg overbevist om, at flere af mine medarbejdere var en flok kritiske kællinger, der trodsigt lagde armene over kors, når en forandring blev meldt ud. Nu forstår jeg, hvad der foregår i hjernen, og at jeg spiller en afgørende rolle for deres reaktion.”  Leder igennem 23 år

Martin, koncernfunktion i bank: ”Vi har tidligere sagt til en afdeling: ’Vi vil ikke tage jeres arbejde.’ Det hørte de nok lidt anderledes. De blev defensive. I dag forstår vi, at vi kan virke som ’bjørne’ overfor andre. Vi har vendt vores tilgang til dem. I dag søger vi læring hos dem. De har noget, ved noget, som vi ønsker at lære. Vi hæver dermed deres status. Det har ændret relationen totalt.”

PARASIT-PAPIR. Tøm ud i arbejdshukommelsen for at give plads til fokus, indre ro og nye idéer (ellers kommer der tankemylder).

VÆRDIER (se værdiudforskning og værdikatalog i appendiks i bøgerne) På hvilke måder kan værdikendskab styrke et lederskab? Oplist hverdagssituationer.

VÆRDIMØNTEN (der står “Adfærd” på den ene side og “Værdi” på den anden)

HVORDAN KAN VÆRDILAGET HJÆLPE? Det kan hurtigt blive en vane at irriteres over noget, andre gør.  Her hjælper værdilaget:

 • Tænk på en situation fra hverdagen, hvor en medarbejder/kollega gør ting, du ikke umiddelbart forstår.
 • Øj værdikataloget igennem og overvej: ”Hvilke værdier er han/hun mon i gang med at ære?”

Nogle har for vane ”ikke at kunne sige nej”. Her hjælper værdilaget også:

 • Tænk på en situation, hvor du har lyst til at sige ”nej”.
 • Øj værdikataloget igennem og overvej: ”Hvilke værdier vil du sige ’ja!’ til? Hvilke værdier vil du med andre ord ære – og aktivere – gennem dit ’nej’?” Sig dem højt i stedet!

NØGLEN TIL VANEÆNDRING: VANESTABLING
byg oven på en vane, der allerede eksisterer

AMYGDALA-VIPPEN. Perspektivskift dæmper amygdala. ”Reframing burde være i vandet, vi drikker”. Professor James J. Gross, Stanford Universitet

DE TO CIRKLER. Grøn cirkel (det, du kan påvirke og vælger at påvirke). Rød cirkel (det, du ikke kan påvirke).

HJERNEN GIVER OPMÆRKSOMHED TIL EN MINIMAL DEL AF DE SANSEINDTRYK,
DEN KUNNE GIVE OPMÆRKSOMHED TIL

”WHAT I SEE IS DOWN TO ME!” BEKRÆFTELSESSKÆVHED

DER ER FORTOLKNINGER ALLE VEGNE. 

 • ”Kommentaren = kritik”
 • ”Præsentationen = en eksamen”
 • ”Medarbejder X = irriterende”
 • ”Samarbejdspartner Y = inkompetent”
 • ”Jeg duer ikke til …”
 • ”Forandringen = en trussel”
 • ”Min stress-sygemelding = skamfuld”

Og de er afgørende for vores amygdala-pandelaps-forhold. 

FORTOLKNINGER PÅVIRKER ADFÆRD. 

MENNESKETS SIDSTE FRIHED. Menneskets sidste frihed = “at vælge din indstilling i enhver situation.” Victor Frankl, neurolog og koncentrationlejr-overlever

FRAMESTORMENS FEM FINGRE – sådan kan du tage evnen til perspektivskift med dig alle vegne. Se bogen “FLIP – hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. århundrede”.

TRIN 1:

 • FRAME/FORTOLKNING
 • FØLELSE
 • FREMTID
 • FORVENTNINGS-AFKLARING

Se dig selv i øjnene her: Ønsker du reelt at Framestorme for at ændre din nuværende OPFATTELSE af situationen? Eller drømmer du snarere om at kunne ændre en andens ADFÆRD og brainstorme på, hvad han/hun virkelig burde gøre anderledes?

