FOLLOW ANETTE      Facebook     Twitter

Foredrag/workshops/kurser

Alle Anette Prehns foredrag, workshops og kurser formidler hjernens spilleregler fra forskellige vinkler – og de skræddersys til jeres særlige ønsker og behov. Her ser du en palet af de bidrag, Anette Prehn tilbyder – under disse overordnede temaer:


Ønsker I at bruge fotos af Anette Prehn ifm. annonceringen af jeres arrangement, er I velkomne til at finde egnede fotos af Anette Prehn her. I finder billeder af hendes bogforsider i HD her.

LEDELSE: 

Bevar optimismen i forandringen.Forandring er ikke længere en begivenhed, det er et vilkår. Alligevel kan forandringer virke dræbende, og mange medarbejdere forbinder dem med statustrusler, forvirring og irritation. Hvad sker der egentlig let i hjernen, når vi står foran/midt i større forandringer? Og hvordan gør man forandringsparathed til en god vane? Anette Prehn forklarer knivskarpt, humoristisk og engagerende, hvad der sker i vaneændringens ”maskinrum”. Og hvilke skru man kan lave i sit mentale beredskab – så hjernen bliver en medspiller fremfor en modspiller. Foredraget/workshoppen er for medarbejdere og holdes også under titlerne “Hjernesmart vaneændring” samt “Hjernen og forandringer”. Bogen ”Hjernesmart ledelse” er et oplagt indkøb i denne forbindelse.

Brug hjernen som leder. De allerfærreste ledere kender og mestrer hjernens spilleregler. Det er en skam, for når hjernen bliver gjort til en modspiller, dræner det både dig selv og din organisation for energi, fokus og resultater. Spiller du omvendt ”med” på hjernens betingelser, vil du opleve en lethed i dit lederskab og en overraskende gennemslagskraft i din omgang med medarbejdere og andre mennesker. Hjernesmart ledelse er moderne ledelse skræddersyet til det 21. århundrede, hvor forskere i de seneste 10 år er blevet langt klogere på, hvordan den menneskelige hjerne fungerer, og hvad det indebærer for vores præstationer, velvære og samspil med andre. Foredraget/workshoppen er for ledere og udbydes også som “Hjernesmart Ledelse” (som i øvrigt er titlen på den bog, foredraget udspringer af). Særligt egnet for VL-grupper el.lign.

EKSEMPEL PÅ HELDAGS-PROGRAM FOR LEDERE:

Gør hjernen til en medspiller i ledelse. Hjernen følger bestemte spilleregler, men få kender dem. Alt socialt samspil – og ikke mindst ledelse – faciliterer imidlertid hjerneprocesser og sætter sig konkrete spor i mennesker. Spørgsmålet er, hvordan vi kan hjælpe vores organisation til at respektere, hvordan hjerner fungerer, herunder hjernens begrænsninger og muligheder. Dette er særligt vigtigt, når vi oplever hyppige forandringer og omskiftelige omgivelser. Hvis vi arbejder imod hjernens logikker, bliver det simpelthen sværere at opleve trivsel, fokus og motivation.

DAGENS PROGRAM:

DEL 1, FORMIDDAG: 8.30-12.00

 • Hvad sker der i hjernen, når vi oplever store og mange forandringer og bliver utrygge, f.eks. i forbindelse med flytning, digitalisering, automatisering og omstilling?
 • På hvilke måder kan vores sprog og fokus være ”hjerneklodset”, og hvad betyder det for vaneændring og følelsesregulering?
 • Hvordan undgår vi forstoppelse i hjernen og respekterer dens kapacitet?

DEL 2, EFTERMIDDAG: 13.00-15.30

 • På hvilke måder styrker kendskab til hjernens spilleregler vores ”coping” og resiliens; dvs. evne til at vende tilbage til vores balancepunkt, når vi oplever stress og følelsesmæssige belastninger?
 • Hvad er hjerneforskernes ”darling”, når det kommer til følelsesmæssig regulering, og hvordan kan vi lære at trække på den i vores hverdag? Vi kommer til i praksis at øve metoden.

