I slutningen af juni blev jeg udpeget til formand for Det Nationale Stresspanel. Det har kastet forskellige interview af sig med journalister. I den forbindelse – og i forhold til hele måden vi diskuterer stress på – slår det mig, hvor dominerende ”væk-fra” temaet er i vores kultur. Vi taler i høj grad om dét, vi vil af med eller have mindre af, som disse eksempler viser:

 • Begrænse
 • Bekæmpe
 • Blive fri for
 • Bryde med
 • Brænde broen til
 • Dæmpe
 • Fjerne
 • Forlade
 • Have mindre af
 • Holde igen med
 • Holde op med at
 • Komme af med
 • Kontrollere
 • Lade være med at
 • Lægge bånd på mht.
 • Mindske
 • Minimere
 • Nedbringe
 • Slette
 • Slippe
 • Slutte med at
 • Standse
 • Stoppe med at
 • Styre mig ift.
 • Svække
 • Sætte en stopper for at
 • Styre
 • Tøjle
 • Undertrykke
 • Undgå at
 • Undlade at
 • Vil ikke
 • Viske ud

Også i forhold til vaneændring er ”væk-fra” en dominerende … vane. Det ærgerlige er blot, at den også er hjerneklodset; idet den får hjernen til at arbejde imod vores gode intention.

Hjernen er nemlig plastisk, det vil sige evigt formbar. Den ændrer sig efter, hvad vi bruger vores tid på, og hvad vi giver opmærksomhed til. Desværre ignorerer hjernen i vid udstrækning abstrakte ord og lyser i stedet det op, som er konkret og billedskabende. I en sætning som ”jeg vil holde op med at blive så vred”, lyser hjernen ordet ”vred” op, hvilket alene får os til at motionere på ”vredesstien”. I en sætning som ”vi skal mindske stress” er ordet ”stress” det eneste, vi podes med: Der mangler en hensigtsmæssig ”hen-imod” bevægelse.

”Væk-fra” kan sagtens og med fordel være en del af vores analyse. Men som strategi er den håbløs, for den gør det langt sværere at realisere det, vi rent faktisk ønsker. Derfor skal vi have masseret ind i vores offentlige samtale, hvor vigtigt det er, at vores sprog flugter med vores intentioner – i lyset af hjernens spilleregler.

Hvis vi vil have mindre negativ stress i samfundet, skal vi derfor spørge os selv: Hvad er der brug for at styrke, for at den afledte effekt bliver mindre stress? Svarene på dette spørgsmål kan være mangeartede. I panelet går vi et eftertænksomt efterår i møde – med interessante panelmøder med besøg af eksterne eksperter, der vover pelsen og giver deres bud på konkrete handlingstiltag, hvis afledte effekt sandsynligt vil vise sig på ”stresskurven” her til lands.

Desuden har vi i denne uge sendt en offentlig invitation ud, hvor vi særligt opfordrer forskere, best practice organisationer og praktikere, personligt berørte af stress til at indsende deres konkrete handlingsforslag på 1-2 sider eller minutter.

Invitation fra Det nationale Stresspanel – 28.8.18

Bemærk, at det kunne være dig – eller en du kender – så del meget gerne dette opslag i dit netværk. Panelet vil få fremlagt forslag, der lever op til denne ramme, og som sendes til stresspanelet@sum.dk

Det bør af bidragene fremgå tydeligt (1) hvilken konkret handling, der foreslås, (2) hvilke aktører, som bør udføre initiativet hvordan, samt (3) hvilken effekt forslaget forventes at få og for hvem. Referencer til forskning og erfaringer fra ind- og udland er naturligvis meget velkomne og skal inkluderes i de 1-2 sider/minutter. Ønsket er konkrete forslag, der kan føres ud i livet, og som vil komme mange til gavn.

Forslag, som lever op til ovennævnte krav, vil indgå i vores drøftelser i panelet allerede fra møderækkens start i september 2018 og frem mod det sidste møde i panelet i december 2018. Sidste frist for indsendelse af forslag er den 15. november 2018.

Personligt må jeg sige, at jeg glæder mig overmåde meget over denne mulighed for at mobilisere de personer i Danmark, der har vigtig viden og erfaring, og som er villig til at identificere de konkrete ”hen-imod” handlinger, der i deres øjne vil kunne gøre en stor forskel i forhold til menneskers balance mellem ressourcer og krav (reelle såvel som opfattede). Den mentale sundhed skal styrkes. Lad os se mangeartede, realiserbare bud på hvordan!


Anette Prehn (1975) er iværksætter, forskningsformidler, sociolog og forfatter til en række bestseller-bøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil, mental sundhed, læring og ledelse. Hendes nyeste bog er "Det syngende menneske. Nye veje til forbundethed". Anette Prehn opdagede for år tilbage, at hjernen følger bestemte spilleregler. “What!” tænkte hun. “Hvordan kan det være, at forskerne ved det her, uden at det er omsat, så almindelige mennesker har konkret gavn og glæde af det?” Det kickstartede hendes mission: At blive en folkets formidler, der gør socialpsykologi og hjerneforskning praktisk anvendelig for alle. Anette Prehn har bl.a. fået udgivet "Afledte effekter. Tag skyklapperne af - styrk børn og unges livsmestring", "FLIP - hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. århundrede" samt HJERNESMART-trilogien: Hjernesmarte Børn, Hjernesmart Ledelse og Hjernesmart Pædagogik. Hun har også skrevet minibøgerne Ansvar og Mod samt HJERNEVENNER-minibogsserien, så børn og unge kan lære at gøre hjernen til en medspiller i hverdagen:

 • Stierne i hjernen anbefales af professor og hjerneforsker Troels W. Kjær
 • Bliv ven med hjernens amygdala anbefales af professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen
 • Gør hjernen til en medspiller anbefales af ph.d. og vinder af Ph.d. Cup 2017 Louise Klinge
 • Sov dig til en bedre hjerne anbefales af hjerneforsker og søvnekspert Maiken Nedergaard
 • Giv hjernen plads til udvikling anbefales af familievejleder Lola Jensen
 • Tag nye billeder med hjernen anbefales af hjerneforsker Kjeld Fredens
 • Din kreative hjerne anbefales af mad-entreprenør Claus Meyer

Anette Prehn er også en flittig skaber af sange til Danmark, primært i samspil med komponisterne Rasmus Skov Borring og Kristian Bisgaard. Du kan se/synge alle hendes offentliggjorte sange her. Og læse mere om Anette Prehns mission her

Følg Anette Prehn på Facebook | Følg Anette Prehn på LinkedIn