TRIN 2:

 • FRAMESTORM

TRIN 3:

 • FAVORITTER I DAG (TILVALG AF 1-2)

VEND EN MENTAL VANE VHA. FRAMESTORM®
”FORANDRINGEN = EN TRUSSEL”

 1. Forandringen er en mulighed for:
  • Kunde-/medarbejdertilfredshed
  • Humor
  • Kompetenceudvikling
  • At bevare perspektivet: ingen er døde!
 2. Forandringen = en fælles opgave, vi skal igennem sammen
 3. Vi graver brønden, før vi bliver tørstige
 4. Vi frigiver ressourcer
 5. Vi kommer i superligaen
 6. Næste generation vil takke os for, at vi tog ansvar
 7. Vi bliver first movers, spiller offensivt!
 8. Der er ting, vi kan påvirke, og ting vi ikke kan påvirke. Kunsten er at få det bedste ud af enhver situation.
 9. Forandring er et spejlbillede på livet
 10. Godt, der ikke kan gro mos på os J
 11. Hvis forandringer skulle til folkeafstemning, ville vi end ikke have fået computeren
 12. Vores eneste sikkerhed er vores evne til forandring

“MIN STRESS-SYGEMELDING = ET SVAGHEDSTEGN” fører til usikkerhed, sårbarhed, hvilket fører til, at sygemeldingen bliver et tabu, jeg forsøger at tale udenom (bl.a. i den forestående jobsamtale)

Min sygemelding har gjort:

 1. mig mere “menneskelig” i andres/medarbejdernes øjne
 2. mig bevidst om de tidligere stadier af stress, og hvad krydspres kan medføre
 3. forebyggende samtaler med medarbejderne til en naturlig del af mit lederskab
 4. at jeg lytter til min krop
 5. mig skarpere på min prioriteter (“need-to-do” vs. “nice-to-do”)
 6. at jeg har droppet idéen om at være “supermand” og nu er “et menneske, der leder”
 7. Hvem efterspørger en leder, der kan “gå på vandet”?
 8. Nogle gange har livet godt af et ”før” og ”efter”
 9. Stress-sygemeldingen = en ubehagelig oplevelse med potentiale
 10. Stress-sygemeldingen = en kærkommen anledning til at revurdere min ”rekordjagt”
 11. Alting afhænger af øjnene, der ser
 12. Hvad er 10 dage, i en lang karriere?
 13. 10 dages unik investering i resten af min karriere
 14. Et af de bedste lederudviklings-forløb, jeg har deltaget i

ER DU OGSÅ TRÆT AF ANDRES ”GAMLE DAGE”?
”Gamle dage = rød klud i ansigtet”

”Gamle erfaringer” er:

 1. Værdifulde for den, der har erfaret dem
 2. Måske trygge at bringe i spil, når man ikke ved, hvad man ellers skal byde ind med
 3. Camouflerede værdier (… hvilke?)
 4. Evt. en mulighed for at undgå fejl
 5. Uden erfaringer – ingen (praktisk) viden
 6. Det ville være langt værre, hvis der ingen gode, gamle erfaringer var at tale om
 7. Gamle erfaringer rummer læring, der kan forebygge fremtidige fiaskoer
 8. Jeg håber, at jeg om 5 år vil mindes den nuværende tid med lige stor glæde – og få lov at bruge/dele erfaringerne konstruktivt
 9. Jeg håber, at mine omgivelser om 5-10 år har lyst til at høre/lære af alt det, jeg lærer pt.
 10. Gamle erfaringer … bliver bedre med alderen
 11. Dejligt, at vi har nogen i teamet, der kan huske
 12. Er det egentligt finere, at længes væk fra noget end tilbage til noget?

Tag udgangspunkt i eksemplerne: 

 • Hvad gør det mon ved et menneske (eller et team) at kunne omfortolke?
 • I hvilke konkrete hverdagssituationer hos jer kunne omfortolkning være en nyttig kompetence?

HJERNEN REAGERER PÅ DÉT,
DEN OPFATTER SOM ”VIRKELIGHEDEN”

TAK FOR NU! Du er meget velkommen til at følge mit arbejde på www.hjernesmart.dk, LinkedIn eller Facebook – og/eller anmelde en af mine bøger på www.saxo.com.