Deltagerne inviteres til konstant at bygge bro til egen hverdag og virkelighed. Kurset er varieret, inspirerende og interaktivt, og der veksles mellem præsentation, video, jordnære eksempler, relevante øvelser, tips & tricks og reflekterende spørgsmål. Respekter venligst, at læringsmiljøet er offline for at fremme fokus, nærvær og maksimalt læringsudbytte for alle.

VANEÆNDRING: 

Hjernesmart vaneændring. Livet er én lang vanedannelse. Det, vi træner og tænker, styrker vi. Hjernen følger bestemte spilleregler, men meget få kender og mestrer dem. Det har den konsekvens, at vaneændring (men også ledelse, selvledelse og samspil) bliver mere ”op ad bakke”, end det behøver at være. I hjernens maskinrum finder vi heldigvis nøglen til, hvordan vi styrker relevante vaner og svækker de mere uhensigtsmæssige. Der findes et væld af antagelser om, hvad der skal til for at gå fra vaneændringsønske til vaneændringssucces. Mange af dem er forkerte. Vi udforsker Vanens ABC, hvad der let kan få amygdala (hjernens alarmklokke) til at blive aktiveret og spænde ben for forandring og vaneændring og betydningen af værdier for vaneændring. Vi bliver også meget klogere på, hvorfor kognitiv fleksibilitet er så afgørende for at kunne ændre vaner. Foredraget/kurset holdes dels for blandede grupper af ledere og medarbejdere – dels for enten ledere eller medarbejdere. 

NYT: Praktisk neuroplasticitet – hvordan får du hjernen på dit hold? Et sprudlende og højaktuelt oplæg om, hvor formbar vores hjerne faktisk er – og hvordan vi får noget godt ud af denne formbarhed. Anette Prehn fortæller på vanlig livfuld og jordnær vis om, hvad neuroplasticitet er for noget. Samtidig evner hun at få tilhørerne til at bygge bro til hverdagen og at kunne se sig selv gøre ting en lille smule anderledes og dermed stimulere både hjerne, krop, tanker og følelser rigt og alsidigt. Foredraget er for alle, der er interesseret i at holde hjernen skarp og vital igennem hele livet. 

Kognitiv fleksibilitet – den vigtigste evne i det 21. århundrede. At kunne være mental fleksibel, agil eller forandringsparat er en essentiel evne i evigt foranderlige omgivelser. Dog kan vi ikke forvente eller kræve, at medarbejdere eller ledere bare ‘har. denne evne. Den skal trænes op og vedligeholdes gennem skabelsen af et reframende mindset. Oplægget giver jer en forståelse for, hvorfor reframing ifølge forskere “burde være i vandet, vi drikker”, hvordan man gør det, samt hvilke hjernelogikker, vi praktisk trækker på, når vi omfortolker situationer og dermed oparbejder kognitiv fleksibilitet. Foredraget/workshoppen holdes dels for blandede grupper af ledere og medarbejdere – dels for grupper af ledere. 

I den andens sko. Al vellykket kommunikation forudsætter, at vi kan sætte os i den andens sted. Hjerneforskningen viser, hvor svært det kan være – og hvorfor vi er tilbøjelige til at se og høre dét, vi plejer, selv når vi aktivt prøver at gå i den andens sko. Oplægget inviterer til hjernesmart samspil og tackling af indgroede vaner – og er relevant for dig, hvad enten du mest spiller mest sammen med borgere/brugere, medarbejdere eller kolleger. Foredraget holdes også under titlen “Hjernesmart kommunikation” – dels for blandede grupper af ledere og medarbejdere, dels for enten ledere eller medarbejdere. 

LÆRING: 

Hvilken betydning bør hjerneforskning få for praksis i skolen? Sociolog Anette Prehn er garant for jordnær videnskabsformidling – hun gør hjerneforskning og socialpsykologi tilgængelig og brugbar for alle. Hjernen følger bestemte spilleregler, og hvis vi ikke kender og mestrer dem, bliver mange læringssituationer mere op ad bakke, end de behøver at være. Anette Prehn har oversat hjernens spilleregler til praktisk pædagogik, og hun præsenterer, hvilke “små skru” du kan lave for at gøre din undervisning mere engagerende for elevernes hjerner. Herunder fremhæver hun fx, hvilken betydning fysisk aktivitet, variation og nærvær har for elevernes læring, samt hvilket pædagogisk potentiale der ligger i, at eleverne kender til amygdala og til stierne i hjernen. Desuden udfordrer Anette Prehn os på, hvad der er brug for, når en elev er gået i baglås overfor en opgave. Hun opfordrer også til, at vi tager den omsiggribende “optline-tilstand” alvorligt, hvor vi ser ud som om vi er offline men har tændte mobiler og indeni konstant er fristede af at gå online. Det modarbejder nemlig, at læring forankres. Foredraget/workshoppen holdes også under titlen “Gør hjernen til medspiller i læring”, “Hjernesmart læring” eller “Hjernesmart pædagogik”. Anettes seneste bog, Hjernesmart pædagogik udkom i november 2015 og var allerede solgt i et firecifret antal eksemplarer på udgivelsesdagen. 

Mobilfri skole? Børn og unge af i dag vokser op i en digitaliseret tidsalder, hvor nettet, sociale medier samt digitale forpligtelser og muligheder fylder rigtig meget i deres liv. Hvordan forholder vi os som skole til det – og kan der være brug for at være tydeligere i vores rammesætning omkring digitale hjælpemidler? I oplægget bliver I præsenteret for forskning, der belyser, hvad konstant tændte personlige devices gør ved vores koncentration, nærvær og læring. Anette Prehn introducerer også på en jordnær måde hjernens plasticitet, dvs. store formbarhed, og hvorfor det er så vigtigt, at vi som skole eller uddannelsessted tager alvorligt, hvilke “stier i hjernen” vi ønsker, at børn og unge vedvarende skal have med sig i livet. Du kan her læse de kronikker, som Anette Prehn gennem årene har skrevet om emnet.

BØRN & UNGE: 

Resiliens i børnehøjde: Hvordan stimulerer vi børn og unge, så de bliver resiliente (også kaldet robuste)? Og hvorfor er det så vigtigt, at børn og unges omgivelser – forældre, lærere, pædagoger og andre nøglepersoner – kender til hjernens spilleregler. I dette veloplagte og tankevækkende foredrag, slår Anette Prehn hovedet på sømmet omkring resiliens: Det begynder nemlig med os selv, de(n) voksne! Anette præsenterer også nogle af de værktøjer, hun har udviklet til børn og unge, så de lettere forstår, hvad der foregår hjerne, krop og hjerte – herunder hvordan man kan regulere sine egne følelser i hverdagen og styrke værdifulde stier i hjernen. Hun viser videoer og giver eksempler, der skaber en “kæmpe øjenåbner” for alle, der er i samspil med børn i hverdagen. Værktøjerne kan du med det samme gå hjem og bruge konkret som forælder, lærer eller pædagog i dit samspil med børn og unge. Foredraget holdes også under titlen “Robuste børn” og trækker på Anettes to bestseller-bøger Hjernesmarte Børn samt Hjernesmart Pædagogik.

Hverdagsudfordringer med børn. Når børn bliver vrede, mangler mod eller går i baglås skyldes det i mange tilfælde, at de voksne omkring dem kommunikerer og handler hjerneklodset. Hjernen følger bestemte spilleregler, men hvis vi som voksne ikke kender dem, kan vi – stik mod vores intention – komme til at blive dråbe, der får bægret til at flyde over igen og igen hos et barn. Oplægget løfter sløret for, hvordan du bedst stimulerer, udfordrer og sætter rammer for dit barn i overensstemmelse med hjernens spilleregler, således at barnet bliver styrket i at mestre livet – og du selv bliver klogere. Afholdes også under titlen “Bliv dit barns hjerneven”, “Bliv en hjernesmart forælder” eller “Hjernesmarte børn (forudsætter hjernesmarte voksne)” og trækker på Anettes to bestseller-bøger Hjernesmarte Børn samt Hjernesmart Pædagogik.

Hvis jeres interesse handler om børn og unges læring, se da venligst også underpunktet “Læring” ovenfor.

EKSEMPEL PÅ HELDAGS-PROGRAM FOR LÆRERE, PÆDAGOGER OG SKOLELEDERE:

Hjernesmart pædagogik. Der er sket en rivende udvikling inden for hjerneforskningen de seneste år. Anette Prehns speciale er at bygge bro mellem hjerneforskning og virkelighed og formidle hjernens spilleregler, så de kan forstås og bruges til noget. Hun bryder gerne ud i sang for at forklare vanskelige sammenhænge enkelt – og hun opfinder redskaber og metaforer, der er lette at forstå, huske og anvende.

På denne dag inviteres du som deltager til – på en legende, nærværende og humoristisk måde – at supplere og videreudvikle din pædagogiske kunnen og erfaring i lyset af hjernens logikker. Du får en masse konkrete redskaber og ideer med hjem, der kan inspirere dig til at gå nye veje i samspillet med børn – særligt i de situationer, der ofte driller. Der kræves ingen særlige forkundskaber for at kunne deltage, men en god nats søvn og et åbent sind er en god investering i et stort udbytte.

Målgruppe
Pædagoger, lærere og ledere i institutioner, som arbejder med børn i alderen 3-16 år.

Om dagens underviser
Anette Prehn (1975) er sociolog, prisvindende underviser, foredragsholder og forfatter til en række bøger om hjernens spilleregler. Hun har blandt andet skrevet de populære Hjernesmart-bøger. Anettes drivkraft ligger i at gøre svære ting enkle, at eksperimentere med “små skridt”, der gør en stor forskel, og at skabe synergi på tværs af det, der betragtes som forskellige discipliner. Hun mestrer den særlige kunst at forklare svær viden på en enkel og jordnær måde, så den let kan forstås, huskes og gøre gavn i menneskers hverdag.

Anette er forfatter til Hjernesmart pædagogik (Dafolo 2015), og sammen med hjerneforsker Kjeld Fredens har hun skrevet bøgerne Coach dig selv – og få hjernen med til en forandring (Gyldendal 2010) og Play Your Brain (Marshall Cavendish 2011). Desuden er hun forfatter til bøgerne Hjernesmarte børn (Peoples Press 2015) og Hjernesmart ledelse (Peoples Press 2016) samt et sæt Hjernesmarte plakater (5 stk. A2-plakater, Dafolo 2017). Senest har hun udgivet en serie minibøger kaldet ”Hjernevenner”, som er skrevet, så de kan forstås og bruges fra 10 år og opefter (læs mere her).

Lærere, pædagoger og skoleledere kalder Anette Prehns bog Hjernesmart pædagogik for en kæmpe øjenåbner”, der “bør ligge på ethvert natbord!” Og flere eksperter har udtalt sig om minibøgerne i serien ”Hjernevenner” med begejstring:

 • Lola Jensen, familievejleder, om serien Hjernevenner: ”Jeg er begejstret for Anette Prehns små, skønne bøger om hjernens finurligheder og muligheder.”
 • Troels W. Kjær, hjerneforsker, overlæge, professor, om minibogen Stierne i hjernen: ”Kan varmt anbefales.”
 • Per Schultz Jørgensen, professor, om minibogen Bliv ven med hjernens amygdala: “Et rigtig godt redskab til at styrke børns robusthed.”
 • Louise Klinge, ph.d., skoleforsker og forfatter, om minibogen Gør hjernen til en medspiller: ”Anette Prehn er en fantastisk og menneskeklog formidler.”
 • Søren Berg, associeret professor, søvnmedicinsk specialist, om minibogen Sov dig til en bedre hjerne: ”En let tilgængelig og informativ lille bog om søvn og gode søvnvaner.”

Skitse af dagens temaer: 
08.30-09.00: Registrering og kaffe

09.00-12.30: Formiddagsprogram

 • TEMA 1: Arbejdshukommelsen: Hvorfor børn og unge intet lærer, hvis den er fyldt – og hvordan du tager ledelsen i at aflaste og udfordre den i hverdagen.
 • Pause med forfriskninger
 • TEMA 2: Hvorfor enhver med pædagogisk ansvar med fordel kan tage 
”sort bælte i amygdala-håndtering” … og inspirere børn til det samme.

12.30-13.15: Frokost

13.15-16.00: Eftermiddagsprogram

 • TEMA 3: Selvdirigeret neuroplasticitet: hvad er det for noget – og hvordan gør du hjernen til en medspiller i praksis?
 • Pause med forfriskninger
 • TEMA 4: Pandelapsgymnastik – hvordan du stimulerer det, og hvorfor det 
er så vigtigt!

16.00: Tak for i dag!

FÆLLES FOREDRAG MED KARIKATURTEGNER JENS HAGE

Karikaturer-Hage-og-PrehnKunsten at få kreative idéer, der virkelig batter. Hvordan kan det lade sig gøre at formidle tung videnskab med lette metaforer? Hvordan kan svære temaer omsættes til en streg, der vækker til eftertanke? Hvad sker der i hjernen, når kreativiteten sprudler? Du inviteres hermed til et festligt foredrag og en hyggelig aften i selskab med to af Danmarks krøllede og begavede hjerner.

Anette Prehn formidler hjernens spilleregler skævt og humørfyldt, så alle kan være med og få glæde af dem. Jens Hage illustrerer politiske udfordringer og menneskelivets paradokser på måder, der gør dybt indtryk. Begge arbejder de med ”reframing”, dvs. at se en situation fra en helt anden vinkel end dén, der ligger lige for. Deres kreative processer er overraskende ens men alligevel forskellige – og ved at forstå, hvad de gør med deres hjerner, kan du gå inspirereret hjem med idéer til, hvordan du selv inviterer din hjerne til at blive en indsigtsmaskine og en medspiller i hverdagen.

De to foredragsholdere er nære venner, trods 27 års aldersforskel. Mød Anette Prehn og Jens Hage i en livfuld pingpong om hjernens hurtige system og hvordan det bruges; kunsten at bygge bro på tværs af livets siloer; og hvorfor kreativitetens væsen (og uvæsen) forudsætter en helt anden tilstand end den, de fleste af os giver plads til i hverdagen.

“Kaminpassiaren mellem Anette Prehn og Jens Hage var i særklasse et af de bedste foredrag, jeg nogensinde har overværet! Den pingpong der var mellem de to inspirerende mennesker om kreativitetens væsen – krydret med Hages insisterende streg – gjorde, at budskaberne gik rent ind og endda stadig stod helt klart i min hukommelse, da jeg kom hjem og skulle fortælle om min aften.” Anna Uhrenholt, produktionschef i Berendsen Textil Service, bestyrelsesmedlem i Lederne Nordsjælland

Anette Prehn (1975) er sociolog, foredragsholder og forfatter til femten bøger og minibøger om hjernens spilleregler, heriblandt HJERNESMART-trilogien og HJERNEVENNER-serien. Desuden har hun skrevet mere end 50 skævvinklede fællessange til Danmark sammen med komponisterne Erik Sommer, Rasmus Skov Borring og Kristian Bisgaard.

Jens Hage (1948) er illustrator, bladtegner og grafiker. Han har lavet politisk satire i årtier, blandt andet for Berlingske Tidende og i årshæftet Blæksprutten. Desuden laver Jens stand-up satire samt grafisk facilitation, det vil sige, at han tegner ”live” til konferencer, på møder m.m.

Foredraget holdes også under titlen: “Påhitsomhed – 10 skridt ind i kreativitetens væsen”

Alle Anette Prehns øvrige foredrag kan i øvrigt bookes i samspil med Jens Hage. Hvor Anette Prehn er foredragsholder og Jens Hage den grafiske facilitator – og hvor deres pingpong giver ekstra refleksion, værdi og læring for deltagerne. 

OM ANETTE PREHN 

Anette Prehn er sociolog, underviser og Danmarks mest produktive faglitterære forfatter, med hele 12 bestseller-udgivelser om hjernens spilleregler. De 10 seneste er udkommet på bare tre år. Bøgerne er indtil videre udkommet på syv sprog. Anette opdagede for år tilbage, at hjernen følger bestemte spilleregler, og at disse har en stor betydning for menneskers sociale samspil med hinanden. Hun undrede sig over, hvorfor denne viden tilsyneladende var en velbevaret hemmelighed og har siden været på en passioneret mission med at udbrede dette kendskab gennem enkle værktøjer og jordnære metaforer.

Anette driver virksomheden Centre for Brain-Based Leadership and Learning og er en efterspurgt foredragsholder og facilitator i virksomheder, organisationer og i institutitions- og skoleverdenen – og hun har erhvervskunder som Bosch, Ericsson, Vestas, Siemens samt Danmarks tre største banker. Hun var den første i Danmark til at undervise i NeuroLeadership: anvendt hjerneforskning for ledere og blev i 2009 tildelt titlen ”Årets underviser – ledelse og coaching” af den norskejede konferenceudbyder Confex.

BOOK ANETTE PREHN

 • Er I interesserede i en workshop (2+ timer), et kompetenceudviklings-forløb eller en skræddersyet uddannelse? Kontakt da venligst info@hjernesmart.dk
 • Overvejer I foredrag internationalt? Kontakt da venligst A-Speakers via contact@a-speakers.com
 • Ønsker I et øjenåbnende foredrag et sted i Danmark? Kontakt da venligst Athenas via kontakt@athenas.dk

Anette Prehn (1975) er iværksætter, forskningsformidler, sociolog og forfatter til en række bestseller-bøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil, mental sundhed, læring og ledelse. Hun opdagede for år tilbage, at hjernen følger bestemte spilleregler. “What!” tænkte hun. “Hvordan kan det være, at forskerne ved det her, uden at det er omsat, så almindelige mennesker har konkret gavn og glæde af det?” Det kickstartede hendes mission: At blive en folkets formidler, der gør socialpsykologi og hjerneforskning praktisk anvendelig for alle. Anette Prehn har bl.a. fået udgivet “Afledte effekter. Tag skyklapperne af – styrk børn og unges livsmestring“, “FLIP – hjælp din plastiske hjerne med at tackle det 21. århundrede” samt HJERNESMART-trilogien: Hjernesmarte Børn, Hjernesmart Ledelse og Hjernesmart Pædagogik. Hun har også skrevet minibogen Ansvar samt HJERNEVENNER-minibogsserien, så børn og unge kan lære at gøre hjernen til en medspiller i hverdagen:

 • Stierne i hjernen anbefales af professor og hjerneforsker Troels W. Kjær
 • Bliv ven med hjernens amygdala anbefales af professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen
 • Gør hjernen til en medspiller anbefales af ph.d. og vinder af Ph.d. Cup 2017 Louise Klinge
 • Sov dig til en bedre hjerne anbefales af hjerneforsker og søvnekspert Maiken Nedergaard
 • Giv hjernen plads til udvikling anbefales af familievejleder Lola Jensen
 • Tag nye billeder med hjernen anbefales af hjerneforsker Kjeld Fredens
 • Din kreative hjerne anbefales af mad-entreprenør Claus Meyer

Anette Prehn er også en flittig skaber af sange til Danmark, primært i samspil med komponisterne Rasmus Skov Borring og Kristian Bisgaard. Du kan se/synge alle hendes offentliggjorte sange her. Og læse mere om Anette Prehns mission her

Følg Anette Prehn på Facebook | Følg Anette Prehn på LinkedIn

Close

Lær at bruge hjernens spilleregler. Abonner her på nyheder fra HJERNESMART.DK og modtag en ugentlig email, der er skræddersyet til dine ønsker:

Interesserer

Du modtager én ugentlig email pr. kategori, du vælger (såfremt der er lagt nyheder op den uge).

Ønsker du nyheder inden for flere interesseområder, vil det muligvis være lettest for dig at tilvælge "Alle nyheder" og alene modtage én email, der dækker flere områder.